چکیده:

مقدمه: روزبروز دولتهای جهان جهت فراهم کردن خدمات بهداشت-درمان
بطور مؤثر، کارا و کافی با فشارهای زیادی روبرو می شوند. تحولات و کوشش های
توانمندسازی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه روشهای مشابهی را برای
رسیدن به نظامهای بهداشت-درمان با عملکرد بهتر می پذیرند. همه این روشها
بر پاسخگو بودن بعنوان یک عنصر اساسی در اجرای تحولات بهداشت-درمان و بهبود
عملکرد سیستم تاکید می کنند. لذا این پژوهش بمنظور بررسی نظام پاسخگوئی
عملکرد در بیمارستان حضرت رسول صورت گرفته است.
روش پژوهش: این پژوهش به
صورت مقطعی انجام گردید. پس از جستجوی موضوعی در کتب و مقالات کتابخانه ای
و اینترنتی بر اساس اصول استخراج شده از چارچوبهای کشورهای امریکا و
کانادا، نظام پاسخگوئی عملکرد را به سه بخش، شامل؛ ‘ملزومات نظام پاسخگوئی
عملکرد’، ‘اجزاء نظام پاسخگوئی عملکرد’ و ‘فرهنگ پاسخگوئی عملکرد و میزان
آمادگی کارکنان برای استقرار نظام پاسخگوئی عملکرد’ تقسیم کرده و به منظور
اندازه گیری آنها پرسشنامه و چک¬لیست تهیه گردید. پس از تعیین اعتبار و
ثبات بین ۳۰ نفر از کارکنان که در بخشهای مختلف بیمارستان مورد مطالعه
بودند، توزیع گردید. در نهایت بر اساس اطلاعات جمع آوری شده چارچوبی برای
نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد پیشنهاد گردید.
یافته ها: یافته های
پژوهش در ۱۷ جدول ارائه گردیده است. این یافته ها نشان داد که از مجموع
آیتمهای مربوط به ملزومات و اجزاء نظام پاسخگوئی عملکرد ۵۰% (۲۹ آیتم از
۵۷) موجود بود. بر اساس امتیازدهی انجام شده؛ فرهنگ و نگرش کارکنان نسبت به
پاسخگوئی، امتیاز ۷۴% را کسب نمود. در نهایت بر اساس یافته¬های مذکور و
چارچوبهای پاسخگوئی عملکرد دو کشور امریکا و کانادا یک جدول مقایسه¬ای
ارائه گردید.

مروری‌ بر بازاریابی‌ صنعتی‌
بازار صنعتی‌ با بیش‌ از ۱۳ میلیون‌
سازمان‌ صنعتی‌ بازاری‌ بسیار بزرگ‌ است‌. سازمانهایی‌ مثل‌ روپانت‌
زیراکس‌، بویینگ‌ و اینترنشنال‌ پسیپر کالاها و خدماتی‌ را به‌ ارزش‌ بیش‌
از ۳ تریلیون‌ دلار خریداری‌ می‌کنند. بازار کالا و خدمات‌ سازمانی‌ به‌
لحاظ‌ حجم‌ مبادلات‌ پولی‌ چهار برابر بزرگتر از بازار مصرف‌ کننده‌ است‌ و
همچنان‌ به‌ رشد خود ادامه‌ می‌دهد. شرکتهایی‌ که‌ کالاها وخدمات‌ خود را
به‌ دیگر سازمانها می‌فروشند، باید تلاش‌ کنند تا رفتار خرید سازمانی‌ و
همچنین‌ نیازها، منابع‌، انگیزه‌ها و فرآیندهایی‌ که‌ این‌ رفتارها را شکل‌
می‌دهند را بشناسند. فرآیند بازاریابی‌ صنعتی‌ باید به‌ گونه‌ای‌ طراحی‌ و
برنامه‌ ریزی‌ شود تا نیازهای‌ متنوع‌ هر بخشی‌ از بازار را برآورد سازد.
نیازهای‌ هر بخشی‌ از بازار بسیار متفاوت‌ از نیازهای‌ سایر بخشهای‌ بازار
است‌. یک‌ بازاریاب‌ علاوه‌ بر شناخت‌ خریدار صنعتی‌ و فرآیند خرید آن‌،
باید فهم‌ عمیقی‌ از شرکت‌ داشته‌ باشدتا از چگونگی‌ کاربرد بعضی‌ از
تکنیکها و ابزارهای‌ سنتی‌ بازاریابی‌ که‌ سالها مورد استفاده‌ قرار
گرفته‌اند و همچنین‌ فرصتها و چالشهای‌ عمده‌ای‌ که‌ این‌ تکنیک‌ و ابزارها
را در محیط‌ کنونی‌ بازاریابی‌ صنعتی‌ ایجاد کرده‌اند، آگاهی‌ یابند.
بازاریابی‌ صنعتی‌ عبارتست‌ از تخلیه‌ فعالیتهایی‌ که‌ مبادلات‌ بین‌ مصرف‌
کنندگان‌ و عرضه‌کنندگان‌ صنعتی‌ را در بازارهای‌ صنعتی‌ تسهیل‌ می‌کند.
یک‌ بازار صنعتی‌ کلیه‌ سازمانهایی‌ را شامل‌ می‌شود که‌ کالاها و خدمات‌
را برای‌ تولید محصولات‌ و خدمات‌ دیگر خریداری‌ نموده‌ و سپس‌ محصولات‌ و
خدمات‌ تولی‌ شده‌ را جهت‌ فروش‌ و یا اجاره‌ به‌ دیگران‌ عرضه‌ می‌کنند.

