بروشور آشنایی با شغل دندانپزشکی

بدون دیدگاه

لینک دانلود

رشته دندانپزشکی :
دندانپزشک به تشخیص و درمان بیماری‌های دهان و دندان می‌پردازد و از همین‌رو شاید بهتر باشد که عنوان این رشته را دهان‌پزشکی گذاشت.
در گذشته دندانپزشکی را مساوی با دندانسازی می‌دانستند. اما امروزه دندانسازی تنها بخشی از دندانپزشکی است. رشته دندانپزشکی در مقطع دکترای عمومی نحوه رعایت بهداشت، پیشگیری و درمان بیماری‌های دهان و دندان را آموزش می‌دهد .
دندان‌پزشکی یک علم تخصصی است که سلامت دهان و دندان را به عنوان عضوی مهم در سلامت جسم و روح، زیبایی و ادا کردن کلمات تامین می‌کند. همچنین به یاری این علم می‌توان بسیاری از بیماری‌ها را در مراحل اولیه شناخت و از پیشرفت آن جلوگیری نمود .
مطالب:
مقدمه
محتوای دوره
علوم پایه
کارآموزی
آینده شغلی ، بازار کار، درآمد
افزایش تعداد دندانپزشک و بیکاری دندانپزشکان جوان
  توانایی‌های مورد نیاز و قابل توصیه

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

قسمتی از متن :
در ارتودنسی ثابت جهت نیل بر درمان از رابطه آرچ
وایر- لیگاچور – براکت استفاده می شود که لیگاچور نقش اتصال دهنده بین آرچ
وایر به براکت را بازی می نماید. روشهای بستن آرچ وایر بر ۳ دسته هستند.
یکی از آنهااستفاده از لیگاچورهای الاستومریک است که خاصیت اصطکاکی این
لیگاچورها تمایل به جلوگیری از پیشرفت درمان دارد و بعلت degeration و
طبیعت غیر بهداشتی آنها احتیاج به نگهداری مستمر دارند و این مسئله کارآمدی
کلینیکی را کاهش می دهد.

فهرست مطالب :
چکیده
فصل اول: مقدمه و کلیات
مقدمه
کلیات
استومرها
مشخصات برجسته الاستومرها
تأثیر روش بستن آرچ وایر
ارتودنتیک self ligation
براکتهای self ligation
تاریخچه اتچمنت های ارتودنتیک self ligating
مزایای براکت های self ligating

فصل دوم : رنگها
سیستم های رنگ / سیستم Munsell
سیستم CIE-Lab
انتخاب رنگ و خصوصیات آن
بررسی رنگ دندان
اندازه گیری رنگ دندان
 
فصل سوم: مواد و روشها
مواد و روشها
متغیرها
آنالیز آماری
 
فصل چهارم: یافته ها
یافته ها
 
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث
نتیجه گیری
منابع
خلاصه انگلیسی
ضمیمه

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

بخشی از متن اصلی :

چکیده :

زمینه : طی چند دهه اخیر به اهمیت بیماری‌های
پریودنتال به عنوان عفونتی مزمن با تاثیرات سیستمیک بسیار پرداخته شده است. یکی از مکانیسم‌های مطرح در زمینه
چگونگی بروز عوارض سیستمیک بیماریهای پریودنتال، ایجاد تغییرات سرولوژیک در عوامل التهابی
و انعقادی مرتبط با آترواسکلروز عروق قلبی و مغزی است. برای تأیید قطعی نقش پریودونتیت
در بروز چنین تغییرات سرمی، ارزیابی نوسانات سطح مدیاتورهای التهابی به دنبال درمان
پریودنتال منطقی خواهد بود. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی
CRP ، فیبرینوژن پلاسما و شمارش
گلبولهای سفید خون در مبتلایان به پریودونتیت پیشرفته انجام گرفت.

