صدا بوسیله فرکانس و زمان (سی شارپ)

بدون دیدگاه

لینک دانلود

صدا بوسیله فرکانس و زمان:

مقدار فرکانس را به هرتز و زمان را به میلی ثانیه وارد کرده  و صدای تولید شده را پخش میکند.

فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

توضیحات بیشتر

تعداد مقسوم علیه های عدد (سی شارپ)

بدون دیدگاه

لینک دانلود

تعداد مقسوم علیه عدد:

عدد را وارد کرده، اعلام میکند چه تعداد مقسوم علیه دارد ، و مقسوم علیه ها را نشان میدهد.

فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

باکس  با داشتن چند زیر منو

شامل  :
ریاضی
( اعداد اول ،فیبونانچی ،معکوس ،فاکتوریل ) 
تاریخ ( عددی را داده اعلام میکند چندمین روز از چندمین ماه است )
ستاره ( تعداد سط را نوشته ستاره را بصورت مثلث پر شده از ستاره نشان میدهد ).

فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

توضیحات بیشتر

مشخص کردن اتصال سیستم به نت (سی شارپ)

بدون دیدگاه

لینک دانلود

مشخص کردن اتصال سیستم به نت:

این برنامه به کاربر اعلام میکند که سیستم به نت وصل هست یا خیر .
فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

windows aplication نمونه ای کامل از درایو

با این برنامه میتوان درایوها و محتویات داخل هر درایو در سیستم خود را در محیط سی شارپ مشاهده کرد.
فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

توضیحات بیشتر

ساخت انواع حالات دکمه در سی شارپ

بدون دیدگاه

لینک دانلود

ساخت انواع حالات دکمه در سی شارپ: 

فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C  نوشته شده است.

دکمه های طراحی شده:
Adjust
Bump
Etched
Flat
Raised
Raisedlnner
RaisedOuter
Sunken
Sunkenlnner

توضیحات بیشتر

نمایش ماه و روز در سال (سی شارپ)

بدون دیدگاه

لینک دانلود

نمایش ماه و روز در سال (سی شارپ)

عددی بین ۱ تا ۳۶۵ را وارد کرده اعلام میکند چندمین روز از چندمین ماه سال است.

فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

توضیحات بیشتر

برنامه ثبت نام دانشجو در (سی شارپ)

بدون دیدگاه

لینک دانلود

برنامه ثبت نام دانشجو در (سی شارپ)

۱ – با این برنامه میتوانید تعدادی دانشجو را ثبت نام کنید(نام ، نام خانوادگی ، رشته ، نمره ، درس )

۲ – با انتخاب رکورد مورد نظر و انتخاب دکمه حذف، آن رکورد حذف میشود.

فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

توضیحات بیشتر

برنامه ثبت نام دانشجو در سی شارپ c#

بدون دیدگاه

لینک دانلود

برنامه ثبت نام دانشجو در سی شارپ c# حاوی سورس و فایل اجرایی

با این برنامه میتوانید تعدادی دانشجو را ثبت نام کنید ( نام ، نام خانوادگی ، رشته ، نمره ، درس )
در باکس مخصوص کد دانشجو را نوشته اطلاعات دانشجو را نشان میدهد که میتوانید ویرایش یا حذف کنید.
برای حذف دانشجو ۲ دکمه deleteclear  با ۲ دستور مختلف در نظر گرفته شده است.
مرتب کردن دانشجویان براساس نمره آنها.

فایل حاوی سورس کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط سی شارپ #C نوشته شده است.

توضیحات بیشتر

پاک کردن سطل آشغال توسط (سی شارپ)

بدون دیدگاه

لینک دانلود

پاک کردن سطل آشغال توسط سی شارپ

با اجرای این برنامه سطل آشغال سیستم با پرسیدن مطمئن هستید پاک میشود.

فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

توضیحات بیشتر

دسته‌ها