لینک دانلود

مقدمه:
مدارس از نظر شکل ظاهری ساختار رسمی و نقش سازمانی یکسانند . اما در بررسی نزدیک تر تفاوت های عمده ای در میان مدارس وجود دارد . در مدرسه ای که مدیر و معلمان سرشار از ذوق و اشتیاق به کار مشغول اند و به کار خود احاطه کامل دارند موجب احساس اعتماد در مشاهده گر می شود .و احساس مطلوب ناشی از تجربه خوشایند با روابط صمیمانه موجود در مدرسه به دانش اموزان منتقل می شود  .اما در مدرسه ای که نا رضایتی معلمان مشهود است و روحیه توام با یاس در کل مدرسه احساس می شود و مدیر بدون تسلط بر اوضاع سعی دارد ناتوانی خود را در رهبری مدرسه زیر پوششی از اقتدار پنهان سازد و در مدرسه ای دیگر معلم و شاگرد در حال انجام تشریفاتی خالی از محتوایند ، کار ها انجام می گیرد اما رفتارهای افراد بی محتواست و به صورت عادت در آمده است .  

فهرست:
مقدمه
تاثیر جو کلاس
مقتدرانه
دموکراتیک
عدم مداخله در کارها
شاگردان رهبری مقتدر
شاگردان رهبری عدم دموکرات
شاگردان رهبری عدم مداخله
نظارت بر کلاس
موثرترین راه برای ایجاد جوی مناسب در کلاس
علل رفتار نا مطلوب
ملال
میل به توجه ،شناخته شدن و وجهه اجتماعی
تعلیم وتربیت باز نیاز به نظارت را کاهش نمی دهد
پیشنهادهایی برای حفظ کنترل در کلاس درس
در فکر ایجاد قوانینی برای کلاس باشید.
صمیمی ولی قاطع باشید
انواع شیوه‌های نفوذ را از قبل طراحی کنید.
شیوه‌های نفوذ
حمایت از تسلط بر خود
کمک‌های موقعیتی
واقعیت و ارزیابی ارزش
مجازات
امتیازی را از او بگیرید
بازداشت کنید
در برخورد با فرد مزاحم اخراج تنبیهی را نیز در نظر بگیرید
قرار ملاقاتی برای گفتگوی خصوصی تعیین کنید
از تهدید خودداری کنید
سریع العمل، با ثبات و منطقی باشید
استفاده از شیوه های تغییر رفتار را در نظر داشته باشید
وقتی کنترل  برقرار شد قدری کوتاه بیایید
نظر نیل درمورد تادیب خود
ارزش کنترل بزرگترها
کنترل مراحل انتقال
هوشیار بودن
همپوشی
تاثیر انتظارات معلم
انتظارات مثبت معلم نتایج زیررا بدنبال دارد
از نظریه تا عمل

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

قسمتی از متن:
افرادی که دارای تیپ شخصیتی A می باشند، بسیار رقابت جو، کمال گرا و حساس نسبت بە زمان می باشند. بە همین سبب است که معمولاً اشخاصی که دارای چنین تیپ شخصیتی می باشند، معمولاً در حال انجام کار و یا پروژه ای می باشند. گفته می شود اشخاص تیپ شخصیتی A در زمانی از زندگی خود احساس ناامنی و عقب ماندن داشته اند، بە همین سبب در همه حال در پی جبران می باشند. آنها می خواهند هرچه سریعتر بە اهداف خود برسند و پیشرفت کنند. اگر مدتی بیکار بنشینند و کاری انجام ندهند، بسیار زود احساس عذاب وجدان بە سراغ آنها می آید. بزرگترین مشکل اشخاص این گروه، داشتن استرس بیش از اندازه است. آنها معمولاً کارهای بسیاری برای انجام دادن دارند، بە همین سبب هم گاه از ترس اینکه نتوانند این کارها را بە موقع انجام دهند، دچار استرس بسیاری می شوند.
فهرست:
ویژگی های تیپ شخصیتی A
ژگی های تیپ شخصیتی B
ویژگی های تیپ شخصیتی C
ویژگی های تیپ شخصیتی D
ویژگی های تیپ شخصیتی E
ویژگی های تیپ شخصیتیF

