پایان نامه اکولوژی ویروس ها

بدون دیدگاه

چکیده:
 به منظور تبدیل اطلاعات گلخانه ای و آزمایشگاهی موجود در مورد ویروسها به یک تصویر کلی از طبیعت آن‌ها یعنی اکولوژی ( از وازه یونانی Oikos یعنی خانه وLogos به معنی سخنرانی ) ، که همیشه متغیر است نیاز داریم. ویروسهای گیاهی برای بقاء باید دارای : (۱) یک یا چند گونه گیاهی میزبان برای افزایش؛ (۲) روشی مؤثر برای انتشار و ایجاد آلودگی در گیاهان میزبان جدید و ( ۳) ذخیره ای از گیاهان میزبان مناسب سالم به منظور انتشار بیماری باشند.موقعیت واقعی هر ویروس معین در یک محل خاص یا در مقیاس جهانی، نتیجه برهمکنشهای پیچیده بین بسیاری از عوامل فیزیکی و بیولوژیکی خواهد بود. درک و شناخت اکولوژی یک ویروس در یک محصول و محل معین، جهت توسعه روشهای مناسب برای کنترل بیماری ویروسی لازم و ضروری است. همانند اغلب پارازیت‌های اجباری، عوامل اکولوژیکی عمده ای که باید در نظر گرفته شوند، بیشتر شامل همان روشهایی است که موجب انتشار ویروس از گیاهی به گیاه دیگر شده و نیز راه‌هایی است که سایر عوامل روی انتشار ویروس تأثیر می‌گذارند.

فهرست:
مقدمه
نمودارها
فصل اول – اکولوژی ویروس‌ها
عوامل بیولوژیکی
خصوصیات ویروسها و گیاهان میزبان آنها
پایداری فیزیکی و غلظت نهایی ویروسها
میزان حرکت و انتشار در گیاهان میزبان
شدت بیماری
تغییرپذیری و انتخاب نژاد
دامنه میزبانی
انتشار
ناقلین هوازاد
ویروسهای خاکزاد
انتقال با بذر و گرده
انتقال بوسیله مهره داران
انتشاردر مسافتهای دور
منابع آلودگی
گیاهان زراعی
گیاهان وحشی
علفهای هرز و سایر میزبانهای واسط
علفهای هرز درون محصول
منابع مجاور محصول
منابع دور
منابع دیگر آلودگی
عملیات باغبانی و کشاورزی
عملیاتی که دارای اثرات موضعی است.
تاریخ کشت
تناوب زراعی
عملیات تهیه زمین و کاشت
اندازه مزرعه
اندازه گیاهان و تراکم کشت
همگن بودن گیاه زراعی
تأثیر گلخانه‌ها
عملیات گرده افشانی
نهالستان‌ها به عنوان منابع آلودگی
عملیاتی که دارای اثراتی در مقیاس بزرگ می‌باشند.
انتخاب گیاهان و اصلاح نبات
روش‌های پیوند زدن
کشت در مناطق دست نخورده
جا به جایی محصولات گیاهی به کشور‌های دور
اثر کشت تک محصولی یا تناوب کوتاه مدت بر ویروسها
نتیجه
عوامل فیزیکی
بارندگی
باد
دمای هوا
خاک
نقش تغییرات فصلی و آب و هوایی در توسعه اپیدمی‌ها
بقا در طول چرخه فصلی
فصل دوم – اپیدمیولوژی
زمان
ویروس و میزبان
تعداد منابع آلودگی
نوع و تعداد ناقلین
مسافت
فصل سوم – ارزیابی خطر و پیش‌بینی
ارزیابی احتمال خطر
پیش بینی
نتیجه گیری

لینک دانلود

تحقیق درس زیس شناسی ۱ بررسی کامل تار عنکبوت:

