لینک دانلود

مقدمه:
مدارس از نظر شکل ظاهری ساختار رسمی و نقش سازمانی یکسانند . اما در بررسی نزدیک تر تفاوت های عمده ای در میان مدارس وجود دارد . در مدرسه ای که مدیر و معلمان سرشار از ذوق و اشتیاق به کار مشغول اند و به کار خود احاطه کامل دارند موجب احساس اعتماد در مشاهده گر می شود .و احساس مطلوب ناشی از تجربه خوشایند با روابط صمیمانه موجود در مدرسه به دانش اموزان منتقل می شود  .اما در مدرسه ای که نا رضایتی معلمان مشهود است و روحیه توام با یاس در کل مدرسه احساس می شود و مدیر بدون تسلط بر اوضاع سعی دارد ناتوانی خود را در رهبری مدرسه زیر پوششی از اقتدار پنهان سازد و در مدرسه ای دیگر معلم و شاگرد در حال انجام تشریفاتی خالی از محتوایند ، کار ها انجام می گیرد اما رفتارهای افراد بی محتواست و به صورت عادت در آمده است .  

فهرست:
مقدمه
تاثیر جو کلاس
مقتدرانه
دموکراتیک
عدم مداخله در کارها
شاگردان رهبری مقتدر
شاگردان رهبری عدم دموکرات
شاگردان رهبری عدم مداخله
نظارت بر کلاس
موثرترین راه برای ایجاد جوی مناسب در کلاس
علل رفتار نا مطلوب
ملال
میل به توجه ،شناخته شدن و وجهه اجتماعی
تعلیم وتربیت باز نیاز به نظارت را کاهش نمی دهد
پیشنهادهایی برای حفظ کنترل در کلاس درس
در فکر ایجاد قوانینی برای کلاس باشید.
صمیمی ولی قاطع باشید
انواع شیوه‌های نفوذ را از قبل طراحی کنید.
شیوه‌های نفوذ
حمایت از تسلط بر خود
کمک‌های موقعیتی
واقعیت و ارزیابی ارزش
مجازات
امتیازی را از او بگیرید
بازداشت کنید
در برخورد با فرد مزاحم اخراج تنبیهی را نیز در نظر بگیرید
قرار ملاقاتی برای گفتگوی خصوصی تعیین کنید
از تهدید خودداری کنید
سریع العمل، با ثبات و منطقی باشید
استفاده از شیوه های تغییر رفتار را در نظر داشته باشید
وقتی کنترل  برقرار شد قدری کوتاه بیایید
نظر نیل درمورد تادیب خود
ارزش کنترل بزرگترها
کنترل مراحل انتقال
هوشیار بودن
همپوشی
تاثیر انتظارات معلم
انتظارات مثبت معلم نتایج زیررا بدنبال دارد
از نظریه تا عمل

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

قسمتی از متن:
افرادی که دارای تیپ شخصیتی A می باشند، بسیار رقابت جو، کمال گرا و حساس نسبت بە زمان می باشند. بە همین سبب است که معمولاً اشخاصی که دارای چنین تیپ شخصیتی می باشند، معمولاً در حال انجام کار و یا پروژه ای می باشند. گفته می شود اشخاص تیپ شخصیتی A در زمانی از زندگی خود احساس ناامنی و عقب ماندن داشته اند، بە همین سبب در همه حال در پی جبران می باشند. آنها می خواهند هرچه سریعتر بە اهداف خود برسند و پیشرفت کنند. اگر مدتی بیکار بنشینند و کاری انجام ندهند، بسیار زود احساس عذاب وجدان بە سراغ آنها می آید. بزرگترین مشکل اشخاص این گروه، داشتن استرس بیش از اندازه است. آنها معمولاً کارهای بسیاری برای انجام دادن دارند، بە همین سبب هم گاه از ترس اینکه نتوانند این کارها را بە موقع انجام دهند، دچار استرس بسیاری می شوند.
فهرست:
ویژگی های تیپ شخصیتی A
ژگی های تیپ شخصیتی B
ویژگی های تیپ شخصیتی C
ویژگی های تیپ شخصیتی D
ویژگی های تیپ شخصیتی E
ویژگی های تیپ شخصیتیF