فهرست:
اهداف‌ آموزشی‌
توضیح‌ دهید که‌ چرا بازاریابی‌ صنعتی‌ را مطالعه‌ می‌کنیم‌؛
تفاوت‌ بین‌ بازاریابی‌ صنعتی‌ و بازاریابی‌ مصرف‌ کننده‌ نهائی‌ را درک‌ کنید؛
ویژگیهای‌ یک‌ تقاضای‌ صنعتی‌ را تشریح‌ کنید.
ماهیت‌ رفتار خریدار صنعتی‌ را درک‌ نمائید.
انواع‌ مختلف‌ کالاها و خدمات‌ صنعتی‌ را بشناسید.
میان‌ انناع‌ مختلف‌ مصرف‌ کنندگاه‌ صنعتی‌ تمایز قایل‌ شوید.
اهمیت‌ محوری‌ تدوین‌ استراتژی‌ و برنامه‌ ریزی‌ برای‌ تلاشهای‌ بازاریابی‌ صنعتی‌ را درک‌ کنید.
رئوس‌ مطالب‌ فصل‌
مروری‌ بر بازاریابی‌ صنعتی‌
چرا بازاریابی‌ صنعتی‌ را مطالعه‌ می‌کنیم‌.
بازاریابی‌ صنعتی‌ چه‌ تفاوتی‌ با بازاریابی‌ مصرف‌ کننده‌ دارد؟
ویژگیهای‌ تقاضای‌ صنعتی‌
ماهیت‌ رفتار خرید صنعتی‌
طبقه‌بندی‌ کالاها و خدمات‌ صنعتی‌
مصرف‌ کنندگان‌ صنعتی‌
تدوین‌ استراتژی‌ و برنامه‌ریزی‌ بازاریابی‌ صنعتی‌
روال‌ این‌ کتاب‌

تحقیق بازاریابی کروی

بدون دیدگاه

چکیده :
در متون بازاریابی موضوع همیشگی و مورد بحث این است که شرکت
ها نه تنها باید به نیازها و خواسته های مشتریان خود ، بلکه به خواسته ها و
نیازهای مشتریان مشتریانشان نیز توجه کنند و از این موضوع به عنوان مفهومی
از بازاریابی یاد شده است که هدف آن ایجاد و احیای مجدد مفهوم بازاریابی
در ورای سطوح سنتی یعنی ، تولید کنندگان ، عرضه کنندگان ، عمده فروشان ،
خرده فروشان ، مشتریان و مصرف کنندگان در کانال های بازاریابی است
.
تلاش تحقیقات آتی باید بیشتر صرف ایجاد پلی بین سطوح روشن و آشکار
خط مشی های آغازین و پایانی کانال های بازاریابی باشد که در این رابطه باید
اقتصاد و عوامل بوم شناختی در نظر گرفته شود .
مقدمه : در سال های
پایانی ۱۹۴۰ کارایی تولید عامل ضروری برای دستیابی به حفظ عملکرد خوب در
عملیات تجاری موفق در بازار محسوب میشد . در دهه ۱۹۵۰ محققان بازاریابی این
بحث را مطرح کردند که شرکت ها باید توجه بیشتری به نیازها و خواسته های
مشتریان داشته باشند و این راهکار بنیادی اغلب به عنوان مفهوم بازاریابی
شناخته شد که یکی از مشهورترین ومهمترین دیدگاه هایی است که در آثار
بازاریابی تاکنون پدیدار شده است. Mckitterick عنوان می کند : مهم ترین
وظیفه و مهارت بازاریابی این نیست که مشتری را به انجام عملی که در راستای
منفعت شرکت است وادار کنیم ، بلکه باید در انجام کاری که در راستای منافع
مشتری است ، مهارت داشته باشیم