تار عنکبوت شبکه‌ای از رشته‌های پروتئینی است که توسط عنکبوتها تنیده می‌شود. این پروتئین سرشار از آمینو اسیدهای آلانین و گلیسین است. بیشتر رشته‌های پلی پپتیدی سازندهٔ این پروتئین، به صورت صفحات بتا آرایش یافته‌اند. این صفحات در زمینه‌ای از رشته‌های آمینو اسید به صورت صفحات آلفا جای گرفته‌اند. مارپیچ‌های آلفا با بی نظمی زیادی به هم پیچیده‌اند و همین بی نظمی باعث خاصیت کش سانی تار می‌شود. یکی از ویژگی‌های جالب تار عنکبوت این است که مقدار زیادی نمک و مواد ضد باکتری و ضد قارچ دارد که در برابر حملهٔ باکتری‌ها و قارچ‌ها از آن محافظت می‌کند.

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

سوالات پایان ترم پیام نور رشته زیست شناسی گرایش علوم گیاهی به همراه پاسخنامه
تابستان ۱۳۹۳ و نیمسال دوم ۹۲-۱۳۹۳

این بسته سوالات شامل موارد زیر است:
سوالات زیست شناسی پرتوی با پاسخنامه (تابستان ۱۳۹۳)
سوالات اکوفیزیولوژی با پاسخنامه (تابستان ۱۳۹۳)
سوالات اکولوژی گیاهی با پاسخنامه (نیمسال دوم ۹۲-۱۳۹۳)
سوالات بیوفیزیک با پاسخنامه (نیمسال دوم ۹۲-۱۳۹۳)
سوالات جنین شناسی با پاسخنامه (نیمسال دوم ۹۲-۱۳۹۳)
سوالات روشهای تکثیر گیاهان با پاسخنامه (نیمسال دوم ۹۲-۱۳۹۳)
سوالات ریاضی ۲ با پاسخنامه (نیمسال دوم ۹۲-۱۳۹۳)
سوالات فیزیک با پاسخنامه (نیمسال دوم ۹۲-۱۳۹۳)
سوالات فیزیولوژی تنش با پاسخنامه (نیمسال دوم ۹۲-۱۳۹۳)

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

چکیده:
در مطالب جمع آوری شده میزان نقش گیاهان آبزی در تولید و مصرف گازهای مختلف و به بیان دیگر فتوسنتز در گیاهان مورد بررسی قرار گرفته است. اکثر اکسیژن محلول اضافه شده با گیاهان از میلیون ها جلبک سبز میکروسکوپی ناشی می گردد.
جلبک ها و گیاهان کاملاً غوطه ور در خلال روز از طریق فتوسنتز (فرآیند شیمیایی که با آن گیاهان از خورشید انرژی بدست می آورند) اکسیژن به آب انتقال می دهد.
عموماً گیاهان غوطه ور در حدود ۵ برابر اکسیژن بیشتر نسبت به مقداری که مصرف می کنند به آب می دهند. اکسیژن محلول (Do) پارامتر کیفیت آب مهمی می باشد. اگر سطوح Do در بدنه آب به بیش از حد پایین افتد، ماهی ها و سایر ارگانیزم ها و گیاهان قادر به بقا نخواهند بود. گیاهان آبزی مختلف به روش های مختلف بر روی سطوح Do تأثیر گذارند.

