معکوس عدد – invers (سی شارپ)

بدون دیدگاه

لینک دانلود

معکوس عدد  invers (سی شارپ):

این برنامه معکوس عدد وارد شده را نشان میدهد…مثلا با وارد کردن عدد ۲۵۳ ، برنامه عدد ۳۵۲ را نشان میدهد.

فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

توضیحات بیشتر

نمایش مشخصات سیستم (سی شارپ)

بدون دیدگاه

لینک دانلود

نمایش مشخصات سیستم (سی شارپ) :

این برنامه مشخصات سیستم کامپیوتر کاربر را نشان میدهد.
شامل اطلاعات:
Cpu count
pc name
domain
os version

فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

برنامه اجرای عملیات های Restart و Shotdown و Logoff در (سی شارپ):
سه دکمه با مشخصات فوق نشان میدهد که با انتخاب هر کدام عمل مورد نظر صورت میگیرد .

فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

توضیحات بیشتر

نشان دادن آی پی سیستم کاربر (سی شارپ)

بدون دیدگاه

لینک دانلود

نشان دادن آی پی سیستم کاربر (سی شارپ):

فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

معکوس عدد با نشان دادن گام به گام  –  invers  ( سی شارپ):

این برنامه عدد را گرفته و تا معکوس کردن عدد مراحل را چاپ میکند.
مثلا عدد ۸۶۵۲ را بصورت :
۲
۲۵
۲۵۶
و در نهایت ۲۵۶۸  را نمایش میدهد.

فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

توضیحات بیشتر

نرم افزار بایگانی بیمه در (سی شارپ)

بدون دیدگاه

لینک دانلود

نرم افزار بایگانی بیمه در (سی شارپ):

با انتخاب گزینه ثبت اطلاعات بیمه گذار :
میتوان اطلاعاتی شامل کد بیمه گذار
نام
نام خانوادگی
کدملی
آدرس
تلفن

با انتخاب ثبت اطلاعات مالی :
 کد بیمه گذار
شماره بیمه نامه
تاریخ صدور
مبلغ پرداختی
شماره چک و تاریخ  را وارد نمود.

با انتخاب جستجو تعیین میشود جستجو برچه اساسی باشد(اطلاعات مالی یا اطلاعات بیمه گذار)

فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

توضیحات بیشتر

    Sorry. No data so far.

دسته‌ها