لینک دانلود

قسمتی از متن:
افرادی که دارای تیپ شخصیتی A می باشند، بسیار رقابت جو، کمال گرا و حساس نسبت بە زمان می باشند. بە همین سبب است که معمولاً اشخاصی که دارای چنین تیپ شخصیتی می باشند، معمولاً در حال انجام کار و یا پروژه ای می باشند. گفته می شود اشخاص تیپ شخصیتی A در زمانی از زندگی خود احساس ناامنی و عقب ماندن داشته اند، بە همین سبب در همه حال در پی جبران می باشند. آنها می خواهند هرچه سریعتر بە اهداف خود برسند و پیشرفت کنند. اگر مدتی بیکار بنشینند و کاری انجام ندهند، بسیار زود احساس عذاب وجدان بە سراغ آنها می آید. بزرگترین مشکل اشخاص این گروه، داشتن استرس بیش از اندازه است. آنها معمولاً کارهای بسیاری برای انجام دادن دارند، بە همین سبب هم گاه از ترس اینکه نتوانند این کارها را بە موقع انجام دهند، دچار استرس بسیاری می شوند.
فهرست:
ویژگی های تیپ شخصیتی A
ژگی های تیپ شخصیتی B
ویژگی های تیپ شخصیتی C
ویژگی های تیپ شخصیتی D
ویژگی های تیپ شخصیتی E
ویژگی های تیپ شخصیتیF

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

قسمتی از متن:
بی خوابی احتمال گسترش علائم اختلال اضطراب را افزایش می دهد. علاوه بر این علائم اضطراب و افسردگی از قبیل نگرانی و وسواس فکری را می توان به بی خوابی نسبت داد. بنابراین با توجه به این رابطه دوسویه نیاز است به بررسی و توضیح در مورد این که اختلال افسردگی و اضطراب زمانی که با هم بر روی بی خوابی تاثیر می گذارند، چگونه به درمان جواب می دهند.
اولین هدف، بررسی میزان بی خوابی در بین افرادی است که تحت درمان اضطراب و افسردگی قرار گرفته اند و همچنین مقایسه بیمارانی که بی خوابی داشته اند با بیمارانی که بی خوابی نداشته اند براساس علائم اضطراب، افسردگی و ناتوانی است و این فرض در نظر گرفته شده است که بیمارانی که بی خوابی داشته اند علائم شدید تری از اضطراب و افسردگی و ناتوانی را نشان داده اند.
فهرست:
سابقه و هدف
مقدمه
مواد و روش ها
شرکت کنندگان
ابزار اندازه گیری
ارزیابی
درمان
تجزیه و تحلیل آماری
نتایج
محدودیت ها
پیشنهادات برای مطالعات بعدی در این زمینه

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

قسمتی از متن:
ویژگی اصلی اختلال شخصیت پارانوئید، الگوی بی اعتمادی و سوظن فراگیر به دیگران است. به طوری که انگیزه های آن ها به صورت بدخواهانه برداشت می شود. این الگو در اوایل بزرگسالی شروع می شود و در موقعیت های مختلف وجود دارد. افراد مبتلا به این اختلال تصور می کنند که دیگران آن ها را استثمار خواهند کرد، به آن ها صدمه خواهند زد، یا آن ها را فریب خواهند داد حتی اگر دلیلی برای تایید این انتظار وجود نداشته باشد.
فهرست:
اختلال شخصیت اسکیزوئید
اختلال شخصیت اسکیزوتایپی
 اختلال شخصیت ضد اجتماعی
اختلال شخصیت مرزی
اختلال شخصیت نمایشی
اختلال شخصیت خود شیفته
اختلال شخصیت دوری جو
اختلال شخصیت وابسته
اختلال شخصیت وسواسی – جبری

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

مقدمه:
مدارس از نظر شکل ظاهری ساختار رسمی و نقش سازمانی یکسانند . اما در بررسی نزدیک تر تفاوت های عمده ای در میان مدارس وجود دارد . در مدرسه ای که مدیر و معلمان سرشار از ذوق و اشتیاق به کار مشغول اند و به کار خود احاطه کامل دارند موجب احساس اعتماد در مشاهده گر می شود .و احساس مطلوب ناشی از تجربه خوشایند با روابط صمیمانه موجود در مدرسه به دانش اموزان منتقل می شود  .اما در مدرسه ای که نا رضایتی معلمان مشهود است و روحیه توام با یاس در کل مدرسه احساس می شود و مدیر بدون تسلط بر اوضاع سعی دارد ناتوانی خود را در رهبری مدرسه زیر پوششی از اقتدار پنهان سازد و در مدرسه ای دیگر معلم و شاگرد در حال انجام تشریفاتی خالی از محتوایند ، کار ها انجام می گیرد اما رفتارهای افراد بی محتواست و به صورت عادت در آمده است .  