فهرست مطالب :
چکیده
تعادل CO2
فتوسنتز و تولید اکسیژن
اکسیژن حل شده
استانداردهای کیفیت آب برای اکسیژن محلول
محدودیت های اکسیژن محلول در مجوزهای NPDES
اطلاعات در خصوص مقدارهای اکسیژن موجود برای ارگانیزم های زنده
 چند حقیقت اساسی
 به هر حال، چگونه اکسیژن وارد آب می شود؟
 فرآیند فتوسنتز
 چرا اکسیژن مهم می باشد؟
گیاهان دو ماده‌ی شیمیایی از محلیط جذب می نمایند
چرا اکسیژن محلول مهم می باشد؟
تأثیر محیطی
درک اکسیژن محلول در نهرها
گیاهان آبزی غوطه ور
گیاهای در حال ظهور متصل
شبه علف و DO
گیاهان آبزی شناور ماکروفیت ها
گیاهان بومی و سوسن های آب
فتوسنتز: بررسی کلی
اختصاصات
الف) تاریخچه
ب) تبادلات گازی
ج) فرآورده های متشکله
مقادیر متوسط و تغییرات آنها
نقش اسید فسفوگلیسریک
ت) سایر عوامل
جذب احیایی دی اکسید کربن
جذب احیایی و تثبیت نااحیایی
فتوسنتز باکتریایی
مکانیسم فتوسنتز
نقش احیا کنندگی آب
آشنایی با فتوسنتز
تاریخچه
علایم ظاهری فتوسنتز
تبادلات گازی
جذب دی اکسید کربن
ترکیبات حاصل از انجام فتوسنتز
مسیر حرکت گازها

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع با فرمت  docx(قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:۷۵

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

مقدمه:
در سرزمین ما، مقوله محیط زیست و در پیوند مستقیم با آن، ضرورت حفاظت از محیط زیست به عنوان دانش، بینش و حرفه از تاریخچه ای بس نوین بر خوردار است و به همین دلیل است که هنوز جایگاه واقعی خود را میان اذهان عمومی باز ننموده است (۱) با توجه به رشد روز افزون جمعیت و محدود بودن منابع طبیعی در دسترس، امروزه مسئله حفاظت از محیط زیست به عنوان یکی از مهمترین مسائل جامعه بشری مطرح شده است که لازمه آن آموزش های زیست محیطی به افراد جامعه می باشد. نکته حائز اهمیت این است که حفظ محیط زیست محدود به مرزهای سیاسی و جغرافیایی نبوده و اهتمام جمعی همه ساکنان کره زمین را می طلبد. بنابراین مسائل محیط زیست در اواخر قرن بیستم بعدی جهانی یافت و مورد توجه و رسیدگی جدی کارشناسان قرار گرفته است.
درک عواملی و عواقب دگرگونی جهانی محیط زیست و یافتن راههای مناسب جهت پیشگیری و مقابله با آثار سوء آن بسیار ضروری است. (۲) آموزش های زیست محیطی به عنوان یک اولویت مهم و درجه اول برای کلیه جوامع  انسانی به خصوص کشورهای در حال توسعه مطرح می شود. در چنین جوامعی توسعه صنایع، کشاورزی و افزایش جمعیت و توسعه شهرها موجب سرازیر شدن انبوهی از آلاینده های مختلف به محیط زندگی انسان و سایر موجودات زنده گردیده و از سوی دیگر و عمدتا به دلیل آگاهی لازم، هنوز راههکارهای جدید برای مهار این قبیل آلودگی ها پیش بینی نشده است و در نتیجه معضلات ناشی از بروز این مسائل هر چه بیشتر خود نمایی می کنند. بنابراین ضروری است که تمهیداتی اندیشیده شود تا بتوان این پدیده خطرناک را که البته هنوز بسیاری از افراد خطر آن را درک نمی نمایند کنترل نمود.