چکیده:
برنامه ریزی استراتژیک نقش کلیدی در موفقیت سازمانها در میدان
رقـــابت دارد. این نوع برنامه ریزی اگر به درستی تدوین شود، به انتخاب
استراتژی هایی منجر می شود که درصورت اجرای صحیح و به موقع، موجب تعالی و
پیشتازی سازمان می شود.
امروزه فعالیتهای اقتصادی جهان را ترکیبی از
سازمانهای بزرگ، متوسط و کــوچک انجام می دهند. همه این سازمانها در محیطی
متلاطم و بازاری به شدت رقابتی به دنبال پیروزی در برابر رقبای خود و ارضای
نیازهای مشتریان خود هستند. برنامه ریزی استراتژیک در صورت تدوین و اجرای
درست، ابزاری سودمند برای موفقیت شرکتها در بازار رقـابت جهانی بوده و می
تواند آنها را سرپا نگه دارد.
به خاطر تفاوتهای موجود بین سازمانهای
بزرگ و کوچک در زمینه های مختلف، تدوین، اجرا و ارزیابی برنامه استراتژیک
نیز در آنها متفاوت است. در این مقاله درصدد شناسایی این تفاوتها در راستای
کمک به برنامه ریزی استراتژیک سازمانهای کوچک است تا از این طریق بخش عمده
ای از موفقیت آنها در بازار رقابتی رقم بخورد.

مقدمه:
دردنیای امروز
که شاهد تغییر و تحولات شگرف در زمینه های مختلف هستیم، محیط باتلاطم و عدم
اطمینان بسیاری مواجه است و رقابت شــــدت زیادی پیدا کرده است. سیستم های
سازمانی در راستای کسب موفقیت در میدان رقابت باید ازنوعی برنامه ریزی
بهره گیرند که آینده نگر و محیط گرا باشد به طوری که ضمن شناسایی عوامل و
تحولات محیطی، در یک افق زمانی بلندمدت تاثیر آنها را بر سازمان و نحوه
تعامل سازمان با آنها را مشخص کند. این نوع برنامه ریزی درواقع همان
بــــرنامه ریزی استراتژیک است که با بررسی محیط خارجی و داخل سازمان،
فرصتها و تهدیدهای محیطی و قوتها و ضعهای داخلی را شناسایی می کند و با
درنظر داشتن ماموریت سازمان، اهداف بلندمدت برای سازمان تنظیم می کند و
برای دستیابی به این اهداف، از بین گزینه های استراتژیک اقدام به انتخاب
استراتژی هایی می کند که با تکیه بر قوتها و رفع ضعفها، از فرصتهای پیش
آمده به نحو شایسته استفاده کرده و از تهدیدها پرهیز کند تا درصورت اجرای
صحیح باعث موفقیت سازمان در میدان رقابت شود.
امروزه فعالیتهای اقتصادی
جهان توسط سازمانهایی با اندازه های بزرگ، متوسط و کوچک انجام می شود. این
سازمانها در محیطی درحال تغییر و بازاری رقابتی فعالیت می کنند. بنابراین،
برای کامیابی نیازمند برنامه ریزی استراتژیک هستند. وجود تفاوتهایی در
اندازه، حجم و ماهیت فعالیت سازمانهای بزرگ و کوچک، نحوه برنامه ریزی
استراتژیک آنها را نیز ازهم متمایز کرده است به طوری که اکثر مدل های ارائه
شده در این زمینه باتوجه به ویژگیهای سازمانهای بزرگ بوده و شاید به همین
دلیل آنها به راحتــی و در زمان دلخواه می توانند اقدام به برنامه ریزی
استراتژیک کنند. در صورتی که مدل ها و مطالعات کمی در زمینه برنامه ریزی
استراتژیک سازمانهای کوچک ارائه شده است و تجربه اندک آنها در استفاده از
این نوع برنامه ریزی نیز حکایت از این وضعیت دارد.