مواد و روشها : این مطالعه cross – sectional یکسو کور،
بر روی ۳۲ بیمار مبتلا به پریودنتیت پیشرفته انجام گردید. این بیماران همگی از سلامت
کامل برخوردار بوده و سابقه مصرف آنتی بیوتیکها و هر گونه درمان پریودنتال را ظرف
۳ ماه گذشته نداشتند،
BMI بیماران بین ۲۷-۲۰ همسو گردیده و وجود حداقل ۱۵% نواحی با عمق پروب بیش از
۵ میلی متر در همه بیماران الزامی بود. کلیه پارامترهای پریودنتال قبل و ۴ ماه بعد
از درمان اندازه گیری شد و برای کلیه بیماران درمان فاز
I طی سه جلسه
همراه با
lavage محلول ۱/۰ درصد کلرهگزیدین انجام گردید. بیماران طی دو مرحله قبل و ۴ ماه پس
از مداخله درمانی تحت آزمایشهای
Hs- CRP
، فیبرینوژن پلاسما و شمارش لکوسیتی قرار گرفتند.

نتایج : در این بررسی کاهش معنی داری در
سطح سرمی
CRP با میانگین
کاهشی معادل
mg/l 609/0 و شمارش لوکوسیتی و نوتروفیل‌ها به ترتیب با میانگین کاهشی معادل و مشاهده
شد. سطح سرمی فیبرینوژن علیرغم کاهش مختصر معنی دار نبود. کلیه پارامترهای پریودنتال
بهبودی معنی داری نسبت به قبل از درمان نشان دادند. از درصد پاکت‌های ۶-۴ میلی متر
بیش از ۵۰% و پاکتهای میلی متر ۷۴% کاسته
شد. تغییرات مشابهی در سطح چسبندگی کلینیکی حاصل آمد.

نتیجه گیری : این مطالعه نشان داد که درمان
فاز یک پریودنتال در مبتلایان به پریودونتیت پیشرفته علاوه بر بهبود پارامترهای کلینیکی
با کاهش سطح سرمی
CRP،
شمارش لوکوسیتی و نوتروفیل‌ها همراه است. تغییرات مشابهی در سطح سرمی فیبرینوژن ولی
بدون اختلاف معنی دار آماری، حاصل گردید. بدین ترتیب می‌توان عنوان نمود که درمان پریودنتال
سبب کاهش بار التهابی سیستمیک در بیماران می‌گردد.

کلید واژه‌ها : بیماریهای اطراف دندان،
پروتئین‌های فاز حاد، صاف کردن سطح ریشه، لوکوسیت.

فصل اول : مقدمه و معرفی ۱

مقدمه ۲

سلامت دهان و دندان و سلامت عمومی ۳

بیماریهای پریودنتال ۴

مارکرهای التهابی – CRP – 7

پروتئین فیبرینوژن پلاسما ۱۰

مکانیسم‌ افزایش مارکرهای التهابی ۱۲

مارکرهای التهابی و بیماری‌های سیستمیک
۱۴

گلبولهای سفید خون ۱۷

CRP و بیماری پریودنتال ۱۹

شستشوی (irrigation)
بالای لثه‌ای و زیر لثه‌ای ۲۲

شستشوی
پاکت‌ها در مطب ۲۲

کارآیی
(
efficacy) 22

نتایج
کلینیکی و میکروبیولوژیکی ۲۴

کاربرد
موضعی مواد ضد میکروبی ۲۶

فصل دوم : مروری بر مقالات ۳۴

فصل سوم : روش تحقیق ۴۸

اصول انتخاب بیماران ۴۹

معاینات کلینیکی و پریودنتال ۵۰

روش درمان    51

معاینات پاراکلینیکی و آزمایشگاهی ۵۲

محاسبه حجم نمونه، تعداد آن و تفسیر آماری
داده‌ها ۵۳

فصل چهارم : نتایج ۵۸

فصل پنجم : بحث ۷۲

بحث ۷۳

نتیجه گیری    76

فهرست منابع    77

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با
فرمت
word و قابل ویرایش در اختیار
شما قرار
می گیرد.

تعداد صفحات : ۱۰۰

توضیحات بیشتر

دسته‌ها