معکوس عدد – invers (سی شارپ)

بدون دیدگاه

لینک دانلود

معکوس عدد  invers (سی شارپ):

این برنامه معکوس عدد وارد شده را نشان میدهد…مثلا با وارد کردن عدد ۲۵۳ ، برنامه عدد ۳۵۲ را نشان میدهد.

فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

برنامه اجرای عملیات های Restart و Shotdown و Logoff در (سی شارپ):
سه دکمه با مشخصات فوق نشان میدهد که با انتخاب هر کدام عمل مورد نظر صورت میگیرد .

فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

معکوس عدد با نشان دادن گام به گام  –  invers  ( سی شارپ):

این برنامه عدد را گرفته و تا معکوس کردن عدد مراحل را چاپ میکند.
مثلا عدد ۸۶۵۲ را بصورت :
۲
۲۵
۲۵۶
و در نهایت ۲۵۶۸  را نمایش میدهد.

فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

برنامه تبدیل عدد به مثلث های پر از ستاره ( سی شارپ ):
این برنامه تعداد ستاره را از کاربر پرسیده و مثلثی مملو از ستاره را نشان میدهد که سطر آخر مثلث همان عدد وارد شده کاربر است. بطوریکه مثلثی خالی نیز در دل مثلث پر از ستاره نیز وجود دارد. در واقع این برنامه دارای ۴ مثلث میباشد که ۳ مثلث پر از ستاره و ۱ مثلث خالی از ستاره است.

فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

نمایش تعداد ارقام زوج و فرد عدد  با ( سی شارپ ):
این برنامه عدد را گرفته و نشان میدهد که چه تعداد عدد زوج و چه تعداد عدد فرد در عدد وارد شده وجود دارد.
مثلا با وارد کردن عدد ۱۲۴ ، تعداد رقمهای زوج را ۲ و تعداد رقمهای فرد را ۱ محاسبه کرده و نشان میدهد.

فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

برنامه نمایش زمان روشن بودن سیستم با  (سی شارپ ):

فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

توضیحات بیشتر

برنامه تایپ و ذخیره Textfile (سی شارپ)

بدون دیدگاه

لینک دانلود

برنامه تایپ و ذخیره  Textfile  (سی شارپ):

میتوانید متن خود را نوشته و ذخیره کنید ویا حتی ویرایش دهید و حذف نمائید. در واقع کار نت پد را انجام میدهد. با این تفاوت که صفحه نت پد باز نمیشود بلکه صفحه ای مخصوص نوشتن متن باز میشود .

فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

توضیحات بیشتر

برنامه تایمر طراحی شده در (سی شارپ)

بدون دیدگاه

لینک دانلود

برنامه تایمر طراحی شده در  (سی شارپ):

دارای ۴ دکمه:
شروع ، توقف ، پایان ، خروج می باشد، که با انتخاب هر کدام از دکمه ها آن عمل انجام میگیرد.

فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

توضیحات بیشتر

آدرس مسیر های مهم سیستم با (سی شارپ)

بدون دیدگاه

لینک دانلود

آدرس مسیر های مهم سیستم با (سی شارپ):

دارای ۵ دکمه بنامهای :
Windows ،  my document، drives ،  active user ،  time of start، دارد … که با انتخاب هر یک از آنها کار مورد نظر صورت میگیرد مثلا با اولی مسیر ویندوز و دومی مسیر مای داکیومنت و با سومی لیستی از همه درایوهای سیستم و با چهارمی نام پی سی و با آخری نیز زمان روشن بودن سیستم به میلی ثانیه نشان داده خواهد شد.

فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

توضیحات بیشتر

مرتب و جستجوی اعداد وارد شده ( سی شارپ )

بدون دیدگاه

لینک دانلود

مرتب و جستجوی اعداد وارد شده ( سی شارپ ):

با وارد کردن عدد ۱ ( مرتب ) ؛ تعداد ورودی عدد را پرسیده و اعداد را وارد میکنیم و مرتب کردن اعداد وارد شده بصورت صعودی انجام میگیرد .

با وارد کردن عدد ۲  ( جستجو) ؛ تعداد ورودی عدد را پرسیده و اعداد را وارد میکنیم و عدد را میپرسد که در اعداد وارد شده جستجو میکند اگر پیدا کرد آن را نمایش میدهد در غیر اینصورت پیغام  NOT FOUND میدهد.

فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

توضیحات بیشتر

    Sorry. No data so far.

دسته‌ها