خلاصه:
کشور ایران به دلیل داشتن انواع پوست بز و گوسفند از تولید کنندگان عمده پوست و چرم سبک محسوب می‌شود و به علت آب و هوای نیمه خشک پوست گوسفند و بز ایران از مرغوبیت بالایی برخوردار است ولی متأسفانه دامداران کشور به دلیل کم ارزش قلمداد نمودن پوست و پشم و اینکه نوع تغذیه در ایران بیشتر به گوشت گوسفند اختصاص دارد و همچنین به علت نداشتن آگاهی و انگیزه لازم جهت حفظ و حراست از این ثروت ملی، توجه لازم را مبذول نمی‌دارند و از سالیان گذشته انواع پوست، سالامبور و محصولات نیمه ساخته چرمی‌از کشور ما با دیدگاه سنتی صادر گردیده است که عمده صادرات ایران بر حسب آمار موجود مختص به صدور سالامبور و کراست بوده است و این در حالی است که می‌توان ارزش افزوده زیادی را از طریق تولید محصولات ساخته شده چرمی‌به وجود آورده و به تبع آن درآمد ارزی بالایی را تحصیل نمود. بویژه اینکه محصولات چرمی‌از تنوع بالایی برخوردار بوده به نحوی که تنوع این محصولات بالغ بر ۶۰ نوع می‌گردد و هر ساله در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی نمایشگاههای محصولات چرمی‌به نمایش گذاشته می‌شود که متأسفانه نقش کشور ما علی رغم امکانات بالقوه و بالفعل در این نمایشگاهها بسیار کم رنگ می‌باشد، برای مثال در سال ۱۳۷۶ در نمایشگاههای جهانی چرم و البسه چرمی‌در پاریس و بولونیا ایتالیا و بارسلون اسپانیا و دوسلدورف آلمان در کنار کشورهای پیشرفته جهان، کشورهای ترکیه، هندوستان، پاکستان، بنگلادش، اتیوپی و بورکینافاسو دارای چندین غرفه بودند ولی هیچ اثری از محصولات و صنعتگران ایران و پرچم مقدس جمهوری اسلامی‌ایران نبود.
قطعاً وجود چنین نقیصه ای برایند عوامل متعددی است که شناخت آنها و بویژه حرکت در جهت رفع موانع، این امکان را فراهم خواهد ساخت تا به گونه ای شایسته استعداد و ظرفیت های خود را در صحنه بین الملل عرضه نماییم.
پژوهشگر در این تحقیق، به دنبال تبیین و تحلیل متغیرها و عواملی است که صادرات محصولات کشور را چه به صورت مثبت و چه منفی، تحت تأثیر قرار می‌دهند و از این طریق ضمن بیان این عوامل، راه کارهای مناسب جهت بهبود و ارتقاء صادرات محصولات چرمی‌را پیشنهاد خواهد کرد. در واقع مسأله اصلی تحقیق این است که موانع موجود بر سر راه صادرات محصولات چرمی‌سبک شناسایی شده و گامهایی را که در جهت رفع این موانع می‌توان برداشت تعیین کرد.
