سازه‌های باز شونده و جمع شونده

بدون دیدگاه

چکیده:
تعریف سازه‌های فضایی باز شونده و جمع شونده
یک
سازه باز و جمع شونده تشکیل شده است از قطعات پیش ساخته یا المان‌هایی که
می‌توانند باز و بسته شوند و در حالت‌های از پیش تعیین شده قرار بگریند ضمن
این که توانایی تحمل بار را نیز دارند.
موارد کاربرد سازه‌های فضایی باز شونده و جمع شونده
برای
این که کاربردهای مختلف این نوع سازه‌ها را بررسی ‌کنیم ابتدا باید موارد
نیاز و همچنین مزایای آنها در مقایسه با انواع سازه‌ها مورد مطالعه قرار
بگیرد و سپس کاربردهای مختلف آنها ذکر شود.
 موارد نیاز به سازه‌های باز شونده و جمع شونده
سازه‌های
باز شونده و جمع شونده زیر مجموعه ای از آن دسته از سازه‌ها هستند که به
سرعت و سهولت قابل نصب بوده و می‌توان آنها را به راحتی برای استفاده مجدد
جمع آوری کرد نیاز به چنین سازه‌هایی از زمان‌های قدیم وجود داشته است
]۱۰[. یعنی از هنگامی‌که قبایل چادر نشین برای یافتن مرتع و چراگاههای بهتر
از جایی به جایی دیگر نقل مکان می‌کردند سازه‌های کوچک وسبک و متراکم شده
ای مانند سیاه چادرها، خیمه سرخ پوستان و چادر کروی عشایر چنین نیازی را بر
آورده می‌کردند، اکثر این سازه‌ها با وصل کردن میله‌های راست ساده در روی
زمین به یکدیگر نصب شده و با پارچه‌ها ی سخت پوشیده می‌شوند. باز کردن و
نصب آنها برای ابعاد متوسط هر چند .وقت زیادی نمی‌گرفت اما به هر حال وقت
گیر بود، مخصوصا در شرایط نامساعد آب وهوایی مشکل آفرین می‌نمود

فهرست مطالب :
فصل اول
۱-۱ مقدمه
۱-۲ تعریف سازه‌های فضایی باز شونده و جمع شونده
۱-۳ موارد کاربرد سازه‌های فضایی باز شونده و جمع شونده
۱-۳-۱ موارد نیاز به سازه‌های باز شونده و جمع شونده
۱-۳-۲  مزایای سازه‌های فضایی باز شونده و جمع شونده. 
1-3-3 موارد استفاده
۱-۴ مکانیزم‌های مختلف در سازه‌های باز شونده و جمع شونده
۱-۴-۱ مکانیزم‌های چتری
۱-۴-۲ مکانیزم المان‌های تا شونده مفصلی (زانویی)
۱-۴-۳ مکانیزم المان‌های قیچی سان
۱-۴-۴ مکانیزم کشویی
۱-۴-۵ سازه‌های باد شده با هوا
۱-۴-۶ مکانیزم سازه‌های تا شونده صفحه ای
۱-۵ بافتار مختلف در سازه‌هایی باز شونده و جمع شونده 
1-5-1 سازه‌های خطی
۱-۵-۲ شبکه‌های تخت
۱-۵-۳ شبکه‌های بلوری
۱-۵-۴ چلیک استوانه ای با نقش دو طرفه
۱-۵-۵ چلیک استوانه ای با نقش سه طرفه
۱-۵-۶ گنبدهای کروی با نقش دو طرفه
۱-۵-۷ گنبدهای کروی با نقش سه طرفه
۱-۵-۸  گنبدهای کروی با المان‌های قیچی سان ۳ لولایی 
1-5-9 گنبدهای کروی ژئودزیک
۱-۵-۱۰ سایر انواع سازه‌های باز شونده و جمع شونده
۱-۶ طرح گره‌ها و اتصالات و روش‌های باز و بسته کردن سازه
۱-۷ تاریخچه سازه‌های فضا کار باز و جمع شونده
۱-۸ نمونه‌هایی از سازه‌های جمع شونده و باز شونده از سراسر دنیا

