چکیده:
در این پروژه بر حسب نیاز به تحقیق و مطالعه این موضوع بنا به پیشنهاد و راهنمایی استاد محترم  در ابتدا با بیان مقدمه ای کوتاه در مورد تاریخچه سلنیوم به بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و نیز اشکال سلنیوم در طبیعت برای آشنایی بیشتر پرداخته شده است. و پس از آن موارد مصرف این عنصر در صنایع مطرح گردیده و با دادن یک دید کلی راجع به ماهیت سلنیوم به بررسی تاثیرات آن بر جانداران از جهت خطرات مصرف زیاد و نیز مصرف کم آن پرداخته شده  است و نهایتا به بررسی دقیق نقش سلنیوم در بدن انسان و نیاز روزانه به آن با توجه به سن و شرایط محیطی پرداخته شده در ادامه نیز به روشهای جبران کمبود سلنیوم در دام و همچنین از نمونه خوراکیهای حاوی سلنیوم زیاد یاد گردیده است در قسمت دوم این پروژه به بررسی خاکهای حاوی سلنیوم پرداخته شده و نیز بر آلودگی خاک توسط این عنصر تکیه گردیده است و در آخر به روش گیاه پالایی به عنوان راهی برای از بین بردن این آلودگی از محیط نگاه شده است و در این بین به معرفی برخی از گونه های گیاهی موثر در این روش و همچنین بررسی نتایج آزمایشهای مربوط به مفید بودن گیاه پالایی برای از بین بردن آلودگی سلنیوم از محیط آورده شده است. و در انتها به عنوان راهبردی مفید نتایج و اثرات ورود علم بیوتکنولوژی و مهندس ژنتیک و اصلاح نباتات را در گیاه پالایی معرفی گردیده است.
فهرست :

فصل اول
خصوصیات سلنیوم
مقدمه:
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی: سلینوم
جدول ۱: خصوصیات عمومی‌سلینوم
جدول  ۲: خصوصیات فیزیکی سلینوم
جدول ۳: انرژی یونش سلنیوم
جدول ۴: آرایش اتمی‌و عدد اکسیداسیون سلنیوم
جدول ۵: خصوصیات ظاهری سلنیوم
جدول ۶: واکنشهای سلنیوم با مواد دیگر
جدول ۷: اشکال سلنیوم
جدول ۸: شعاعهای اتم و یون سلنیوم
جدول۹: هدایت الکتریکی سلنیوم
جدول ۱۰: ایزوتوپهای عنصر سلنویم
خصوصیات و اشکال سلنیوم در طبیعت
حضور و تولید سلنیوم در طبیعت
جدول ۱۱: غلظت سلنیوم در آب و ارگانهای مربوط به آن
موارد استفاده سلنیوم در صنایع

فصل دوم
تاثیرات و خطرات سلنیوم
تاثیرات سلنیوم جانداران
نقش سلنیوم در بدن انسان و بررسی نیاز روزانه به آن
نقش فیزیولوژیکی سلنیوم
جدول ۱۲: مقدار مصرف مجاز روزانه سلنیوم برای افراد با توجه به گروه سنی آنها
جدول ۱۳: بعضی از منابع خوراکی برای تامین سلنیوم بدن
 خطرات مصرف بیش از حد سلنیوم
جدول ۱۴: رابطه میان مصرف سلنیوم و کاهش درصد ابتلا به بیماریهای مربوط به آن
نمودار مقایسه افراد مصرف کننده رژیم سلنیومی‌و افراد معمولی در جامعه
جدول ۱۵: میزان تعمل پذیری افراد نسبت به جذب سلنیوم برای حالت سمیت
 خطرات مصرف زیاد سلنیوم برای سلامتی
جدول ۱۶: مقایسه میزان غلظت سلنیوم در بافتهای گیاهی
خطرات کمبود سلنیوم در بدن 
روش اول: تزریق سلنیوم
روش دوم: د ادن سلنیوم خوراکی
جدول ۱۹- علوفه ها و مقدار سلنیوم آنها برای تغذیه دام
نمونه هایی از خواراکیهای حاوی سلنیوم زیاد
جدول ۲۰- خوراکیهای مناطق سلنیومی