چکیده:

انواع بازاریابی
 1- سنتی: تمرکز اصلی بر فروش محصولات تولید شده مجموعه ای از فعالیتهای
بازرگانی که جریان کالا را از تولید تا مصرف شامل می شود.
۲- مدرن: برآوردن نیاز مشتری و برنامه ریزی بر اساس آن.
صنعت جهانگردی مشتری گراست (customer oriented)
در تعریف سنتی، بیشتر به سود توجه می شود ولی در تعریف مدرن هم سود و هم
مشتری مورد توجه قرار می گیرند.
موارد حائز اهمیت در بازاریابی مدرن:
۱- شناخت مشتری۲- نیاز مشتری۳-روش برآوردن نیاز مشتری
نیاز: عبارت است از میل به داشتن چیزی که نبود آن باعث ناراحتی و عذاب می
شود و یا حالت و احساسی که به موجب آن فرد احساس محرومیتی می کند که موجب
رنج و ناراحتی است (یعنی حد فاصل بین وضع موجود و وضع مطلوب)
خواسته: عبارت است از کلیه نیازهای مبتنی بر معیارهای ارزشی جامعه فرهنگ
جامعه و شخصیت افراد.
تقاضا: عبارت است از هنگامیکه خواسته با قدرت خرید همراه باشد.
مثلاً در مورد مشروبات الکلی ، نیاز آن می تواند برای فرد وجود داشته باشد
اما در برخی جوامع از جمله کشور ما مورد قبول نمی باشد. در نتیجه خواسته
چون مثبت نبوده و مقبولیت اجتماعی ندارد، با قدرت خرید متناسب نمی باشد.
بنابراین باید ابتدا نیاز به خواسته و بعد به تقاضا تبدیل شود تا بتوان
برای رفع آن فعالیت نمود.
نیازهای مازلو: این فرد معتقد است که اگر فرد نیاز اولیه خود که نیاز به
ادامه بقا (فیزیولوژیکی) که شامل هوا، آب ، غذا و نیازهای جنسی است فراهم
شود به سراغ مرحله دوم یعنی رفع نیاز ایمنی و محافظت مثل خانه و سرپناه و
متعاقب آن به مرحله سوم یعنی رفع نیاز اجتماعی مانند کسب اشتغال و ارتباط
با دیگران وارد شده، سپس به مرحله چهارم یعنی نیاز به حرمت و عزت نفس یا
قدر و منزلت رسیده و در نهایت به مرحله پنجم به راس هرم نیاز یعنی به
خودشکوفایی صعود میکند.
روانشناسان می گویند: رفتار انسان تابع قویترین نیازش می باشد.

تحقیق تفاوت های مدیریت و رهبری

بدون دیدگاه

قسمتی از متن:
چنان که پیش از این یادآور شدیم، مدیریت به معنی اداره کردن سازمان های
نسبتاً کوچک است که اصطلاحاً اداره خوانده می شود. اداره یا سازمان، همان
نظام بوروکراتیک یا دیوان سالاری است
در چنین نظامی مسائل رسمی و وظایف
تعیین شده درجه اول اهمیت هستند و همگان مؤظف به اطاعت از سلسله مراتب می
باشند. معمولاً،‌ مدیران افرادی هستند که به انجام وظایف قانونی خود تأکید
دارند و از همکاران خود می خواهند که بر اساس شرح وظایف قانونی خود عمل
کنند
از جهت دیگر، از نظر عامه،‌ رهبری یعنی اداره کشورها و سازمان های
بزرگ که بیشتر جنبه سیاسی، مذهبی و اجتماعی دارد. بیشتر مردم،‌ رهبری را
امری در سطح کلان و سطوح بالای جامعه و مخصوصاً به عنوان رهبر یک کشور می
نگرند.
اگرچه از نظر اجتماعی و سیاسی این برداشت وجود دارد و به مقامات
رده اول جوامع رهبر می گویند، ولی از نظر علم مدیریت و رفتارشناسی سازمانی
رهبری مفهوم خاصی دارد که در هر زمان و مکان و با هر تعدادی قابل رخ دادن
می باشد. در دنیای جدید مدیریت و مخصوصاً در مدیریت آموزشی،‌بیشتر از
اصطلاح رهبری استفاده می شود و نه مدیریت. در پاسخ این که چرا به جای
اصطلاح مدیریت باید از واژگان رهبری استفاده کرد، به بررسی تفاوت های
مدیریت و رهبری می پرازیم.