فهرست:
فصل اول
مقدمه  
بیان اهداف  
هدفهای کلی واهداف رفتاری آموزش محیط زیست  
تاریخچه توسعه آموزش زیست محیطی  
اهداف آموزش محیط زیست  
انواع برنامه های آموزشی در زمینه آموزش محیط زیست  
روند تاریخی آموزش محیط زیست  
در آمدی به مسایل زیست محیطی بین المللی  
فصل دوم
( تعاریف، مفاهیم، آلودگیها، راهکارها و آموزش ها)  
هوا  
آب  
انرژی و اثرات زیست محیطی نیروگههای حرارتی  
زباله ها  
صوت  
نفت  
خاک 
جنگل  
فصل سوم
( کنفرانس‌ها)
کنفرانس جهانی آموزش محیط زیست- توکیو  
کنفرانس جهانی محیط زیست استکهلم  
کنفرانس جهانی محیط زیست برانتلند 
کنفرانس جهانی محیط زیست- ریو 
فصل چهارم
( راهکارها)
کجا و چگونه محیط زیست را آموزش دهیم  
تاریخچه آموزش محیط زیست در سازمان حفاظت محیط زیست  
راهکارهای حفاظت از محیط زیست 
آینده نگری و تعهد در قبال نسل های آینده  
تدوین راهکارهای عملی در آموزش محیط زیست  
فصل پنجم
نتیجه گیری  
منابع و ماخذ  
این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع با فرمت  docx(قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:۹۵

توضیحات بیشتر

تحقیق ارگونومی

بدون دیدگاه

لینک دانلود

قسمتی از متن :
در طول جنگ جهانی دوم‏، زمانی که فن‌آوری و
علوم انسانی، برای اولین بار، به طور منظم با روشی هماهنگ مورد استفاده
قرار گرفتند، علم ارگونومی به عنوان تخصصی شناخته شده پیشرفت کرد.
فیزیولوژیست‌ها، روان‌شناسان، انسان‌شناسان، پزشکان، متخصصین علوم کار و
مهندسین، همگی متوجه مشکلات ناشی از عملکرد تجهیزات پیچیده نظامی شدند.
حاصل همکاری متقابل ایشان چنان امیدوار کننده به نظر رسید که پس از جنگ، در
بخش صنعتی نیز دنبال شد. توجه به این علم‏، خصوصاَ در اروپا و
ایالات‌متحده به سرعت افزایش یافت به گونه‌ای که در سال ۱۹۴۹ به تأسیس
اولین انجمن ارگونومی ملی در انگلستان انجامید و از آن زمان بود که واژه
ارگونومی مورد استفاده قرار گرفت. فعالیت‌های مذکور در سال ۱۹۶۱ با ایجاد
اتحادیه بین‌المللی ارگونومی پیگیری شد که در حال حاضر (۱۹۹۴) در ۴۰ کشور
یا منطقه جهان و با ۱۵۰۰۰ عضو به فعالیت مشغول است.
فهرست مطالب :
ارگونومی
ارگونومیست (یا متخصص علم ارگونومی)
اهمیت اجتماعی ارگونومی
ارگونومی عمومی و ارگونومی فردی
عوامل محیطی
صدا
راهنمایی‌هایی درباره صدا
مهار صداهای مزاحم در منبع
کاهش میزان صدا از طریق طراحی محیط کار و سازماندهی کار
حفاظت از شنوایی
ارتعاش
راهنمایی هایی درباره ارتعاش
جلوگیری از ارتعاش
روشنایی
راهنمایی‌هایی درباره شدت نور
راهنمایی‌هایی درباره اختلاف در درخشش نور
بهبود وضعیت روشنایی
ایجاد پرتوهای نور از تابش نور مستقیم
راهنمایی‌هایی درباره آسایش حرارتی
راهنمایی‌هایی درباره گرما و سرما
کنترل شرایط جوی

 

توضیحات بیشتر

پاورپوینت پیرامون عنکبوتیان

بدون دیدگاه

لینک دانلود

مقدمه:
زیر شاخه عنکبوتیان یا کلیسرداران دارای تنوع و تعدد بسیاری بوده و گرچه پراکندگی گونه‌های آنها به پای سخت پوستان نمی‌رسد لیکن گروه کثیری از بندپایان را که شامل ۶۵۰۰۰ گونه می‌باشند به خود اختصاص می‌دهند. کلیسرداران به دو گروه عمده تقسیم میشوند. پیکنوگونیدها یا عنکبوتهای آبی و کلیسراتا که خود متشکل از خرچنگ نعلیان یا مروستوماتا ، عقربها (اسکورپیونها) و عنکبوتیان (آراکیندا) هستند. همه ما کم و بیش با کلیسرداران آشنا هستیم. به عنوان مثال اغلب ما با عنکبوتها ، عقربها و کنه‌ها برخورد داشته‌ایم. بسیاری از آنها ناقل عوامل بیماریزا بوده و خطرات بسیاری برای انسان و سایر حیوانات به همراه دارند.