فهرست:
مقدمه
تاثیر جو کلاس
مقتدرانه
دموکراتیک
عدم مداخله در کارها
شاگردان رهبری مقتدر
شاگردان رهبری عدم دموکرات
شاگردان رهبری عدم مداخله
نظارت بر کلاس
موثرترین راه برای ایجاد جوی مناسب در کلاس
علل رفتار نا مطلوب
ملال
میل به توجه ،شناخته شدن و وجهه اجتماعی
تعلیم وتربیت باز نیاز به نظارت را کاهش نمی دهد
پیشنهادهایی برای حفظ کنترل در کلاس درس
در فکر ایجاد قوانینی برای کلاس باشید.
صمیمی ولی قاطع باشید
انواع شیوه‌های نفوذ را از قبل طراحی کنید.
شیوه‌های نفوذ
حمایت از تسلط بر خود
کمک‌های موقعیتی
واقعیت و ارزیابی ارزش
مجازات
امتیازی را از او بگیرید
بازداشت کنید
در برخورد با فرد مزاحم اخراج تنبیهی را نیز در نظر بگیرید
قرار ملاقاتی برای گفتگوی خصوصی تعیین کنید
از تهدید خودداری کنید
سریع العمل، با ثبات و منطقی باشید
استفاده از شیوه های تغییر رفتار را در نظر داشته باشید
وقتی کنترل  برقرار شد قدری کوتاه بیایید
نظر نیل درمورد تادیب خود
ارزش کنترل بزرگترها
کنترل مراحل انتقال
هوشیار بودن
همپوشی
تاثیر انتظارات معلم
انتظارات مثبت معلم نتایج زیررا بدنبال دارد
از نظریه تا عمل

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

قسمتی از متن:
گر چه شاید بتوان معادل‌های فارسی دیگر و شاید بهتری برای mindfulness یافت، اما شاید ذهن آگاهی ترجمه مناسبی برای آن باشد.
از نظر مفهومی ذهن آگاهی را می توان یکی از تعالیم آیین‌ها (به طور خاص بودایی) و شاید مذاهب ظهور یافته در شرق آسیا دانست که تاکید بر تقویت توان ذهنی و روانی انسان برای درک لحظه‌ها، پاک کردن ذهن و ایجاد آرامش درونی برای فهم دقیق جریان زندگی دارد (به قول سهراب سپهری: زندگی آبتنی کردن در حوضچه اکنون است).
از این منظر، انسان برای آرامش و دور کردن نگرانی‌ها و اضطراب‌ها لازم است تا با جریان مستمر و لحظه به لحظه زندگی رابطه ای عمیق و واقع گرایانه بر قرار کند. نمود عملی این مفهوم را برخی با تمرین‌هایی همراه با تمرکز و دقت کردن به حواس پنجگانه در درک عمیق و با آرامش لحظه‌ها و لذت‌ها توصیه می‌کنند. به طور مثال غذا خوردن آهسته و تلاش و تمرکز برای درک مزه‌ها، تمرکز بر تنفس و درک عمیق دم و باز دم، تمرکز و آرامش دوره‌ای در طی روز، یادآوری آن چیزهایی که از آن برخوردار هستیم (به تعبیری دیگر، یادآوری نعمتهایی که خداوند به ما داده است) از مصادیق تمرین‌هایی است که در این زمینه توصیه شده است.