فصل دوم
۲-۱ طراحی هندسی سازه های فضایی بازشونده وجمع شونده
۲-۱-۱  اصول کلی و روابط هندسی 
2-1-2 طراحی هندسی در شبکه‌های فضایی تخت مشکل از واحدهای چند ضلعی منتظم 
2-2  رفتار سازه های باز شونده و جمع شونده در مرحله باز و بسته شدن 
2-2-1  بررسی پارامترهای هندسی موثر بر رفتار سازه در حین باز و بسته شدن
۲-۲-۲ تغییرات کمیت‌های سازه ای در حین جمع شدن سازه
۲-۲-۳  پارامترهای موثر بر رفتار غیر خطی سازه در حین باز شدن 
2-3 تحلیل و طراحی
۲-۳-۱ روند آنالیز ماتریسی سازه‌های باز شونده و جمع شونده
۲-۳-۲ روند طراحی سازه‌های باز شونده و جمع شونده
۲-۳-۳ طرح المان‌های کابل و میله
۲-۳-۴ طرح المان‌های قیچی سان
۲-۴ بهینه یابی سازه های بازشونده و جمع شونده
۲-۴-۱  فرآیند طراحی بهینه 
2-4-2  رابطه سازی مسائل بهینه یابی
۲-۴-۳  رابطه سازی سازه فضا کار باز شونده و جمع شونده
۲-۴-۴ متغیرهای از پیش تعیین شده
۲-۴-۵ متغیرهای طراحی
۲-۴-۶  تابع هدف
۲-۴-۸  نمودار جریان بهینه یای وزن سازه تاشو
۲-۴-۹  روش‌های نو در بهینه سازی
۲-۴-۹  روش‌های نو در بهینه سازی
۲-۵ کارهای آتی و زمینه‌های تحقیق آینده 
منابع

مشخصات فنی برج میلاد

بدون دیدگاه

مشخصات فنی برج میلاد:

فناوری ساخت برجهای بلند در دنیا عمر زیادی ندارد برجهای بلند از این جهت
اهمیت زیادی دارند که برای چندین منظور مورد استفاده قرار می گیرند ، از
طرفی برای انجام یک طرح بزرگ چند منظوره طبعاً باید توان فنی و مهندسی در
زمینه های مختلف در کشور موجود باشد . همچنین باید شرایطی فراهم کرد که همه
بتوانند در کنار هم و با برنامه ریزی کار کنند . وقتی کشوری فناوری موشکی
دارد یعنی که مهندسی های مکانیک ، هواو فضا ، شیمی ، متالوژی ، کامپیوتر
وبرق ومخابرات پیشرفته ای دارد و مهمتر اینکه میتوانداین فناوری هارا در
کنار هم قراردهد و محصول نهایی تولید کند .
برج هم چنین چیزی است . برای
ساختن یک برج ، باید توان مهندسی عمران و سازه ، مهندسی معماری ،‌ مهندسی
مکانیک ، برق ، مخابرات و همچنین قدرت تولید و کنترل ساخت قطعات ، تاسیسات و
…وجود داشته باشد و البته شرایطی که این فناوری ها بتواند کنار هم کارکنند
.
ایده ساختن یک برج مخابراتی ـ تلویزیونی در تهران حدود ۸ سال پیش
مطرح شد . سپس مطالعات دقیق برای برسی امکان و چگونگی ساخت آن انجام شد
تاینکه طرح در سال ۷۵ رسماً شروع به کار کرد طرح به طور کلی تشکیل شده است
از برج و ساختمان راس آن ، مرکز جشنواره ها و همایش های بین الملل، مجموعه
تجارت جهانی ، هتل پنج شتاره و پارک ای تی .
در ادامه مقاله به تحلیل و برسی هریک از قسمتهای ذکرشده طرح پرداخته خواهد شد :

توضیح:
پلان آماده اتوکد-پلان ساختمان ۲ طبقه
همراه با تمام جزییات اجرایی

توضیح:
پلان آماده اتوکد-پلان ساختمان ۲ طبقه
همراه با تمام جزییات اجرایی

توضیح:
پلان آماده اتوکد-پلان ساختمان ۲ طبقه
همراه با تمام جزییات اجرایی

پلان آماده اتوکد پلان ساختمان یک طبقه

بدون دیدگاه

توضیح:
پلان آماده اتوکد-پلان ساختمان یک طبقه
همراه با تمام جزییات اجرایی

توضیح:

پلان آماده اتوکد-پلان ساختمان ۲ طبقه
همراه با تمام جزییات اجرایی

توضیح:

پلان آماده اتوکد-پلان ساختمان ۲ طبقه
همراه با تمام جزییات اجرایی

پلان آماده اتوکد پلان ساختمان ۴ طبقه

بدون دیدگاه

توضیح:

پلان آماده اتوکد-پلان ساختمان ۴ طبقه
همراه با تمام جزییات اجرایی

پلان آماده اتوکد پلان ساختمان یک طبقه

بدون دیدگاه

توضیح:
پلان آماده اتوکد-پلان ساختمان یک طبقه
همراه با تمام جزییات اجرایی

    Sorry. No data so far.

دسته‌ها