مدیریت :
مدیریت،‌ در اصل یعنی اداره
کردن و گرداندن یک سازمان، و رهبری یعنی هدایت و راه بردن و نشان دادن راه
به انسان هاست. به عبارت دیگر، مدیریت صرفاً سازمانی و رهبری امری انسانی
است. تکیه مدیریت بیشتر به سازمان و تکیه رهبری بر انسان هاست. مدیریت
به فراهم آوردن امکانات و تنظیم امور عادی و جاری سازمان که از قبل تعیین
شده، می پردازد. رهبری، به عنوان یک پیش آهنگ،‌ اسوه و راهنما به امور
اساسی، مخاطره آمیز و معمولاً حساس و کمتر صد در صد از پیش تعیین شده می
پردازد. حرکت مدیریت بر اساس خط مشی های تدوین شده است که معمولاً همه
افراد بر اساس قانون به درستی یا نادرستی و تطبیق آن با وضع مورد نظر پی می
برند، اما حرکت رهبری دارای آن چنان پیچیدگی و حساسیت است که همه افراد
قادر به درک آن نیستند. انتخاب راه ها و روش ها بر اساس نیازها و اقتضائات
است و نه بر اساس قانون ثابت و تغییر ناپذیر.

تحقیق بازاریابی چیست

بدون دیدگاه

تحقیق بازاریابی چیست؟

بسیاری از مردم در مورد اصطلاح بازاریابی اشتباه می کنند و آن را معادل
فروش می دانند؛ در صورتی که فروش بخشی از بازاریابی محسوب می شود. دلیل
اینکه مردم این اشتباه را می کنند این است که آنها از صبح تا شب با انواع و
اقسام تبلیغات تجاری روبرو هستند و به قول یکی از بزرگان علوم مدیریت:
امروزه مردم از ۳ چیز گریز ندارند، مالیات، مرگ و آگهی های تجاری. اگر کل
بازاریابی را به کوه یخ تشبیه کنیم، فروش فقط آن قسمت بیرون آب است که همه
می بینیم در صورتی که فعالیتهایی قبل از آن صورت گرفته که باعث این فروش
شده است. اگر نیازی مشتری و سلیقه ی آنها به درستی تشخیص داده شود و بر
اساس آن کالا طراحی و تولید شده و همراه آن قیمت گذاری و بسته بندی مناسب
انجام گیرد همچنین در مورد برنامه های توسعه فروش سیاست های رقابتی اتخاذ
شوند، فروش کار بسیار ساده ای خواهد بود و کالا به راحتی فروش می رود.
در
تمام کشورها کالاهایی وجود دارند که اصطلاحاً به آنها کالای داغ گفته می
شود، به طوری که بازار بسیار گرمی دارند و به محض تولید و توزیع، مشتریان
فراوانی خواهند داشت و مشتریان در هر کجا و در هر شرایطی آنها را طلب می
کنند. مثالی می زنم: اگر شما به فروشگاه شهروند بروید و دنبال کالای خاصی
بگردید و از فروشنده جای آن را سؤال کنید و مثلاً او بگوید ۴ لاین بالاتر
است، با توجه به تراکم و ازدیاد جمعیت شما خودتان را به آن کالای خاص
رسانده و بر می دارید. البته عوامل متعددی در موفقیت و یا عدم موفقیت یک
کالا مؤثر است که از آن جمله کیفیت، قیمت، نوع بسته بندی، نحوه برخورد
پرسنل با مشتری، نحوه توزیع کالا، خدمات بعد از فروش، ایجاد انگیزه برای
خریدار و… را می توان نام برد. به طور کلی بازاریابی را می توان چنین تعریف
کرد: فعالیتی انسانی در جهت ارضای نیازها و خواسته ها از طریق فرایند
مبادله. حال ببینیم نیاز خواسته و مبادله چیست.