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

قسمتی از متن:
بیماران مبتلا به اختلال شخصیتی مرزی (Borderline personality disorder (BPD)) در مرز روان نژندی و روان پریشی قرار دارند و مشخصهٔ آن‌ها ناپایداری حالت عاطفی، خلق، رفتار، روابط، و خودانگارهٔ آن‌هاست. این اختلال را به نام‌های شیزوفرنی موقت، شخصیت‌انگاری، اسکیزوفرنی شبه‌نوروتیک، و اختلال منش سایکوتیک نیز خوانده اند. تاکنون هیچ مطالعه‌ای انجام نشده- است که میزان قطعی شیوع این اختلال را نشان دهد. اما به نظر می‌رسد در یک تا دو درصد از جمعیت وجود داشته باشد و در زن‌ها نیز دو برابر مردها شایع است. شیوع اختلال افسردگی اساسی، اختلالات مربوط به مصرف الکل، و سوء مصرف مواد، در بستگان درجهٔ اول افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی، بیشتر از جمعیت عمومی است.

فهرست:
اختلال شخصیت مرزی
تشخیص
ملاک های تشخیصی DSM-V  در مورد اختلال شخصیت مرزی
خصایص بالینی
از نگاه نظریه روان کاوی
نظریه روابط موضوعی
تشخیص
افتراقی
سیر و پیش آگهی
درمان
روان درمانی

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

مقدمه

در عصر حاضر هر روز ما
شاهد تغییر و تحولاتی در سطح جهان هستیم که این تغییرات بر روی افراد آن جامعه اثر
می گذارد.

افراد می خواهند به
نوعی، از تغییر و تحول جهان خود آگاه شوند که در این راستا رسانه‌های گروهی می
توانند به ما کمک بنمایند و از طریق این رسانه ها بسیاری از اطلاعات را بدست آوریم
یکی از این دسته رسانه ها تلویزیون میباشد که هر روز بیشتر و بیشتر جای خود را در
میان باز کرده است. کمتر خانه ای را شاهد هستیم که در آن تلویزیون نباشد و افراد
خانواده از برنامه های آن استفاده نکنند.

در میان بییندگان و
تماشاکنندگان تلویزیون فرزندان خانواده بیننده پر و پا قرص تلویزیون هستند
تلویزیون می تواند اثرات بسیاری را بر روی دانش آموزان بگذارد که در بین دختران و
پسران و همچنین سنین مختلف متفاوت است. اما چگونگی استفاده از این رسانه و کیفیت
برنامه های تلویزیون می تواند موضوع مهمی باشد مسئولین سینما نیز در نظر دارند با بالا
بردن کیفیت برنامه های خود اطلاعات مفید و مناسبی در گروههای سنی مختلف بر جای
بگذارند، اما گاه با زیاده روی در تماشای این وسیله و استفاده نامطلوب، آثار منفی
را بر جای می‌گذارد این آثار میتواند دانش آموزان را از انجام تکلیف و یا به موقع
خوابیدن باز دارد و بچه ها نتوانند در دروس خود موفقیت حاصل کنند.

در این تحقیق که
کنکاشی است پیرامون «تأثیر تماشای تلویزیون بر کیفیت تحصیلی دانش آموزان مقطع
ابتدایی سعی شده است واقعیات موجود، بدون تعصب و اظهارنظر شخصی مورد مداقه قرار
گیرد.

باید اذعان نمود که کار مذکور خالی از اشکال
نخواهد بود ولی حداقل توجهی است به این موضوع که میتوان مسائل را با برخورد علمی و
پژوهشی مورد بررسی قرار داد

توضیحات بیشتر

بررسی نقش مدرسه در رشد

بدون دیدگاه

لینک دانلود

بعد از خانواده، عامل بسیار مؤثر در رشد و تکامل کودک، به ویژه در جامعه های
کنونی آموزشگاه است. امروزه بیش از هر زمان دیگر، آموزشگاه در زندگی فرد تأثیر
دارد، زیرا بیشتر مردم چند سالی از عمر خود را در آموزشگاه گاهی در دانشگاه می گذرانند
به طوری که می توان گفت تقریباً ۴/۳ زنگی انسان در عصر حاضر در آموزشگاه سپری می‌شود.
بهترین گواه اهمیت تأثیر آموزشگاه در رشد و تکامل کودک، این است که او آنچه را در
مدرسه یاد می گیرد در زندگی به کار می برد.