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

قسمتی از متن:
بی خوابی احتمال گسترش علائم اختلال اضطراب را افزایش می دهد. علاوه بر این علائم اضطراب و افسردگی از قبیل نگرانی و وسواس فکری را می توان به بی خوابی نسبت داد. بنابراین با توجه به این رابطه دوسویه نیاز است به بررسی و توضیح در مورد این که اختلال افسردگی و اضطراب زمانی که با هم بر روی بی خوابی تاثیر می گذارند، چگونه به درمان جواب می دهند.
اولین هدف، بررسی میزان بی خوابی در بین افرادی است که تحت درمان اضطراب و افسردگی قرار گرفته اند و همچنین مقایسه بیمارانی که بی خوابی داشته اند با بیمارانی که بی خوابی نداشته اند براساس علائم اضطراب، افسردگی و ناتوانی است و این فرض در نظر گرفته شده است که بیمارانی که بی خوابی داشته اند علائم شدید تری از اضطراب و افسردگی و ناتوانی را نشان داده اند.
فهرست:
سابقه و هدف
مقدمه
مواد و روش ها
شرکت کنندگان
ابزار اندازه گیری
ارزیابی
درمان
تجزیه و تحلیل آماری
نتایج
محدودیت ها
پیشنهادات برای مطالعات بعدی در این زمینه

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

قسمتی از متن:
ویژگی اصلی اختلال شخصیت پارانوئید، الگوی بی اعتمادی و سوظن فراگیر به دیگران است. به طوری که انگیزه های آن ها به صورت بدخواهانه برداشت می شود. این الگو در اوایل بزرگسالی شروع می شود و در موقعیت های مختلف وجود دارد. افراد مبتلا به این اختلال تصور می کنند که دیگران آن ها را استثمار خواهند کرد، به آن ها صدمه خواهند زد، یا آن ها را فریب خواهند داد حتی اگر دلیلی برای تایید این انتظار وجود نداشته باشد.
فهرست:
اختلال شخصیت اسکیزوئید
اختلال شخصیت اسکیزوتایپی
 اختلال شخصیت ضد اجتماعی
اختلال شخصیت مرزی
اختلال شخصیت نمایشی
اختلال شخصیت خود شیفته
اختلال شخصیت دوری جو
اختلال شخصیت وابسته
اختلال شخصیت وسواسی – جبری

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

قسمتی از متن:
گر چه شاید بتوان معادل‌های فارسی دیگر و شاید بهتری برای mindfulness یافت، اما شاید ذهن آگاهی ترجمه مناسبی برای آن باشد.
از نظر مفهومی ذهن آگاهی را می توان یکی از تعالیم آیین‌ها (به طور خاص بودایی) و شاید مذاهب ظهور یافته در شرق آسیا دانست که تاکید بر تقویت توان ذهنی و روانی انسان برای درک لحظه‌ها، پاک کردن ذهن و ایجاد آرامش درونی برای فهم دقیق جریان زندگی دارد (به قول سهراب سپهری: زندگی آبتنی کردن در حوضچه اکنون است).
از این منظر، انسان برای آرامش و دور کردن نگرانی‌ها و اضطراب‌ها لازم است تا با جریان مستمر و لحظه به لحظه زندگی رابطه ای عمیق و واقع گرایانه بر قرار کند. نمود عملی این مفهوم را برخی با تمرین‌هایی همراه با تمرکز و دقت کردن به حواس پنجگانه در درک عمیق و با آرامش لحظه‌ها و لذت‌ها توصیه می‌کنند. به طور مثال غذا خوردن آهسته و تلاش و تمرکز برای درک مزه‌ها، تمرکز بر تنفس و درک عمیق دم و باز دم، تمرکز و آرامش دوره‌ای در طی روز، یادآوری آن چیزهایی که از آن برخوردار هستیم (به تعبیری دیگر، یادآوری نعمتهایی که خداوند به ما داده است) از مصادیق تمرین‌هایی است که در این زمینه توصیه شده است.