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

قسمتی از متن:
بی خوابی احتمال گسترش علائم اختلال اضطراب را افزایش می دهد. علاوه بر این علائم اضطراب و افسردگی از قبیل نگرانی و وسواس فکری را می توان به بی خوابی نسبت داد. بنابراین با توجه به این رابطه دوسویه نیاز است به بررسی و توضیح در مورد این که اختلال افسردگی و اضطراب زمانی که با هم بر روی بی خوابی تاثیر می گذارند، چگونه به درمان جواب می دهند.
اولین هدف، بررسی میزان بی خوابی در بین افرادی است که تحت درمان اضطراب و افسردگی قرار گرفته اند و همچنین مقایسه بیمارانی که بی خوابی داشته اند با بیمارانی که بی خوابی نداشته اند براساس علائم اضطراب، افسردگی و ناتوانی است و این فرض در نظر گرفته شده است که بیمارانی که بی خوابی داشته اند علائم شدید تری از اضطراب و افسردگی و ناتوانی را نشان داده اند.
فهرست:
سابقه و هدف
مقدمه
مواد و روش ها
شرکت کنندگان
ابزار اندازه گیری
ارزیابی
درمان
تجزیه و تحلیل آماری
نتایج
محدودیت ها
پیشنهادات برای مطالعات بعدی در این زمینه

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

قسمتی از متن:
ویژگی اصلی اختلال شخصیت پارانوئید، الگوی بی اعتمادی و سوظن فراگیر به دیگران است. به طوری که انگیزه های آن ها به صورت بدخواهانه برداشت می شود. این الگو در اوایل بزرگسالی شروع می شود و در موقعیت های مختلف وجود دارد. افراد مبتلا به این اختلال تصور می کنند که دیگران آن ها را استثمار خواهند کرد، به آن ها صدمه خواهند زد، یا آن ها را فریب خواهند داد حتی اگر دلیلی برای تایید این انتظار وجود نداشته باشد.
فهرست:
اختلال شخصیت اسکیزوئید
اختلال شخصیت اسکیزوتایپی
 اختلال شخصیت ضد اجتماعی
اختلال شخصیت مرزی
اختلال شخصیت نمایشی
اختلال شخصیت خود شیفته
اختلال شخصیت دوری جو
اختلال شخصیت وابسته
اختلال شخصیت وسواسی – جبری

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

قسمتی از متن:
گر چه شاید بتوان معادل‌های فارسی دیگر و شاید بهتری برای mindfulness یافت، اما شاید ذهن آگاهی ترجمه مناسبی برای آن باشد.
از نظر مفهومی ذهن آگاهی را می توان یکی از تعالیم آیین‌ها (به طور خاص بودایی) و شاید مذاهب ظهور یافته در شرق آسیا دانست که تاکید بر تقویت توان ذهنی و روانی انسان برای درک لحظه‌ها، پاک کردن ذهن و ایجاد آرامش درونی برای فهم دقیق جریان زندگی دارد (به قول سهراب سپهری: زندگی آبتنی کردن در حوضچه اکنون است).
از این منظر، انسان برای آرامش و دور کردن نگرانی‌ها و اضطراب‌ها لازم است تا با جریان مستمر و لحظه به لحظه زندگی رابطه ای عمیق و واقع گرایانه بر قرار کند. نمود عملی این مفهوم را برخی با تمرین‌هایی همراه با تمرکز و دقت کردن به حواس پنجگانه در درک عمیق و با آرامش لحظه‌ها و لذت‌ها توصیه می‌کنند. به طور مثال غذا خوردن آهسته و تلاش و تمرکز برای درک مزه‌ها، تمرکز بر تنفس و درک عمیق دم و باز دم، تمرکز و آرامش دوره‌ای در طی روز، یادآوری آن چیزهایی که از آن برخوردار هستیم (به تعبیری دیگر، یادآوری نعمتهایی که خداوند به ما داده است) از مصادیق تمرین‌هایی است که در این زمینه توصیه شده است.