فصل سوم
آلودگی سلنیوم و نحوه از بین بردن آن
نمونه هایی از خاکهای حاوی سلنیوم زیاد
غلظت سلنیوم در خاک
جدول ۲۱- مقدار سلنیوم در خاک و ارتباط آن با مواد مادری خاک
آلودگی سلنیوم در خاک
نحوه از بین بردن آلودگی به روش گیاه پالایی
معرفی برخی از گونه ها و گیاهان مفید در phytoremediation
بررسی و نتایج آزمایشهای مربوط به Phytoremediation
وارد شدن علم بیوتکنولوژی در phytoremediation
نتایج و بحث
منابع و ماخذ

بخشی از تاریخچه:
در همین راستا موسسه اقدام به تشکیل لابراتوار اصلاح غلات کرج، لابراتوار اصلاح بذر چغندر قند در کرج، لابراتوار اصلاح میوه در کرج، لابراتوار اصلاح بذر پنبه در ورامین، لابراتوار اصلاح برنج در رشت، لابراتوار اصلاح خرما در اهواز و گلخانه‌های مخصوص اصلاح بذر در کرج و ورامین نمود.
همچنین علاوه بر مرکز اصلاح نباتات کرج در ورامین سه ایستگاه درجه یک با هدف تبدیل بعدی به مراکز اصلاح نباتات مشابه کرج و ورامین شامل ایستگاه کشاورزی مغان و ایستگاه کشاورزی طرق مشهد- ایستگاه کشاوری داراب فارس تاسیس گردید. ایستگاه اهواز نیز که قبلا وجود داشت در همین ایام تبدیل به ایستگاه درجه یک شد. ایستگاههای درجه یک وسعت قابل توجهی داشته و علاوه بر مطالعات و آزمایشاتی که به میزان محدودتری درباره اکثر گیاهان منطقه و محصولات عمده غذایی و صنعتی به عمل می‌آورند، نسبت به تهیه بذور الیت و مادری و همچنین تهیه نهال های مرغوب و مناسب محل نیز در حدود برنامه های سالیانه اقدام می کردند و محصول آن ها را در دسترس کشاورزان قرار می دادند. علاوه بر ایستگاه‌های درجه یک ایستگاههای اختصاصی نیز با وسعت ۱۰-۵ هکتار تاسیس گردیدند که برای بررسی ارقام و تهیه بذور و نهالهای اختصاص داشتند که با توجه به استعداد و شرایط اقلیمی محل بیش از سایر محصولات مورد نیاز کشاورزان و باغداران بود.
 نهایتاً ایستگاههای بررسی منطقه‌ای نیز علاوه بر این مرکز تاسیس گردیدند که بعد از اتمام بررسی ها در مراکز اصلاح نباتات جهت تعیین سازگاری ارقام در مناطق و شرایط اقلیمی مختلفی مورد استفاده قرار می‌گرفتند. …

فهرست مطالب:
تاریخچه
بخش تحقیقات سیب زمینی و پیاز
قسمت اول: سیب زمینی
مقدمه
طبقه بندی 
گیاه شناسی
گلدهی در سیب زمینی
طبقه بندی و مراکز پراکنش سیب زمینی
عادت رشد
سیستم تولید بذر گواهی شده  در کانادا
آبیاری
نیازهای غذایی سیب زمینی
زمان برداشت
فیزیولوژی پس از برداشت
گواهی بذور سیب زمینی 
هدفهای اصلاحی سیب زمینی
طرح در حال اجرا در مؤسسه بررسی سیب زمینی 
قسمت دوم: پیاز
پیشینه
رده بندی گیاهی
ترکیب پیاز
بو و طعم پیاز
ارقام پیاز 
سطح زیر کشت 
تولید 
عملکرد 
فرایند تولید 
انبار کردن 
طرح های در حال اجراء در مؤسسه بر روی پیاز 
منابع و مأخذ 

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد. (فایل قابل ویرایش است )
تعداد صفحات : ۱۸۵