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

قسمتی از متن:
بیماران مبتلا به اختلال شخصیتی مرزی (Borderline personality disorder (BPD)) در مرز روان نژندی و روان پریشی قرار دارند و مشخصهٔ آن‌ها ناپایداری حالت عاطفی، خلق، رفتار، روابط، و خودانگارهٔ آن‌هاست. این اختلال را به نام‌های شیزوفرنی موقت، شخصیت‌انگاری، اسکیزوفرنی شبه‌نوروتیک، و اختلال منش سایکوتیک نیز خوانده اند. تاکنون هیچ مطالعه‌ای انجام نشده- است که میزان قطعی شیوع این اختلال را نشان دهد. اما به نظر می‌رسد در یک تا دو درصد از جمعیت وجود داشته باشد و در زن‌ها نیز دو برابر مردها شایع است. شیوع اختلال افسردگی اساسی، اختلالات مربوط به مصرف الکل، و سوء مصرف مواد، در بستگان درجهٔ اول افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی، بیشتر از جمعیت عمومی است.

فهرست:
اختلال شخصیت مرزی
تشخیص
ملاک های تشخیصی DSM-V  در مورد اختلال شخصیت مرزی
خصایص بالینی
از نگاه نظریه روان کاوی
نظریه روابط موضوعی
تشخیص
افتراقی
سیر و پیش آگهی
درمان
روان درمانی

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

۱-۱-
مقدمه

از آنجا که بیشتر عمر ما در محیط
کار سپری می شود و بسیاری از روابط و مناسبات ما در طول ساعات کار شکل می گیرد، می
توان از کار به عنوان بخش بسیار مهمی از زندگی یاد کرد. با توجه به اهمیت ابعاد
مختلف کار در زندگی انسانها ، می توان گفت که رضایت شغلی و تمایل به انجام کار نیز
تأثیر بسزایی در نحوه خشنودی انسانها از وضعیت زندگیشان دارد. از سوی دیگر، سلامت
روانی انسانها نیز دز گرو همین رضایت شغلی است،چنانکه می توان گفت انسانهایی که
دستخوش نارضایتی شغلی هستند، دچار استرسهای شدیدی در زندگی خانوادگی و اجتماعی می
شوند. بررسیهای انجام گرفته، نشان می دهد که تقریباً در تمامی مشاغل استرس وجود
دارد، اما میزان و تأثیر آن به لحاظ نوع و
ماهیت استرس و خصوصیات شخصی افراد، در مشاغل گوناگون، متفاوت است ( پارکز[۱]، ۱۹۹۲، ص
۵۷ )

از جمله مشخصات یک سازمان سالم، این
است که سلامت جسمی و روانی کارکنان، به اندازه تولید و بهره وری مورد توجه قرار
گیرد. در جامعه سالم،‌ مسئولیت سازمانهای تولیدی، منحصر به تولید هر چه بیشتر کالا
و خدمات سود آور نیست و مدیران سازمانهای چنین جوامعی می دانند که تولید بیشتر،
نتیجه و محصول مدیریت اثر بخش است. مدیریت اثر بخش نیز بدون توجه و اعتقاد به سلامت روانی کارکنان حاصل نمی شود.
در مورد اهمیت توجه به بیماریهای روانی در محیط کار، کافی است بگوییم که هیچ پدیده
ای به اندازه سلامت روانی برای کارگر اهمیت ندارد ( ساعتچی، ۱۳۷۵، ص ۹۱).

شیوع و گستردگی استرس
در محیط کار، محققان را بر آن داشته است که به تحلیل گسترده این موضوع در سازمان و
تأثیر آن بر عملکرد کارکنان بپردازند. عده ای از صاحبنظران رفتار سازمانی تا آنجا پیش رفته اند که استرس را « بیماری
شایع قرن» نامیده اند و معتقدند دامنه این بیماری، به علت پیچیدگی روز افزون
سازمانها، ابرازها و روشها، درصورت عدم برنامه ریزی صحیح افزایش خواهد یافت. این
تحقیق شامل پنج فصل کلیات، پیشینه و ادبیات تحقیق، یافته و تجزیه و تحلیل داده ها
و نتیجه گیری و پیشنهادات است