فهرست:
مقدمه
اختصاصات کلیسرداران
رده بندی کلیسرداران
عنکبوتها
کنه‌ها
خرچنگهای نعل اسبی

توضیحات بیشتر

تحقیق در مورد اسفنج ها

بدون دیدگاه

لینک دانلود

قسمتی از متن :
اسفنجها (پوریفرا) از ساده ‌ترین جانوران هستند.
اندازه آنها از چند میلیمتر تا چندین متر تغییر می‌کند. رنگ این جانوران
نیز گوناگون است و از خاکستری تا قرمز ، نارنجی ، آبی ، بنفش و سیاه تفاوت
دارد. اسفنجها در آبهای شور و اعماق مختلف دریا یافت می‌شوند و تنها یک
راسته از این جانوران در آب شیرین زندگی می‌کند.
اسفنجها معمولا خود
را به سنگها و اجسام جامدی که در آب وجود دارد می‌چسبانند. تعیین هویت و
انتساب اسفنجها به جانوران ، در اواسط قرن نوزدهم میلادی صورت گرفت. تعیین
جایگاه اسفنجها در رده‌بندی جانوران دقیقا مشخص نیست. به علت هضم داخل
سلولی ، اسفنجها از سایر جانوران پریاخته‌ای متمایزند و به این جهت به آنها
پرآزیان نیز گفته می‌شود.
فهرست مطالب :
دید کلی
مشخصات کلی
رده بندی اسفنجها
لوکوسولینا یک اسفنج ساده
مجاری در اسفنجها
استخوان‌بندی
تولید مثل در اسفنجها
تولیدمثل غیرجنسی
تولید مثل جنسی در اسفنجها
اسفنجهای آب شیرین

توضیحات بیشتر

پروژه پایانی فلزات سنگین

بدون دیدگاه

لینک دانلود

بیان مساله:
فلزات سنگین به عنوان یک مسئله خطر ساز از ابعاد مختلف و به طور جدی می‌توانند زیست انسان و سایر موجودات زنده را به خطر بیاندازند. یکی از عمده‌تر‌ین منابع تولید کننده این عوامل سنگ‌های معادن و غبارهای آتشفشانی می‌باشند ولی در کنار اینها انسان خود به اشکال مختلف مانند صنایع رنگرزی، آبکاری فلزات و باطری سازی در انتشار فلزات سنگین نقش دارد(۸). حضور این عوامل در محیط زیست در دراز مدت منجر به کاهش توان تولید مثلی آبزیان ، مشکلات تنفسی و عصبی و غیره شده و در ضمن با توجه به تجمع آن در بدن  (تجمع زیستی)  و انتقال آنها به مصرف کنندگان بعدی از جمله انسان می‌تواند عوارض غیر قابل جبرانی را ایجاد نماید. یکی از منابع مهم انتقال فلزات سنگین خوراک مصرفی ماهیان پرورشی است که با اندازه گیری دو فلز سرب و آهن می‌توان به میزان حضور این عوامل در غذا و احیاناً بالا بودن آنها بیش از حد استاندارد پی برد. همچنین بررسی میزان این فلزات در آب و ماهیان مزارع پرورشی از نظر مقایسه‌ای می‌تواند راه کار مناسبی در نحوه استفاده از این منابع آبی و یا حتی ماهیان مورد پرورش در این آبها به ما بدهد.