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :
شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان
شرکت کشت و صنعت فعالیت خود را در مقیاس ۴۸۴۰۰ هکتار از اراضی دشت مغان با عنوان کردن بهره گیری صحیح و مدار از اراضی قابل شرب دشت و نیز گسترش کشاورزی مکانیزه و همپا نمودن آن با صنایع وابسته از نیمه دوم سال ۱۳۵۱ آغاز نمود.
از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی پس از بررسیهای مقدماتی اقدام به برنامه ریزی جامعی برای پای گذاری یک مجتمع عظیم کشت و صنعت در مقیاس یاد شده از اراضی منطقه شد و پس از آن بلافاصله برنامه گسترده مزبور زیر عنوان «طرح کشت وصنعت و دامپروری مغان » به مرحله اجرا در آمد . به منظور اینکه طرح یاد شده قادر به تحقق کامل مسئولیتهای و ظایف و اهداف محوله گردد در سال ۱۳۵۳ با تقدیم لایحه ای به مجلسین شورای ملی و سنا پیشنهاد بنیانگذاری شرکتی به نام «شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان» شد . لایحه مزبور در اسفند ماه ۱۳۵۳ به تصویب مجلسین رسید و به دولت ابلاغ گردید . سهامداران شرکت ، وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ، برنامه و بودجه ، صنایع و معادن و وزارت امور اقتصادی و دارایی بودند . سرمایه اولیه این شرکت ۷ میلیارد ریال بوده و در ۱۷ اسفند ۱۳۵۳ بنیانگذاری شده است .
اهداف این شرکت عبارت بود از :
–  گسترش و عمران اراضی کشاورزی
–   افزایش تولید پروتیئن حیوانی
–   افزایش تولید میوه
–   افزایش تولید شکر
–   کاهش اتکا به واردات فراورده های مزبور
–   ایجاد مشاغلی تازه و بهبود سطح زندگی در منطقه
مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان در منتهی الیه شمال شرق آذربایجان قرار دارد . وسعت این مجتمع در زمان تاسیس و مطابق طرح ۴۸۴۰۰ هکتار بود ولی در حال حاضر سند رسمی شرکت برای ۶۳۰۰۰ هکتار می باشد . در حال حاضرفعالیتهای آن شامل زراعت، دامپروری، باغداری و صنایع وابسته میباشد.
زراعتهای اصلی مجتمع گندم، جو، یونجه ، چغندر قند، پنبه و ذرت بذری،
دانه ای و علوفه ای است .
پروار بندی گوسفند ، گوساله ، شتر و همچنین پرورش گاوهای شیری ، تولید شیر و نگهداری زنبور عسل از عمده فعالیتهای دامپروری این شرکت است .
این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.
(فایل قابل ویرایش است )
تعداد صفحات : ۲۲

بررسی نقش حشرات در کنترل طبیعی آفات

حشرات به عنوان بزرگترین گروه  بندپایان، همیشه توجه بشر را به خود جلب نموده اند. جنبه های گوناگون حضور آنها در طبیعت و اثرات مختلف و گاه متناقضی که بر زندگی بشر می گذارند، باعث شده نقش آنها در طبیعت مورد بررسی دانشمندان قرار بگیرد. قحطی های ناشی از حمله ملخ ها، زیبایی  بال پروانگان و آواز زنجره ها را همگان به یاد می آورند. تاکنون حدود یک میلیون حشره شناسایی و نامگذاری شده که این تعداد، ۸۰ درصد تمام گونه های جانوری را تشکیل می دهند. گفتنی است در کنار گونه های زیان بار حشرات که شامل ناقلین بیماریهای انسان و دام و حتی گیاهان و همچنین گونه های انگل جانوری و آفات گیاهی می شوند، گونه های مفیدی در طبیعت حضور دارند که اهمیت زیادی در پدیده های طبیعی دارند. این نوشتار سعی دارد نگاهی اجمالی به موضوع حشرات مفید در طبیعت داشته باشد.

فهرست مطالب:
    مقدمه
    عمده ترین واردکنندگان زعفران ایران
    مصارف زعفران
    گونه های وحشی Crocus شناسایی شده در ایران
    نیازهای اقلیمی
    تکامل گل و مراحل مختلف رشد گیاه زعفران در یک دوره یکساله
    انتخاب بنه
    زمان کشت
    تراکم بوته و روش کشت
    آبیاری
    کوددهی
    وجین و مبارزه با علفهای هرز
    اجزاء عملکرد زعفران
    ارزش تغذیه ای برگ زعفران در دامپروری
    آفات
    بیماریها
    برداشت
    خشک کردن
    مقایسه میزان قدرت رنگی نمونه های زعفران خشک
    آلودگی زدایی تیره با مایکروویو
    تأثیر ۴ روش خشکانیدن بر قدرت رنگی زعفران
    نتیجه