[۱] -parkes

توضیحات بیشتر

عوامل مؤثر بر یادگیری

بدون دیدگاه

لینک دانلود

گفتیم که هدف آموزش آسان کردن یادگیری است.یادگیری را میتوان
به راههای گوناگون تعریف کرد.کسب اطلاعات و اندیشه
­های تازه، عادتهای مختلف،مهارتهای متنوع و راههای گوناگون حل
کردن مسائل همچنین یادگیریها میتوان بصورت کسب رفتار و اعمال پسندیده یا حتی کسب
رفتار و اعمال پسندیده یا حتی کسب رفتار و اعمال ناپسند نیز تعریف کرد ، پس
یادگیری حوزی بسیار گسترده ای شامل می شود .

با این حال معروفترین برای یادگیری این است : یادگیری به
فرایند ایجاد نسبتاً پایدار در رفتار یا توان رفتاری که حاصل تجربه است ، گفته می
شود و نمی توان آنرا به حالتهای موقتی بدن مانند آنچه بر اثر بیماری ، خستگی ، یا
داروها پدید می آید نسبت داد .

ویژگیهای مهم
یادگیری عبارتند از : ۱- تغییر ۲- تغییر
نسبتاً پایدار
۳- تغییر نسبتاً پایدار در توان رفتاری ۴- تغییر نسبتاً پایدار در توان رفتاری بر اثر
تجربه .

ویژگیهای ورودی
عاطفی[۱]
:

ویژگیهای ورودی
عاطفی نشان دهنده انگیزش یادگیری یا همان علاقه به درس است . همه می دانیم که علاقه به درس دقت کوشش و
پشتکار یادگیرنده را افزایش می دهد و در نتیجه بر یادگیری او تأثیر مثبت دارد ،
بنابراین کوشش در بالا بردن سطح علاقه یادگیرنده یکی از تدابیر آموزشی معلم به
حساب می آید .

آنچه که تعیین کننده ویژگیهای ورودی عاطفی یا انگیزش دانش
آموزان برای یادگیری یک موضوع تازه است تصورات او از موفقیتها یا
شکست هایی است که در گذشته از موضوعهای تازه کسب کرده است .

به عبارت دیگر
تصور یادگیرنده درباره موفقیت یا شکست در یک تکلیف یادگیری مبتنی بر تجاربی است که
وی از آن تکلیف یا تکالیف مشابه آن به دست آورده است،اگریادگیرنده معتقد باشد که
در گذشته تکالیف مشابهی را با موفقیت انجام داده است احتمالاً با تکلیف بعدی نیز
با نوعی عاطفه مثبت برخورد خواهد کرد .

در مقابل اگر
اعتقاد داشته باشد که در تکالیف مشابه گذشته با شکست مواجه خواهد شد . این عواطف
مثبت یا منفی ابتدا مشخص و محدود به درسهای خاص گسترش یابد و تا آنجا وسعت می گیرد
که تمام دروس آموزشگاهی را شامل می شود .

راههای مقابله با
مشکل کمبود انگیزش یادگیری :

مشکل کمبود انگیزش
یادگیری دانش آموزان یا کمبود علاقه آنان نسبت به یادگیری موضوعهای تازه ناشی از
شکست های پی در پی قبلی در درسهای مشابه درس جدید است . بنابراین بهترین راه رفع این مشکل این است که
سطح رفتارهای ورودی شناختی و در صورت لزوم سطح رفتارهای ورودی روانی ـ حرکتی دانش
آموزان را بالا ببریم و کیفیت آموزش را نیز بهبود ببخشیم ، این اقدامات سبب افزایش
یادگیری و کسب موفقیت از سوی دانش آموز در درسهای تازه خواهد شد این کسب موفقیت
باعث می شود که یادگیرنده به تدریج به تصوری مثبت تر از تواناییهای خود نسبت به
یادگیری آموزشگاهی دست یابد . اگر این جریان در چندین واحد یادگیری ادامه یابد از
تصورات منفی دانش آموز نسبت به توانائیهایش در رابطه با یادگیری مطالب آموزشگاهی
کاسته
می شود و بجای آن تصورات مثبت تری در این مورد کسب خواهد کرد که این خود علاقه و
انگیزه یادگیری او را افزایش می دهد .