فهرست مطالب:
فصل اول : مقدمه و طرح تحقیق
۱-۱- بیان مسئله
۱-۲- اهداف ، فرضیات و سئوالات تحقیق
۱-۲-۱- اهداف تحقیق
۱-۲-۲- فرضیات تحقیق 
1-2-3- سئوالات تحقیق
۱-۳- روش تحقیق و پژوهش
فصل دوم : کلیات تحقیق
۲-۱- فلزات سنگین
۲-۱-۱- منشاء فلزات سنگین
۲-۲- سابقه تحقیقات در مورد سرب 
2-2-1- سابقه تحقیقات در مورد سرب و اثر آلوده کنندگی آن در انسان
۲-۲-۲- اثر آلوده کنندگی سرب در آب دریا و ماهیان
۲-۳- سابقه تحقیقات در مورد آهن
۲-۳-۱- سابقه تحقیقات راجع به مسمومیت با آهن و اثر آلوده کنندگی آن بر انسان
۲-۳-۲-اثر آلوده کنندگی آهن در آب دریا و ماهیان
۲-۳-۳- مقادیر استاندارد پیشنهاد شده آهن و سرب از سوی سازمانها ومحققان مختلف 
فصل سوم : مواد و روش کار
۳-۱- مواد و لوازم مورد نیاز
۳-۲- روش کار
۳-۲-۱- تاریخچه دستگاه جذب اتمی
۳-۲-۲- قسمتهای مختلف دستگاه جذب اتمی
۳-۲-۲-۱ روش کار با دستگاه جذب اتمی با شعله
۳-۲-۳- آماده سازی نمونه ها جهت اندازه گیری فلزات
۳-۲-۴-عمل هضم اولیه در فلزات
فصل چهارم : نتایج تحقیق
فصل پنجم : بحث و پیشنهادها

منابع
چکیده انگلیسی

 

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

بخشی از متن:
این تحقیق ثمره ی پژوهش دهها دانشمند، روانشناس،
پژوهشگر و حیوان شناس است. شما را با راز و رمز شگفتی ها و جهان بسیار
زیبای درون جامعه ی حیوانات که بخش بزرگی از طبیعت هستند، آشنا می سازد.
فداکاری، عشق، ادب و بخشش، گفت و گو، رژه ی عاشقانه و آواز خوانی پرندگان
نر برای جذب جفت ماده ی خود، آموزش آوازخوانی، مشورت گروه های پرنده در
مورد ادامه ی پرواز و انتخاب مکان و آوازخوانی آنها برای بیرون راندن دشمن
از قلمرو خود، قانونمندی و شرافت اجتماعی و تبلیغات آن ها برای انتخاب
رئیس، ازدواج های عاشقانه، گدایی و امدادرسانی حیوانات، بازی، سوگواری و
اندوه، چاپلوسی و عشوه گری، شکار بی رحمانه و ….. باشد که ما آدمیان که
اشرف مخلوقات هستیم، به این زندگی سازان و زیبایی آفرینان، مهربانانه
بنگریم.

فهرست مطالب:
شناسنامه تحقیق 
چکیده ی تحقیق
مقدمه 
اهداف تحقیق 
روش جمع آوری اطلاعات 
فصل اول
بزرگ نمایی
علامت گزاری قلمرو 
مبارزه برای ریاست
فصل دوم  
جنگ وستیز لمورینها
جنگ وستیز ماکاکها
فصل سوم  
فصل چهارم  
شامپانزه ها  
هدیه
علاقه و همسر یابی در مونگوزوها
فصل پنجم  
فصل ششم  
آداب معاشرت مات ساع  
فصل هفتم  
فصل هشتم
فصل نهم
فصل دهم
اخطار   
دانش دفاع از خود
فصل یازدهم
ردپای بودار
فهرست تصاویر  
جمع بندی و نتیجه گیری   
ارائه پیشنهاد  
منابع و مأخذ

توضیحات بیشتر

دسته‌ها