لینک دانلود

مقدمه:
مسأله ی آلودگی یکی از مهمترین و حادترین مسائل ناشی از تمدن انسانی در جهان امروز به شمار می رود؛ چرا که از اعماق چند هزار متری زمین گرفته تا معادن، آبهای تحت الارضی، بیوسفر، تروپوسفر و حتی در داخل هواپیماهای بلند پرواز و جو خارجی زمین، چرخه و سیستم حیات را مورد تهدید قرار داده است. مولکول آلاینده ای که امروزه از کارخانه یا منبع آلوده کننده ی دیگری مثلاَ در اروپا، وارد محیط می شود، اگر تجزیه نشود یا تغییر شکل ندهد، احتمالاَ بعد از چندی می-تواند در ریه ی انسانهایی که در قلب جنگلهای آفریقا یا دشتهای وسیع آسیا زندگی می کنند وارد شود.
آلودگی برای افراد مختلف مفهوم و معنی متفاوتی دارد. مردم معمولی ممکن است تحریک چشم ناشی از یک گاز یا آب آلوده را آلودگی به حساب آورند. برای کشاورزی که یک عامل به گیاهان یا حیواناتش آسیب می رساند آلودگی محسوب می شود؛ اما هرگاه بخواهیم تعریف جامع و کلی و در عین حال ساده و همه فهمی برای آلودگی محیط زیست در نظر بگیریم چنین می توان گفت که آلودگی محیط عبارت است از «وجود یک یا چند ماده¬ی آلوده کنند در محیط زیست به مقدار و مدتی که کیفیت یا چرخه ی طبیعی را به طوری که مضر به حال انسان یا حیوان، گیاه و یا آثار و ابنیه باشد، تغییر دهد. به بیان ساده تر هرگاه ماده یا موادی بیگانه با غلظتی خاص وارد عناصر محیطی شوند و تعادل طبیعی آنها را بر هم بزنند صحبت از آلودگی می شود.»
فهرست:
مقدمه
بخش اول: درآمدی بر آلودگی آب
۱٫ آلاینده های آب و تأثیرات آنها بر حیات انسان
۲٫ آلودگی آب، فراتر از یک مسئله‌ی ساده
۳٫ آلاینده های صنعتی آب
۴٫ تاثیر فعالیتهای‌ کشاورزی‌ بر کیفیت‌ آبهای‌ سطحی‌ و زیرزمینی‌

بخش دوم:  دامنه‌ها و پیامدهای بحران
۱٫تهران، شهر بی دفاع
۲٫کارون، یادگار ایرانی
۳٫آلودگی نفتی روستای اسماعیل‌آباد شهر ری، یک قدم تا پایتخت
۴٫ زاینده‌رود، رود مرده
۵٫ خزر زیبا، میان مرگ و زندگی
۶٫مشهد: آیا آب آلوده است؟
۷٫ سد قشلاق، زیبای آلوده
۸٫ رودخانه‌ها، شریانهای حیات
۹٫ تمام ایران، سرای من است.

بخش سوم: قانونهای بسیار، ضمانت اجرایی اندک
۱٫ آیین نامه ی جلوگیری از آلودگی آب (مصوب۱۸/۲/۱۳۷۳)
۲٫آیین‌نامه‌ی بهداشت محیط، مصوب هیأت دولت
۳٫ متن کامل کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر
۴٫ قطعنامه¬ی هفدهمین کنگره ی بین المللی آبیاری و زهکشی اسپانیا – گرانادا
۵٫ آیین‌نامه ی اجرایی ماده ۱۳۴ قانون برنامه سوم توسعه

بخش چهارم: چه کرده‌ایم؟چه بایدکرد؟
۱٫ تشکیل کمیته ی کشوری حفاظت از رودخانه¬ها، میراث طبیعی بی جان را نجات  می دهد
۲٫ بررسی تخلف سازمانهای مسئول حفاظت از رودخانه ها در مجلس
۳٫ حفاظت از رودخانه های کشور متولی مشخصی ندارد 
4. طرح مجلس برای جلوگیری از آلودگی
۵٫ نشست مشترک مدیران آب منطقه ای مازندران و گلستان با قضات به منظور بررسی راهکارهای حفاظت از انفال عمومی
۶٫ ایران عضو دائم منابع زیست محیطی خزر شد
۷٫ ‌آموزش خانه به خانه‌‌ی  مقابله با آلودگی آب، طرح اداره¬ی کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
8. دفتر بررسی آلودگی آب و خاک، گامی به جلو
۹٫ الگوی ارزیابی زیست محیطی کارخانجات فولاد تدوین شد
۱۰٫ پالایشگاه تهران بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال جریمه شد
۱۱٫ اجرای پروژه¬ی جمع آوری فاضلاب روستاههای اطراف شهر تهران
۱۲٫ عملیات اجرایی شش واحد تصفیه خانه¬ی فاضلاب تهران آغاز می¬شود
نتیجه گیری 
فهرست منابع و مأخذفهرست مطالب