آنچه که در بالا
گفته شد بهترین روش ایجاد علاقه در دانش آموزان نسبت به یادگیری موضوعهای درسی است
. علاوه بر این روش کلی ، روانشناسان ترتیبی شیوه ها و فنون دیگری را کشف کرده اند
که با توجه به آنها سطح علاقه و انگیزش یادگیرندگان را بالا می برد .


[۱]
– روانشناسی پرورشی دکتر سیف

توضیحات بیشتر

خود شناسی (انسان شناسی)

بدون دیدگاه

لینک دانلود
واژه شناسی

درباره واژه نفس آمده است.

نفس (بر وزن فلس) در اصل به
معنی ذات است. طبرسی ذیل “و ما یخدعون الا انفسهم” بقره : ۹ فرموده : نفس سه معنی
دارد یکی بمعنی روح ، دیگری به معنی تاکید مثل “جائنی زید نفسه” سوم بمعنی ذات و
اصل همان است.

نفس در قرآن مجید نیز به چند معنی به
کار رفته است .

۱)   
روح مثل “الله یتوفی النفس الا نفس حین موتها” خدا
ارواج را در حین موت از ابدان می‌گیرد و روحی را که بدنش نمرده در وقت خواب قبض می‌کند
، آنگاه روحی را که در خواب گرفته نگاه می‌دارد. اگر مرگ را بر صاحب آن نوشته
باشند و دیگری را تا وقتی معین به بدن می‌فرستد.

۲)    ذات و شخص . مثل
“واتقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا” بقره : ۴۸ بترسید از روزیکه کسی از کسی
کفایت نمیکند.

۳) در آیاتی نظیر “و ما
ابری نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی” یوسف : ۵۳ . “و نفس و ما سواها
. فالهمها فجورها و تقویها” شمس: ۷و۸ . میشود منظور تمایلات نفسانی و خواهشهای
وجود انسان و غرائز او باشد که با اختیاری که داده شده میتواند آنها را در مسیر حق
یا باطل قرار دهد.

۴)    قلوب و باطن . در
آیاتی نظیر “واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفه” اعراف : ۲۰۵٫ و تخفی فی نفسک مالله
مبدیه احزاب : ۳۷ . مراد از نفس و نفوس در
این آیات باید قلوب و باطن انسانها باشد.

۵)    نفس به معنی بشر اولی
در آیاتی مانند “یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها
زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء” سوره نساء : آیه ۹۸ : انعام

۱۸۹ : اعراف

 

واژه الله

الله : ] ال لا[ (اخ) خدای سزای پرستش (مهذب الاسماء)
(ترجمان علامه تهذیب عادل) . علم است برای ذات واجب الوجود. (متن الفه) نام
خداوندی تبارک و تعالی ، اصل این کلمه الاه (= اله) بود. علم است که به معبود حق
دلالت دارد. چنانچه جامع معانی همه اسماء الحسنی می‌باشد ، نامی ازنام‌های خدا .
لفظ جلاله. ۱

باید دانست که در این کلمه صفت بخصوص از
صفات حق تعالی منظور نیست و آن فقط علم ذات باری تعالی است ، ولی التزاما بجمیع
صفات خدا دلالت می‌کند و شاید از این جهت گفته‌اند : الله نام ذات واجب الوجودی که
جامع تمام صفات کمال است و این لفظ مبارک مجموعا دو هزار و هفتصد و دو بار در قرآن
مجید آمده است و پنج بار “اللهم ” و بقیه “الله” (المعجم المفرس) وجود حق تعالی و
توحید قرآن تعریف نکرده است و نشان نداده است. ۲

 

واژه عدّو

عدو : دشمن که در قلب به انسان
عداوت دارد و در ظاهر مطابق آن رفتار می‌کند “ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا”
نساء : ۱۰۱ .

