صدا بوسیله فرکانس و زمان (سی شارپ)

بدون دیدگاه

لینک دانلود

صدا بوسیله فرکانس و زمان:

مقدار فرکانس را به هرتز و زمان را به میلی ثانیه وارد کرده  و صدای تولید شده را پخش میکند.

فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

توضیحات بیشتر

تعداد مقسوم علیه های عدد (سی شارپ)

بدون دیدگاه

لینک دانلود

تعداد مقسوم علیه عدد:

عدد را وارد کرده، اعلام میکند چه تعداد مقسوم علیه دارد ، و مقسوم علیه ها را نشان میدهد.

فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

باکس  با داشتن چند زیر منو

شامل  :
ریاضی
( اعداد اول ،فیبونانچی ،معکوس ،فاکتوریل ) 
تاریخ ( عددی را داده اعلام میکند چندمین روز از چندمین ماه است )
ستاره ( تعداد سط را نوشته ستاره را بصورت مثلث پر شده از ستاره نشان میدهد ).

فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

توضیحات بیشتر

مشخص کردن اتصال سیستم به نت (سی شارپ)

بدون دیدگاه

لینک دانلود

مشخص کردن اتصال سیستم به نت:

این برنامه به کاربر اعلام میکند که سیستم به نت وصل هست یا خیر .
فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

windows aplication نمونه ای کامل از درایو

با این برنامه میتوان درایوها و محتویات داخل هر درایو در سیستم خود را در محیط سی شارپ مشاهده کرد.
فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

توضیحات بیشتر

ساخت انواع حالات دکمه در سی شارپ

بدون دیدگاه

لینک دانلود

ساخت انواع حالات دکمه در سی شارپ: 

فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C  نوشته شده است.

دکمه های طراحی شده:
Adjust
Bump
Etched
Flat
Raised
Raisedlnner
RaisedOuter
Sunken
Sunkenlnner

توضیحات بیشتر

تبدیل عکس رنگی به سیاه و سفید (سی شارپ)

بدون دیدگاه

لینک دانلود

تبدیل عکس رنگی به سیاه و سفید (سی شارپ)

عکس رنگی را به سیاه و سفید تبدیل میکند.

فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

توضیحات بیشتر

نمایش ماه و روز در سال (سی شارپ)

بدون دیدگاه

لینک دانلود

نمایش ماه و روز در سال (سی شارپ)

عددی بین ۱ تا ۳۶۵ را وارد کرده اعلام میکند چندمین روز از چندمین ماه سال است.

فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

توضیحات بیشتر

برنامه ثبت نام دانشجو در (سی شارپ)

بدون دیدگاه

لینک دانلود

برنامه ثبت نام دانشجو در (سی شارپ)

۱ – با این برنامه میتوانید تعدادی دانشجو را ثبت نام کنید(نام ، نام خانوادگی ، رشته ، نمره ، درس )

۲ – با انتخاب رکورد مورد نظر و انتخاب دکمه حذف، آن رکورد حذف میشود.

فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

توضیحات بیشتر

برنامه ثبت نام دانشجو در سی شارپ c#

بدون دیدگاه

لینک دانلود

برنامه ثبت نام دانشجو در سی شارپ c# حاوی سورس و فایل اجرایی

با این برنامه میتوانید تعدادی دانشجو را ثبت نام کنید ( نام ، نام خانوادگی ، رشته ، نمره ، درس )
در باکس مخصوص کد دانشجو را نوشته اطلاعات دانشجو را نشان میدهد که میتوانید ویرایش یا حذف کنید.
برای حذف دانشجو ۲ دکمه deleteclear  با ۲ دستور مختلف در نظر گرفته شده است.
مرتب کردن دانشجویان براساس نمره آنها.

فایل حاوی سورس کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط سی شارپ #C نوشته شده است.

توضیحات بیشتر

دسته‌ها