تحقیق انواع تجارت الکترونیک

بدون دیدگاه

چکیده:
ارتباط بین تجارت و تکنولوژى دیر زمانى است که وجود داشته و ادامه دارد. در
واقع، یک پیشرفت تکنیکى باعث رونق تجارت شد و آن هم ساخت کشتى بود. در
حدود ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد، فینیقیان تکنیک ساخت کشتى را بکار بردند تا از
دریا بگذرند و به سرزمین هاى دور دست یابند. با این پیشرفت، براى اولین
بار مرزهاى جغرافیایى براى تجارت باز شد و تجارت با سرزمین هاى دیگرآغاز
شد. اکنون، شبکه جهانى اینترنت مانند همان کشتى است که نه تنها فواصل
جغرافیایى، بلکه اختلافات زمانى را نیز کمرنگ نموده و صحنه را براى نمایشى
دیگر آماده کرده است.
براى گسترش و پذیرش تجارت الکترونیک لازم است
که پیش نیازهاى این تکنولوژى از جمله زیرساختار مخابراتى،مسایل قانونى و
ایمنى پیام رسانى مهیا شود.
مهم ترین هدف در تجارت – حال چه از روش
هاى بسیار پیشرفته الکترونیکى استفاده کند و چه از روش هاى سنتى و قدیمى
-همانا دستیابى به پول و سود بیشتر است. طبیعتا در این میان، نقش بانک ها و
موسسات اقتصادى در نقل وانتقال پول بسیار حیاتى است. هنگامى که در سال
۱۹۹۴ اینترنت قابلیت هاى تجارى خود را علاوه بر جنبه هاى علمى و تحقیقاتى
به نمایش گذاشت،موسسات تجارى و بانک ها در کشورهاى پیشرفته اولین نهادهایى
بودند که تلاش جدى خود را براى استفاده هر چه بیشتر از این جریان بکار
انداختند. محصول تلاش آنها نیز همان بانکدارى الکترونیک امروزى است. سپس به
سرعت مشخص شد که اینترنت بستر بسیار مناسبى براى انواع فعالیت هاى
بانکدارى و اقتصادى بشمار مى رود.
بانکدارى و تجارت الکترونیک هم
اکنون در جهان به عنوان یک بحث بسیار تخصصى و در عین حال، بسیار پیچیده
تبدیل شده است و تطبیق آن با سیاست هاى تجارى و اقتصادى کشورهاى مختلف نیاز
به تحقیق و برنامه ریزى دقیق دارد.

چکیده :