هر کودک برای اینکه میان خود و دیگران بستگی فکری برقرار کند ناچار است لااقل
خواندن و نوشتن را یاد بگیرد و در هر قدمی از زندگی از آنها استفاده کند. البته،
نباید تصور کرد که یادگیری به آموزشگاه محدود است بلکه در تمام عمر ادامه دارد و
آنچه را که شخص یاد می گیرد جزئی از توانایی او را برای سازگاری با محیط تشکیل می
دهد زیرا اساس و پایه زندگی بر استعداد و یادگیری مبتنی است.

دانش آموزان در دوران تحصیل به خصوص در دوره دبستان و نیمه اول دبیرستان در
حال رشد می باشند و مرتباً تغییراتی در آنها ایجاد می گردد. این تغییرات چون
نیازهایی را به دنبال می آورد، تربیت و آموزش خاصی را ایجاب می کند. آشنایی به
اصول رشد و نیازهای دانش آموزان در سنین مختلف مسؤلان آموزشی را در شناسایی کودکان
و فهم و درک آنها کمک می کند و موجب می شود که در طرح ریزی برنامه های آموزشی و
تربیتی نیازهای آنها را مورد نظر داشته باشند و دامنه انتظارات و توقعات خود را از
کودک و نوجوان متناسب با سن و موقعیت او را محدود سازند، زیرا امر یادگیری به
میزان آمادگی ناشی از اثر بلوغ بستگی دارد.

اینک بعضی از راه های تأثیر و نفوذ آموزشگاه در رشد و تکامل کودک را به
اختصار مورد بحث قرار می دهیم.

رشد بدنی

روانشناسی جدید، رفتارها و فعالیت های فرد را به صورت ترکیبی، کلی، و بدون
تقسیم آنها به نفسانیات و بدنیات، مورد مطالعه قرار می دهد. به همین سبب، آموزش و
پرورش جدید که مبتنی بر اصول روانشناسی جدید است توجه به بدن کودکان را از مهمترین
و اساسی ترین وظایف معلم و مربی می داند. برخلاف سابق که جز انباشتن ذهن کودکان ا
معلومات گوناگون و متعدد به خاطر پرورش عقل و روان آنها، هدفی وجود نداشت.
روانشناسی کودک به ما ثابت می کند که هرگز نباید از رشد بدنی انسان غافل شد، زیرا
چگونگی رشد و نمو بدن، تأثیر زیادی در چگونگی رشد و نمو عقلی و شخصیت دارد.

همچنین، تجارب روانشناسی، درستی مثل معروف «عقل سالم در بدن سالم است» را
کاملاً ثابت می کند و منظور از بدن سالم، بدنی است که تمام اعضای آن وظایف خود را
بهتر و به موقع انجام دهند. وظیفه معلم و مربی است که رفتار کودک را از هر دو جنبه
«بدنی و عقلی» پرورش دهد وگرنه یکی را بیش از اندازه مورد توجه قرار داده از دیگری
غافل نگردد و به این اصل معتقد باشد که انسان وقتی منطقی فکر می کند و در حل
مشکلات زندگی موفق می شود که بدن سالم داشته باشد وگرنه از شخص علیل و مریض هرگز
نمی توان فکر درست انتظار داشت. لابار
(La
Barre)
زیست شناس معروف می گوید: «طبیعت
بشری» شخص از نوع بدنی که او دارد سرچشمه می گیرد، از این رو هر کس که با اشخاص
مخصوصاً کودکان و نوجوانان کار می کند، باید نمو و تغییرات بدن انسان را بداند.
بهترین فرصت برای پرورش بدنی کودکان، ساعت های ورزش است که از نظر تعلیم و تربیت
به اندازه مواد درسی دیگر ارزش دارد و از اتلاف بیهوده آن ساعت ها باید جداً
خودداری شود.

ولی باید دانست ورزش که در برنامه تحصیلی به عنوان وسیله پرورش تن، منظور شده
است هدف اصلی، همان پرورش عقل و شخصیت کودک است. به سخن دیگر، ورزش وقتی مفید
خواهد بود که به پرورش عقلی و بهداشت تن و روان کمک کند. در اینکه منظور از رشد
بدنی چیست نظریات گوناگونی اظهار شده اند، بعضی آن را تغییرات کمی بدن و گروهی
تغییرات کیفی و برخی ترکیب همه این خصایص دانسته اند و با مطالعه آنها می توان رشد
بدنی را چنین تعریف کرد:

مجموعه تغییرات تشریحی و فیزیولوژیک است که در زندگی پیش از تولد و نزدیکی
پیری رخ می دهند.توضیحات بیشتر