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

قسمتی از متن:
بیماران مبتلا به اختلال شخصیتی مرزی (Borderline personality disorder (BPD)) در مرز روان نژندی و روان پریشی قرار دارند و مشخصهٔ آن‌ها ناپایداری حالت عاطفی، خلق، رفتار، روابط، و خودانگارهٔ آن‌هاست. این اختلال را به نام‌های شیزوفرنی موقت، شخصیت‌انگاری، اسکیزوفرنی شبه‌نوروتیک، و اختلال منش سایکوتیک نیز خوانده اند. تاکنون هیچ مطالعه‌ای انجام نشده- است که میزان قطعی شیوع این اختلال را نشان دهد. اما به نظر می‌رسد در یک تا دو درصد از جمعیت وجود داشته باشد و در زن‌ها نیز دو برابر مردها شایع است. شیوع اختلال افسردگی اساسی، اختلالات مربوط به مصرف الکل، و سوء مصرف مواد، در بستگان درجهٔ اول افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی، بیشتر از جمعیت عمومی است.

فهرست:
اختلال شخصیت مرزی
تشخیص
ملاک های تشخیصی DSM-V  در مورد اختلال شخصیت مرزی
خصایص بالینی
از نگاه نظریه روان کاوی
نظریه روابط موضوعی
تشخیص
افتراقی
سیر و پیش آگهی
درمان
روان درمانی

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

مقدمه :

در فصل حاضر فهرستی از ابعاد گوناگون
کاربرد دانش روانشناسی در کار و در حیطه زمانی برای دانشجویان رشته های مختلف و به
ویژه برای مدیران آینده و کنونی سازمانها معرفی شده است . دلیل اینکه مدیران را
مخاطب قرار داده ایم آن است که به نظر می رسد جوانه هر گونه تغییر و تحول سازمانی
باید در تفکر منطقی , باور داشتها و در عقل سلیم مدیران , خاصه مدیران سطوح بالای
سازمانهای دولتی و بخش خصوصی کشورمان بارور شود . اگر بالاترین سطوح مدیریت یک
سازمان با دانش روانشناسی و کاربردهای وسیع آن در همه ابعاد حیات سازمانی آشنا
نباشد , سرپرست واحد کوچکتر سازمان نیزنمی تواند در تحلیل مشاغل و در آزمایش و
انتخاب , آموزش , ارزشیابی و استفاده از نظامهای تشویق و تنبیه , افزایش سطح روحیه
و کارآمدی کارکنان تحت نظارت خود , از روشهای علمی شناخته شده استفاده کند .

 

 

قلمرو روانشناسی
در کار :

روانشناسی که آن
را به عنوان مطالعه علمی رفتار و فرآیندهای ذهنی موجود زنده تعریف می کنیم . از دو
جنبه علمی و عملی یا حرفه ای مورد توجه قرار می گیرد . وقتی درباره تحقیقات
روانشناسی و استفاده از روشهای علمی برای شناخت رفتار آدمی صحبت می کنیم در این
صورت با علم روانشناسی سروکار داریم و هنگامی که درباره کاربرد یافته های
روانشناسی در ابعاد گوناگون حیات انسانی سخن می گوییم حرفه روانشناسی را مورد توجه
قرار داده ایم . یک نفر روانشناس حرفه ای نیز مانند یک فیزیکدان یا زیست شناس با کاربرد
یافته های علمی رشته تخصصی خود به منظور حل مشکلات عملی مردم سروکار دارد . در قلمرو کاربرد
روانشناسی در کار رفتار آدمی در رابطه با کار مورد مطالعه قرار می گیرد و هدف اصلی
روانشناس مطالعه و کاربرد آن دسته از اصول و یافته های روانشناسی است که در رابطه
بین انسان و کار او اثر می گذارد . به اعتقاد بعضی از صاحب نظران , حیطه روانشناسی
صنعتی از قلمرو روانشناسی در کار , محدودتر است . در مورد روانشناسی صنعتی رفتار
آدمی در همه مراحل تولید , توزیع و مصرف کالاها و خدمات مورد مطالعه قرار می گیرد
, بطور کلی می توان گفت که :

در روانشناسی صنعتی با بررسی رفتار آدمی و
کاربرد حقایق روانشناسی در حل مسایل
انسانی در سازمانها سروکار داریم . برای روانشناسی صنعتی یافته های روانشناسی به
صورت نظریه ها و روابط علّی بین محرک
و پاسخ مطرح است .