این طور به نظر می رسد که در صنایع ساخت نیروی کارمتنوعی مشغول به کار می باشند از این رو
اداره ومدیریت نیروی انسانی در این صنعت کار سخت و چالش برانگیزی است مدیریت استراتژیک
منابع انسانی (SHRM) مدرن، رویکرد ودیدگاهی است در رابطه با توسعه وجوه نیروی انسانی به
منظور بهره برداری از این نیرو درجهت بهبود عملکرد گروهی پروژه ها و ایجاد مزیت رقابتی سازمان.
برنامه ریزی وتوسعه نیروی انسانی پروژه ها بخش اساسی مدیریت منابع انسانی در این صنعت میباشد.
این تحقیق به منظور بررسی وسعت به کارگیری برنامه ریزی وتوسعه نیروی انسانی در پروژه های
عمرانی صورت گرفته است .
تاکید اصلی این تحقیق به سمت بهینه کردن سطوح ونواحی ازلحاظ برنامه ریزی سازمانی وتوسعه
گروهی به منظور افزایش عملکرد پروژه ومقابله با مسائل ومشکلات مواجه شده نظیرکمبود نیروی کار
ماهر، کارکنان موقت وتغییرپذیر، فقدان یا کمبود آموزش های موثروارزیابی عملکرد می باشد .
مطالعه وبررسی ها با قاطعیت به دنبال بهترین فاکتورهای عملی وشناسایی ابزارها وعوامل اصلی ایجاد
محدودیت به منظور حمایت از مدیریت منابع انسانی (HRM) می باشد .
نتیجه بررسی ها نشان می دهد که با افزایش به کارگیری برنامه ریزی وتوسعه نیروی انسانی نتایج
و اثرات مثبتی را درعملکرد پروژه های عمرانی مشاهده خواهیم کرد.
مقدمه :
فشارهای رقابتی ، هم در بازارهای داخلی وهم در بازارهای جهانی نتایج و اثرات مطلوبی را درمدیریت روابط
کارکنان ورفتارهای آنان ایجاد کرده و کارکنان را از حالت سستی وبی حرکتی دور، ودر جهت تعهدی مثبت
نسبت به مشتریان ورفع نیازهای شغلی سوق داده است .
مردم ، افرادی هستند که دیدگاه ها ،ارزش ها ،خصیصه ها ورویکردهایشان را به زندگی سازمانی
می آورند واگر این خصوصیات وعوامل انسانی به خوبی مدیریت شوند می تواند منافع چشمگیری
راعاید سازمان ها کنند .
صنعت ساخت قصد دارد ، نیروی انسانی را به عنوان بخشی از استراتژی بقا نشان دهد . این استراتژی
بر حفظ و بازآموزی کارکنان به منظور افزایش مهارت آنان ( حفظ کارکنان ماهرتر ) یا بر سهولت
جایگزینی کارکنان ماهرتر تاکید می کند (MULLINS.1999).
با توجه به گفته پیترواتر (۱۹۸۲) مردم دیگر نباید به عنوان هزینه تلقی شوند بلکه به عنوان دارایی های
با ارزش شرکت ومنبع اصلی مزیت رقابتی سازمان به حساب می آیند. صنعت ساخت به عنوان صنعتی
کار- محور تلقی می شود . درون این صنعت میان پرسنل مختلف روابط پیچیده ای حاکم است همین
پیچیدگی در روابط انسانی، اساس ومبنای طراحی و سازمان دهی نیروی انسانی درصنعت ساخت است .
بنابراین مردم مرکز توجه ونظرات مختلف صنعت می باشند.
صنعت ساخت جهت تامین رضایت انسان ها وبرآورده کردن خواسته ها واحتیاجات آن ها به وجود آمده
است ، مردم آن را سازمان می دهند وآن ، مردم را به کار می گیرد در واقع رابطه متقابلی بین عرضه
وتقاضا وجود دارد .
بسیاری ازمشکلات وبحران هایی که در بخش صنعت ساخت وپروژه های مرتبط با آن ایجاد شده ، در
نتیجه رفتارهای انسان ها به وجود آمده است وشاید اینگونه به نظر رسد که مدیریت منابع انسانی توانایی
حذف این قبیل خطرها را بیش از هر رویکرد مدیریتی دیگردارد.
در نتیجه داشتن دیدگاه استراتژیک در مدیریت منابع انسانی برای مقابله با مشکلات پیش آمده وتقویت
رقابت سازمانی ضروری به نظر می رسد.
مطالعه وبررسی های جامع به منظورشناسایی وتعیین احتیاجات مدیریت استراتژیک منابع انسانی کارآمد
با تاکید برجنبه های برنامه ریزی منابع انسانی (برنامه ریزی سازمانی ) وتوسعه نیروی انسانی (توسعه
گروهی) ضروری است تا با ارائه راه حل های امکان پذیر وبا استفاده از ابزار وتکنیک های مدیریت
نیروی انسانی بخش اصلی مشکلات درون صنعت ساخت را به حداقل برسانیم.
این تحقیق بسیار مایل است نشان دهد که می توان با به کارگیری بهینه از نیروی انسانی سود رقابتی
سازمان ها را افزایش داد

تحقیق انواع صادرات

بدون دیدگاه

قسمتی از متن:
۱-صادرات قطعی :
عبارتست از خارج کردن کالا از قلمرو گمرکی کشور بمنظور فروش ، استفاده یا مصرف در خارج از قلمرو گمرکی کشور . صادرات
قطعی با توجه به مقررات صادرا ت و واردات از نظر عاملین آن می تواند از
طریق بازارچه های مرزی و شرکت های تعاونی مرزنشینان و تجار انجام گیرد .
واحد های تولیدی از طریق خرید متقابل ( BUY BACK ) و ورود موقت مواد
اولیه نسبت به تهیه کالا و صادرات آن اقدام نمایند .