لینک دانلود

-۱: مقدمه

شتاب دنیای فرا صنعتی امروز هر لحظه افزایش می‌یابد، انسان هر روز راه و
روش‌های (تکنولوژی) پیشرفته‌ای برای انجام اغلب کارهای خود می‌یابد و آنها را با
صرف انرژی و سرمایه کمتری به انجام می‌رساند و به این ترتیب سطح رفاه مادی زندگی
خویش را بهبود میبخشد

با استفاده از روش‌های علمی کاری که قبلا انجام آن مستلزم صدها ساعت کارشان ده‌ها
مغز انسان بود، اکنون توسط یکی دو نفر در زمانی بسیار کوتاه به انجام می‌رسد.
امروزه با استفاده از تکنولوژی جدید یک انسانی از یک هکتار زمین مقدار محصولی را
به دست می آورد، که در گذشته ده‌ها انسان از ده‌ها هکتار به دست می آورند. همین است.
اوضاع در عرصه صنعت و بسیاری دیگر از عرصه صنعت و بسیاری دیگر از عرصه‌های زندگی
بشر در دنیا پیچیده امروز که شاهد رقابت‌های بسیار فشرده جوامع مختلف در دستیابی
به تکنولوژی برتر به مثابه منبع اصلی قدرت هستیم، و اگر، از گرانبهاترین سرمایه‌های
هر جامعه و ملتی هستند، اینک جامعه‌ها پیش از هر زمان دیگر نیازمند افراد هوشمند،
خلاق و نوآور هستند. هر قدر جهانی که در آن زندگی می‌کنیم پیچیده‌تر می‌شود،
نیازمند به شناسایی و پرورش ذهن‌های خلاق و آفریننده بیشتر و تحقیقات مربوط به
تیزهوشی و خلاقیت از مهمترین مسائل در قلمرو روان شناسی آموزشگاهی بوده است.[۱]

با توجه به اینکه دنیا روز به روز پیچیده تر می‌شود و تکنولوژی با سرعت
سرسام‌آوری به پیش می‌رود. سخن از جنگ ماهوارهاست، انسانهای رباتیک پای به عرصه
حیات بشری می‌گذارند و لجام گسیختگی‌های فرهنگی هم به شیوه‌های بی‌سابقه فراگیر شده
و خواهد شده، اگر محصلان هر جامعه به خصوص تیزهوشان آن جامعه دچار عقب ماندگی
فرهنگی خواهد شد، پس باید بچه‌ها را به نوعی تربیت کنیم که از حداکثر ظرفیت هوش
خویش بهره‌مند شوند تا در آینده قادر باشند خود و جامعه صنعتی شان را اداره کنند.[۲]
دنیای امروز به این نتیجه رسیده است که اگر چه تیزهوشان از اهمیت بسیار برخوردارند و درست است که انسان‌ها
برای ادامه حیات مطلوب خود نیازمند بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت هوش خویش هستند، اما
در آینده کشورهای قدرتمند و جوامع پیشرو، جوامعی هستند که به منابع قدرت بیشتری
دسترسی داشته باشند و منبع اصلی قدرت یعنی تکنولوژی جدید و برتر به بیان دیگر در
دهه اول سال ۲۰۰۰ کشوری که بتواند به تکنولوژی برتر مسلح شود، غنی‌تر و قوی‌تر
خواهد بود. بنابراین، شایسته است که از میان افراد تیز هوش جامعه، نوجوانان و
جوانانی را انتخاب و تربیت کنیم . که دارای قابلیت‌های آموزشی، آفرینش علمی و هنری
هستند. همچنین ، زمینه تفکر و اگر برای آنان فراهم کنیم تا با اختراعات و نوآوری
هایشان جامعه آموزش‌های ویژه برای دانش‌آموزانی
است که دارای توانایی‌هایی و استعدادهای برتری هستند.[۳]