ان الشیطان للانسان عدو مبین) یوسف : ۵

به قول راغب دشمن ۲ جور است یکی آنکه بشخص
عداوت دارد و بقصد دشمنی است مثل : “فان کان من قوم عدو لکم” نساء : ۹۲

دیگری آن که به قصد عداوت نیست بلکه وی
حالتی دارد که شخص از آن متاذی می‌شود چنانکه از کار دشمن ، مثل “فانهم عدو لی الا
رب العالمین”

بعضی موارد از عداوت دشمنی ظاهر و از بعضا
عداوت و کینه قلبی است گرچه عداوت بمعنی تجاوز قلبی است در اقرب موارد گفته :
عداوت به معنی خصومت و دوری است بقولی آن اخص از بغضاء است که هر عدو مبغض است و
گاهی آنکه دشمن نیست مبغض است.۳

توضیحات بیشتر

افت تحصیلی

بدون دیدگاه

لینک دانلود

مقدمه

افت تحصیلی یکی از مشکلات عمده نظام های آموزشی در دنیای کنونی است، و هر
سال مقادیر متنابهی از امکانات مالی و نیروهای انسانی، آموزشی و پرورشی به این
معضل اختصاص می یابد. از آنجا که افت تحصیلی با نظام آموزشی، فرهنگی،‌اجتماعی و
خانوادگی جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد، بررسی آن مستلزم دقت نظر و ارزیابی دقیق
عوامل عدیده ای است.

بسیاری از افراد افت تحصیلی را به معنای ناتوانی دانش آموز در یادگیری مواد
درسی می دانند. بدون شک این تصوری نادرست است. ناتوانی کودک در فراگیری دروس ممکن
است از تواناییهای ذهنی محدود و ضعیف ناشی شود، در حالیکه افت تحصیلی به معنای
نزول از یک سطح بالاتر به سطحی پایین تر در تحصیل و آموزش است.

افت تحصیلی به کاهش عملکرد تحصیلی دانش آموز از سطحی رضایت بخش به سطحی
نامطلوب گفته می شود. توجه به فوق نشان می دهد که مقایسه و سنجش سطح عملکرد تحصیلی
قبلی و فعلی دانش آموز بهترین شاخص از افت تحصیلی است. مشاهده اینگونه افت و خیرها
درعملکرد تحصیلی دانش آموزان، ما را به بررسی علل آن فرا می خواند. از آنجا که
نظام آموزش و پرورش یکی از سازمان ها و نهادهای پرهزینه کشور است. و نیز به دلیل
ارزش حیاتی آن در تأمین و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص جامعه و بطور کلی
اعتلای فرهنگی و اقتصادی کشور، بررسی دلایل افت تحصیلی و روش های مقابله با آن، می
تواند از به هدر رفتن سرمایه های مادی و معنوی مردم و مسئولان پیشگیری کند و به
کارایی هر چه بیشتر افراد جامعه بینجامد. به همین دلیل ما به بررسی علل افت تحصیلی
بین دو کلاس دوم پرداختین که در این تحقیق علل این افت دو کلاس و در کل افت تحصیلی
را مورد بحث قرار دادیم.فصل اول

علل افت تحصیلی

همانگونه که اشاره شد، افت تحصیلی با نظام آموزشی، فرهنگ،‌اجتماع، خانواده
و خصوصیات فردی اشخاص یا به عبارت دیگر با ویژگیهای دانش آموزان ارتباط بسیار
نزدیک دارد. در اینجا به چند علت اصلی افت تحصیلی اشاره می شود. لازم به تذکر است
که این علل معمولاً بطور مستقل و مجزا از یکدیگر باعث به وجود آمدن افت تحصیلی در
دانش آموزان نمی شود، بلکه ارتباط و تعامل آنها شبکه پیچیده ای را به وجود می آورد
که بر وضعیت تحصیلی دانش آموزان اثر مخرب می گذارد. طبعاً مقابله با افت تحصیلی
نیز در گرو اقدامات همه جانبه و همزمان در این زمینه هاست.

توضیحات بیشتر

    Sorry. No data so far.

دسته‌ها