۲- صادرات موقت :
عبارت
است از خارج کردن کالا از قلمرو گمرکی کشور به منظور عرضه و نمایش در
نمایشگاهها ، تعمیر ، تکمیل و فرآوری در خارج از قلمرو گمرکی کشور و سپس
بازگرداندن آن به داخل قلمرو گمرکی کالای مصرفی مانند شیرینی و شکلات و از
سایر فرآورده های غذایی تولید داخل در نمایشگاههای خارج از کشور عرضه و به
نمایش گذاشته می شود و پس از خاتمه قسمتی از کالای مصرفی در زمان برقراری
نمایشگاه خارجی مجانناً به بازدید کنندگان داده می شود یا به آنها فروخته
شود ، در بازگشت به کشور در مورد آن قسمت ( قسمت فروش رفته ) ، تشریفات
مربوط به صادرات قطعی اعمال می گردد همین طور است در مورد کالاهای مصرفی با
دوام مانند لوازم خانگی یا ماشین آلات صنعتی عرضه شده در نمایشگاههای
خارجی که در صورت فروش پس از اتمام نمایشگاه و برگشت صاحب کالا به کشور در
مورد اقلام فروش رفته در نمایشگاه تشریفات قطعی صادرات انجام می شود در
مورد برخی از دستگاهها و ماشین آلات موجود در داخل کشور ، ممکن است امکان
تعمیر در داخل کشور وجود نداشته باشد ، لذا در صورت خراب شدن آنها برای
تعمیر باید موقتاً بخارج از کشور ارسال شود در ارتباط به ماشین آلات و
دستگاههای مذکور نیز به تشریفات صدور موقت انجام می شود . در مورد تکمیل یک
کالای تولید داخلی در خارج کشور ، ممکن است این عمل به خاطر نبود فن آوری
در داخل یا گران تر بودن هزینه کار در کشور ، در خارج از کشور انجام و سپس
کالا به کشور بازگردانده می شود .

۳- صادرات قطعی در حجم تجاری :
برای
حجم یا جنبه تجاری داشتن کالا ، معیار ، ضابطه یاتعریف مشخص ارائه نشده
است . در ماده ۳ قانون صادرات و واردات ، مصوب ۴/۷/۱۳۷۲ آمده است که «
مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت
بازرگانی است ….. » در تبصره یک ماده مذکور نیز آمده است « ملاک تجاری
بودن کالا به این شرح ارائه شده است » کالاهائی به تشخیص گمرک برای فروش ،
وارد یا صادر می گردد ، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات
تولیدی ، تفکیک و بسته بندی ، به فروش می رسد ، تجاری تلقی خواهد شد . »

فهرست:
صادرات قطعی
صادرات موقت
صادرات قطعی در حجم تجاری
صادرات قطعی غیر تجاری
صادرات مجدد
ترانزیت خارجی
کارت بازرگانی
کد اقتصادی
مجوز صدور
کالای ممنوع الصدور
کالای مشروط لاصدور
کالای مجاز
سیاهه کالا
فهرست عدل بندی
برگه نرخ گذاری کالای صادراتی
تعهد ارزی
معافیت های تعهد ارزی
مرجع رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم ایفای تعهدات ارزی
گواهی بهداشت نباتی
گواهی بهداشت دامی
 بارنامه حمل
مراحل صدور کالا
عملیات قبل از صدور
تشریفات گمرکی
حمل کالای صادراتی
مراحل انجام تشریفات مربوط به صادرات
مراحل صدور کالا پس از بازاریابی و عقد قرارداد با خریدار خارجی
مراحل اختصاصی
گمرکات تخصصی ویژه صادرات کالاهای خاص
تسهیلات صادرات
تأمین هزینه های بازاریابی
معافیت از پیمان کالاهای نمایشگاهی 
دفاتر بازرگانی خارج از کشور ( I.R.I. TRADE  CENTERS )
صندوق ضمانت صادرات ایران :
ضمانت نامه عمومی صادرات
ضمانت نامه بازپرداخت تسهیلات بانکی
ضمانت نامه اعتبار صادراتی
تضمین سرمایه گذاری ایرانی در خارج از کشور

دسته‌ها