اولین تحقیق منظم و جدی در زمینه کودکان تیزهوش توسط ترمن انجام گرفت که وی
بر ین باور نادرست که کودک تیزهوش دارای شخصیت بیمار و رنجور است و از لحاظ جسمانی
دچار ضعف می‌باشد، خط بطلان کشید. ترمن با بررسی طولی بر روی افراد تیزهوش نشان
داده که کودکان تیزهوش دارای ویژگی‌های جسمانی بالایی می‌باشند و از لحاظ جسمانی
دچار ضعف می‌باشد، خط بطلان کشید. تر من با بری طولی بر روی افراد تیزهوش نشان داد
که کودکان تیزهوش دارای ویژگیهای جسمانی بالایی می‌باشند و از لحاظ مشکلات روانی
در وضعیت مطلوبی قرار دارند.[۴]

در حال حاضر مطرح می شود که کودکان تیزهوش دارای رشد اجتماعی بالاتری می‌باشند
و در محور برون گرایی از مقادیر بالاتری برخوردارند.
[۵]

از این رو، در تحقیق فوق به مقایسه نیمرخ شخصیتی کودکان تیزهوش و عادی می
پردازیم و میزان درونگرایی

برونگرایی و همچنین محور با ثبات- بی‌ثبات هیجانی را در افراد تیزهوش و عادی مورد
مقایسه قرار می دهیم.


[۱]
– بدری مقدم، ۱۳۷۳، ص ۷۶٫

[۲]
– لطف آبادی، ۱۳۷۲، ص ۱۰۹٫

[۳]
– افروز ، ۱۳۷۴٫

[۴]
– شریفی درآمدی، ۱۳۷۵ ، ۶۵٫

[۵]
– براهنی و قلیان، ۱۳۷۳ ص ۹۸٫

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

۱-۱-
مقدمه

از آنجا که بیشتر عمر ما در محیط
کار سپری می شود و بسیاری از روابط و مناسبات ما در طول ساعات کار شکل می گیرد، می
توان از کار به عنوان بخش بسیار مهمی از زندگی یاد کرد. با توجه به اهمیت ابعاد
مختلف کار در زندگی انسانها ، می توان گفت که رضایت شغلی و تمایل به انجام کار نیز
تأثیر بسزایی در نحوه خشنودی انسانها از وضعیت زندگیشان دارد. از سوی دیگر، سلامت
روانی انسانها نیز دز گرو همین رضایت شغلی است،چنانکه می توان گفت انسانهایی که
دستخوش نارضایتی شغلی هستند، دچار استرسهای شدیدی در زندگی خانوادگی و اجتماعی می
شوند. بررسیهای انجام گرفته، نشان می دهد که تقریباً در تمامی مشاغل استرس وجود
دارد، اما میزان و تأثیر آن به لحاظ نوع و
ماهیت استرس و خصوصیات شخصی افراد، در مشاغل گوناگون، متفاوت است ( پارکز[۱]، ۱۹۹۲، ص
۵۷ )

از جمله مشخصات یک سازمان سالم، این
است که سلامت جسمی و روانی کارکنان، به اندازه تولید و بهره وری مورد توجه قرار
گیرد. در جامعه سالم،‌ مسئولیت سازمانهای تولیدی، منحصر به تولید هر چه بیشتر کالا
و خدمات سود آور نیست و مدیران سازمانهای چنین جوامعی می دانند که تولید بیشتر،
نتیجه و محصول مدیریت اثر بخش است. مدیریت اثر بخش نیز بدون توجه و اعتقاد به سلامت روانی کارکنان حاصل نمی شود.
در مورد اهمیت توجه به بیماریهای روانی در محیط کار، کافی است بگوییم که هیچ پدیده
ای به اندازه سلامت روانی برای کارگر اهمیت ندارد ( ساعتچی، ۱۳۷۵، ص ۹۱).

شیوع و گستردگی استرس
در محیط کار، محققان را بر آن داشته است که به تحلیل گسترده این موضوع در سازمان و
تأثیر آن بر عملکرد کارکنان بپردازند. عده ای از صاحبنظران رفتار سازمانی تا آنجا پیش رفته اند که استرس را « بیماری
شایع قرن» نامیده اند و معتقدند دامنه این بیماری، به علت پیچیدگی روز افزون
سازمانها، ابرازها و روشها، درصورت عدم برنامه ریزی صحیح افزایش خواهد یافت. این
تحقیق شامل پنج فصل کلیات، پیشینه و ادبیات تحقیق، یافته و تجزیه و تحلیل داده ها
و نتیجه گیری و پیشنهادات است


[۱] -parkes

توضیحات بیشتر

دسته‌ها