اپیدرمی و اکولوژی ویروس ها

بدون دیدگاه

لینک دانلود

 

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعدادصفحات:۸۲

فهرست مطالب

 

مقدمه ۲

نمودارها ۲

اکولوژی ویروس‌ها ۶

عوامل بیولوژیکی ۸

۱)خصوصیات ویروسها و گیاهان میزبان آنها ۸

۱-۱ پایداری فیزیکی و غلظت نهایی ویروسها ۸

۱-۲ میزان حرکت و انتشار در گیاهان میزبان ۸

۱-۳ شدت بیماری ۸

۱-۴ تغییرپذیری و انتخاب نژاد ۹

۱-۵ دامنه میزبانی ۹

۲)انتشار ۱۰

۲-۱ ناقلین هوازاد ۱۰

۲-۲ ویروسهای خاکزاد ۱۳

۲-۳ انتقال با بذر و گرده ۱۵

۲-۴ انتقال بوسیله مهره داران ۱۶

۲-۵ انتشاردر مسافتهای دور ۱۶

۳) منابع آلودگی ۲۱

۳-۱ گیاهان زراعی ۲۱

۳-۲ گیاهان وحشی ۲۴

۳-۳ علفهای هرز و سایر میزبانهای واسط ۲۴

۳-۳-۱ علفهای هرز درون محصول ۲۵

۳-۳-۲ منابع مجاور محصول ۲۶

۳-۳-۳  منابع دور ۲۷

۳-۴ منابع دیگرآلودگی ۲۹

عملیات باغبانی و کشاورزی ۳۰

۱- عملیاتی که دارای اثرات موضعی است. ۳۰

۱-۱ تاریخ کشت ۳۰

۱-۲ تناوب زراعی ۳۱

۱-۳ عملیات تهیه زمین و کا شت ۳۲

۱-۴ اندازه مزرعه ۳۲

۱-۵ اندازه گیاهان و تراکم کشت ۳۲

۱-۶ همگن بودن گیاه زراعی ۳۳

۱-۷ تأثیر گلخانه‌ها ۳۳

۱-۸ عملیات گرده افشانی ۳۴

۱-۹ نهالستان‌ها به عنوان منابع آلودگی ۳۴

۲- عملیاتی که دارای اثراتی در مقیاس بزرگ می‌باشند. ۳۴

۲-۱ انتخاب گیاهان و اصلاح نبات ۳۴

۲-۲ روش‌های پیوند زدن ۳۴

۲-۳ کشت در مناطق دست نخورده ۳۴

۲-۴ جا به جایی محصولات گیاهی به کشور‌های دور ۳۴

۲-۵ اثر کشت تک محصولی یا تناوب کوتاه مدت بر ویروسها ۳۵

نتیجه ۳۷

عوامل فیزیکی ۳۷

۱) بارندگی ۳۷

۲) باد ۳۸

۳) دمای هوا ۳۸

۴) خاک ۳۸

۵) نقش تغییرات فصلی و آب و هوایی در توسعه اپیدمی‌ها ۳۹

بقا در طول چرخه فصلی ۴۰

اپیدمیولوژی ۴۳

۱- زمان ۴۳

۲- ویروس و میزبان ۴۴

۳- تعداد منابع آلودگی ۴۶

۴- نوع و تعداد ناقلین ۴۶

۵- مسافت ۴۹

ارزیابی خطر و پیش‌بینی ۵۳

ارزیابی احتمال خطر ۵۳

پیش بینی ۵۴

نتیجه گیری ۶۰

توضیحات بیشتر

مقاله ژنتیک یا علم وراثت

بدون دیدگاه

لینک دانلود

قسمتی از متن:
ژنتیک یا علم وراثت را قلب علوم زیست شناسی میگویند. هر موجود زنده نتیجه همکاری دو عامل توارث و محیط است که وی را قادر به ادامه حیات میسازد .ماده وراثتی خصوصیات موجود زنده یعنی استعدادهای نهانی و محدوده های زیستی را باعث میگردد در صورتیکه محیط شامل تغذیه و کلیه عوامل دیگری است که با ژنها همکاری میکنند تا موجود زنده بتواند اختصاصات تشریحی -فیزیولوژیکی – بیوشیمیایی  خود را نمایان سازد .امروزه به علت تاثیر عمیقی که علم وراثت در تمام جوانب زندگی موجودات زنده پیدا کرده یکی از رشته های پر اهمیتی گردیده است که به آموزش آن توجه خاصی مبذول میگردد . یکی از نکات بر جسته علم ژنتیک این است که قوانین آن به شکل فرمولهای ریاضی درآمده است ولی معذالک برای شناخت این قوانین احتیاج به دانستن ریاضیات در حد پیشرفته نبوده بلکه تنها داشتن قوه استدلال و منطق کافی به نظر میرسد .
فهرست:
مقدمه
همه چیز درباره ی علم ژنتیک
تاریخچه علم ژنتیک ـ مروری بر تاریخچه علم ژنتیک و نقش گریگور مندل
گریگور مندل
ژنتیک جمعیت
سیر تحولی
محاسبه فراوانی الل‌ها
هم بارزی یا غالبیت ناقص
غالبیت کامل
چند اللی
وابستگی به جنس
آمیزش‌های خویشاوندی
اصل هاردی _ وینبرگ

توضیحات بیشتر

دسته‌ها