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

مقدمه:
کشاورزی وزراعت در ایران بدون توجه به تأمین آب مورد نیازگیاهان میسرنیست. بنابراین بایستی برنامه ریزی صحیح برای آن بخصوص درشرایط خشکسالی صورت گیرد. برنامه ریزی صحیح مستلزم محاسبه دقیق نیاز آبی گیاهان می‌باشد. براساس روش‌های موجود مبنای محاسبات نیاز آبی گیاهان ، تبخیرـ تعرق مرجع و ضرائب گیاهی است. تبخیر ـ تعرق مرجع توسط لایسیمتر اندازه گیری می‌شود و برای سادگی کار می‌توان آنرا با توجه به نوع منطقه از روش‌های تجربی نیز تخمین زد. ضرائب گیاهی نیز از مطا لعات لایسیمتر قابل  محاسبه است. این ضرائب تابعی از عوامل مختلفی از جمله اقلیم می‌باشد. بنابراین بایستی درهر منطقه ای با دقت برای هرمحصولی محاسبه شود. (۱۹) برای محاسبه و برآورد مقدارتبخیر ـ تعرق سازمان خوار باروکشاورزی ملل و متحد«FAO » تقسیم بندی زیر را منظور نموده است.
فهرست:
فصل اول
۱-۱مقدمه 
1-2اهمیت کشت سیب زمینی 
1-3 اهمیت سیب زمینی در ایران 
1-4 منطقه مورد مطالعه 
1-4-1 استان خراسان 
1-4-2 استان سمنان 

فصل دوم
۲-۱ سابقه تحقیقات در زمینه تبخیر -تعرق 
2-2 عوامل موثر بر تبخیر و تعرق 
2-2-1  عوامل هواشناسی 
2-2-2  فاکتورهای گیاهی 
2-2-3  شرایط محیطی و مدیریتی 
2-3 روش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (  FAO ) 
2-4  روش فائو – پنمن- مانتیس 
2-4-1  تعیین گرمای نهان تبخیر    
2 -4-2 تعیین شیب منحنی فشار بخار  
2-4-3  تعیین ضریب رطوبتی
۲-۴-۴  تعیین فشار بخار اشباع (ea ) 
2-4-5 تعیین فشار واقعی بخار (ed ) 
2-4-6 تعیین مقدار تابش برون زمینی(Ra ) 
2-4-7  تعداد ساعات رو شنایی(N) 
2-4-8 تابش خالص(Rn ) 
2-4-9  شار گرما به داخل خاک(G) 
2-4-10 سرعت باد در ارتفاع ۲ متری 
2-5 لایسیمتر 
2-6 تارخچه ساخت لایسیمتر 
2-7 انواع لایسیمتر: 
2-7-1 لایسیمتر زهکشدار 
2-7-2  لایسیمتر وزنی 
2-7-2-1  لایسیمتر‌های وزنی هیدرولیک 
2-11-2-2 میکرو لایسیمتر‌های وزنی  
2-8 طبقه بندی لایسیمترها از نظر ساختمانی 
2-8-1 لایسیمترهای با خاک دست نخورده 
2-8-2 لایسیمتر‌های با خاک دست خورده 
2-8-3 لایسیمترهای قیفی ابر مایر  
 
فصل سوم
۳-۱ محل انجام طرح 
3-2 معرفی طرح و نحوه ساخت لایسیمتر 
3-3 تهیه بستر و نحوه کشت 
3-4 محاسبهَ ضریب گیاهی 
3-5 انتخاب روش مناسب برآورد تبخیر-تعرق 
3-6 پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی 

فصل چهارم
۴-۱ بافت خاک 
4-2 اندازه گیری پتانسیل آب در گیاه 
4-3 محاسبه ضریب گیاهی (kc) سیب زمینی 
4-4 محاسبه تبخیر ـ تعرق و تحلیلهای آماری 
4-5 پهنه بندی نیازآبی گیاه سیب زمینی 
4-6 بحث در مورد نتایج 
4-7 نتیجه گیری 
4-8 پیشنهادات 
منابع و ماخذ 