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

مقدمه

یکی از مواردی که بی شک در تعلیم و تربیت مؤثر است رعایت ادب و شرایط
خاصی است که بر شاگرد و معلم مترتب است آموزش و نیز فراگیری علم در طول تاریخ
جریان داشته و در این مسیر معلمی موفق بوده که متصف به صفات و ویژگیهای خاصی بوده
است و نیز شاگردی بهتر از دیگران مطالب استاد خود را فرا گرفته که آداب و شرایط
شاگردی را بهتر درک نموده و آنرا رعایت کرده است.

بررسی متون گذشته و توجه به سیره بزرگان تعلیم و تربیت به ما این امکان
را می دهد تا ظرایف و نکات ارزنده و مفید استاد و شاگردی را بشناسیم و در راه
تعلیم و تربیت بکار بندیم و آنچه از این آداب در زمان حاضر قابل استفاده است نصب
العین خود قرار دهیم.

یکی از مواردی که در این باره قابل بررسی و استفاده است متون عرفانی و
آثار اهل عرفان و تصوف است که بنده سعی کرده ام تا مطالبی را استخراج نمایم. آنچه
پیش روست مطالبی است که از برخی آثار مشایخ متصرفه از جمله مصباح الهدایه و مفتاح
الکفایه
مرصاد العباد اسرار التوحید و
کتاب نشان از بی نشانها جمع آوری شده به امید اینکه انشاء الله مورد استفاده قرار
گیرد.

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

چکیده

من
مشاور دوره متوسطه هستم در دوران دبیرستان و پیش دانشگاهی اغلب نوجوانان روابط
نزدیکی با والدین و سایر افراد خانواده ندارند و معمولاً دخترها در این سن بسیار
احساساتی بوده و به سرعت عاشق می شوند این عشق ها در بسیاری از موارد مشکلاتی را
برای آنان بوجود می آورد که گاهی منجر به فرار از خانه یا خودکشی می گردد. در این
بررسی تجربه ای از حل مشکل دختری که فرد مورد علاقه‌اش را از دست داده و در مرحله
ضربه سوگ قصد خودکشی داشته، مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. که با ایجاد
ارتباط بین مشاور و مراجع و برانگیختن احساسات مذهبی و مسئولیت نسبت به زندگی و
بهبود روابط بستگان با مراجع توانستم امید به زندگی را در وی افزایش داده و او را
به شرایط عادی بازگردانم.

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

]مقدمه[

این متن بر دو نظریه اصلی تمرکز
دارد. نظریه اول
(H1) مربوط می شود به یادگیری درون سازمانی (intra – organizational learning) که بر اثرات شاخصهای
سازمان یادگیرنده در تأمین کنندگان بریتانیایی بر یادگیری سازمانی حاصله شان تاکید
دارد.

نظریه (فرضیه) دوم (H2) در مورد یادگیری (بین سازمانی) است inter-organization learning که بر این مضوع تاکید دارد که شاخص های سازمان یادگیرنده بصورت
برجسته ای از برخی اشکال ارتباط میان خودروسازان و تامین کنندگان حاصل می شود.

شاخص های سازمان یادگیرنده:
کار سیستمی و یادگیری سیستمی – جریان آزاد افقی و عمودی اطلاعات

تعلیم و ترذبیت تمام نیروهای کاری –
تفکر سیستماتیک و مدلهای ذهنی – سیستم پاداش یادگیری برای کارکنان بهبود مستمر کار
– لابراتوارهای یادیگیری و آزمایش های ثابت – مدیریت مشارکتی و مدریت سلسله مراتبی
نامتمرکز انعطاف پذیری شرکت – استراتژی و کارکنان – فرهنگ یادیگریتوضیحات بیشتر

دسته‌ها