توضیحات بیشتر

بررسی هنر هرس کردن

بدون دیدگاه

لینک دانلود

سه نوع  هرس اصلی در هرس کردن علمی عبارتند از:

۱٫   هرس کردن نازک

۲٫   حذف شاخه ای اصلی و جایگزینی شاخه ی کناری

۳٫   (هرس کردن سر درخت) برای  دادن بهترین شکل به گیاه

همیشه هرس کردن را از قسمت های ناصاف شروع کنید و با بهترین نوع آن را خاتمه دهید. روش قسمت های ناصاف به سمت بهترین نوع هرس کردن «‌ برای هرس کننده بسیار مناسب است» هر سه نوع هرس کردن را می توان جداگانه یا با هـم انجام داد و همه ی آنها بستگی به هرس کردن مطلوب شما دارد.

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

مقدمه:

یکی از نقش هایی که بر پرایمینگ مترتب است، نقش آن در بهبود سیستم های دفاعی گیاه است. مکانیسم های دفاعی سلول عمدتا از همکاری آنزیم های آنتی اکسیدانت (نظیر سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز، پراکسیداز، گلوتاتیون ردوکتاز، دهیدرواسکوربات ردوکتازو غیره) با آنتی اکسیدانت ها ( مثل ویتامین E، اسکوربات، گلوتاتیون، ترکیبات فلاونوئیدی ، کاروتنوئیدها و غیره)تشکیل شده است  (اسفندیاری و همکاران،۲۰۰۸).
در گیاهان، پراکسیدازها (POD, EC 1.11.1.7) به عنوان گلیکوپروتئین هایی گزارش شده اند که در بسیاری از پروسه های زیستی دخالت دارند. از جمله؛ رشد و نمو گیاه ، تشکیل دیواره سلولی از طریق بیوسنتز لیگنین، پلیمریزه شدن اکستینسین و سخت شدن دیواره پاسخ به طیف وسیعی از تنش ها و محرک های محیطی  و پاسخ به مراحل اولیه نفوذ مایکوریزا ( ون هوستی و زنگ،۱۹۹۵). آنزیم پراکسیداز بر اساس رابطه زیر، چراکسیدهیدروژن را خنثی می کند:
   Peroxidase   
4 guaiacol + 4H202    
  Tetraguaiacol + 8H20

هدف از این آزمایش بررسی نقش احتمالی آنزیم آنتی اکسیدانتی پراکسیداز، در هیدرو پرایمینگ بذر جو بود.

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

چکیده :

Hyparrhenia hirta که در فارسی به آن بریش گفته می‌شود دارای قابلیت رویش در عرصه‌های بسیار کم عمق، سنگلاخی و با بافت سبک، بدون هیچ گونه حساسیت به شوری و قلیائیت می‌باشد. تولید بذر کم با قوه نامیه پایین امکان نگهداری ذخایر ژنتیکی این گیاه را محدود می‌سازد. تکثیر درون شیشه‌ای به منظور حفظ ذخایر ژنتیکی گیاه راهکاری مناسب خواهد بود. در این پژوهش امکان القای کالوس به منظور گام اولیه در مطالعات درون شیشه‌ای بریش بررسی شده است. بدین منظور از سه ریزنمونه برگ، گره ساقه و خوشه نارس استفاده گردید. بهترین تیمار کالزایی در ریزنمونه گره، ۱NAA, 0.5 2,4-D, 2 BAP بود و در ریزنمونه خوشه نارس ۰٫۵ NAA, 2 BAP و ۱ NAA, 1 2,4-D, 1 BAP بالاترین درصد کالزایی را ایجاد نمود. کالوس‌های حاصل از تمامی تیمارهای کالزایی بعد از ۴ هفته از کشت به محیط MS دارای ۲ سطح NAA و ۲ سطح BAP انتقال داده شدند. محیط‌های جنین‌زایی در C˚۲ ± ۲۳ در روشنایی نگهداری شدند. کالوس‌ها به تیمارهای جنین‌زایی پاسخی ندادند؛ در صورتی که روی چند کالوس قدیمی رشد یافته در محیط MS دارای ترکیب‌هایی از ۲,۴-D و BAP که در محیط کشت اولیه خود به مدت ۴ ماه باقی مانده بودند جنین تشکیل گردید.

توضیحات بیشتر

    Sorry. No data so far.

دسته‌ها