فهرست مطالب:
فصل اول طرح تحقیق 
بیان موضوع یا تعریف مسأله
ضرورت انجام تحقیق
پیشینه تحقیق
فرضیات 
تعریف عملیات متغیرها 
نوع تحقیق و دلایل آن
ابزار گردآوری داده ها
جامعه آماری
مراحل انجام تحقیق
تعریف مفاهیم
محدودیت ها 
فصل دوم ادبیات تحقیق 
تاریخچه استفاده از پوست، چرم و چرمسازی
تکنولوژی (فن آوری) در صنعت چرم 
مراحل ساخت چرم 
عوامل مؤثر بر کیفیت پوست و چرم 
الف- پوست
ب- چرم
انواع چرم و موارد استفاده از آن
انواع محصولات چرمی
بخش دوم مباحثی در باب صادرات و ابعاد مدیریتی آن 
تجارت بین الملل و کشورهای روبه توسعه 
جایگاه صادرات غیر نفتی در اقتصاد کشور 
آثار جانبی افزایش ظرفیت های تولیدی 
نقش صادرات غیر نفتی در ایجاد اشتغال 
تعریف استراتژی 
نقش و جایگاه صادرات غیر نفتی در استراتژی های توسعه اقتصادی 
الف- استراتژی جایگزینی واردات 
ب- استراتژی توسعه صادرات
انواع استراتژی های رقابتی عام 
رهبری در هزینه 
تمایز محصول 
تمرکز (محدودنگری) 
میانه روی 
تعریف بازاریابی
استراتژی های عمده تقسیم بندی بازار 
۱- استراتژی بازاریابی یکسان 
۲- استراتژی بازاریابی تفکیکی 
۳- استراتژی بازاریابی تمرکزی 
ارزشیابی و انتخاب استراتژی تقسیم بندی بازار 
تقسیم بندی بازار های بین المللی 
استراتژی توسعه آمیخته بازاریابی 
آمیخته محصول 
اهمیت قیمت در آمیخته بازاریابی 
آمیخته تشویق و ترفیع 
اجزای تشویق و ترفیع 
توزیع فیزیکی در آمیخته بازاریابی 
تصمیمات عمده در بازاریابی بین المللی 
۱- ارزیابی اوضاع و احوال و محیط بازاریابی بین الملل 
۲- تصمیم به فعالیت در سطح بین‌الملل (Deciding wether to go abroad) 83
3- تصمیم در مورد انتخاب بازارها در سطح بین‌الملل (Deciding Which market to enter) 
4- تصمیم در مورد چگونگی وارد شدن به بازار بین‌المللی (Diciding how to enter the market) 
5- تصمیم در مورد برنامه های بازاریابی بین‌الملل (Deciding on the markting program) 
6- تصمیم در مورد نوع سازمان بازاریابی بین‌الملل (Diciding on the marketing organizition) 
فصل سوم – روش تحقیق 
مقدمه 
روش تحقیق 
روش جمع آوری اطلاعات 
منابع اطلاعات ثانویه 
منابع اطلاعات اولیه 
روش اجرای پرسشنامه 
جامعه آماری
نمونه آماری 
تهیه و تنظیم پرسشنامه 
نحوه توزیع سوالات پرسشنامه 
روشهای آماری مورد استفاده 
فصل چهارم – جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها 
مقدمه 
اطلاعات مربوط به ویژگیهای مدیران مراکز نمونه گیری شده 
آماره آزمون 
سوالات مربوطه
بررسی فرضیه ۲
آماره آزمون
آزمون فرضیه ۲
جداول آزمون فرض گروه نمونه مراکز صنعتی 
بررسی فرضیه ۳
آماره آزمون 
جداول آزمون فرض گروه نمونه مراکز صنعتی 
سوالات مربوطه
بررسی فرضیه ۴
آزمون فرضیه ۴
آزمون فرضیه ۴
سوالات مربوطه
بررسی فرضیه ۵
آزمون فرضیه ۵
تذکر
سوالات مربوطه
بررسی فرضیه ۶
آماره آزمون
آزمون فرضیه ۶
سوالات مربوطه
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات 
نتیجه گیری 
نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه ۱
نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه ۲
نتایج بدست امه در ارتباط با فرضیه ۳
نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه ۴
نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه ۵
پیشنهادات 
پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۱
پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۲
پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۳
پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۴
پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۵
پیشنهادات در ارتباطات با فرضیه ۶
سایر پیشنهادات 
سایر پیشنهادات 
توصیه به سایر دانشجویان محققین 
منابع

مقدمه:
بررسی آمار صادرات و واردات در سال ۱۲۶۸ ه ش نشان می‌دهد که محصولات کشاورزی و دامی عمده ترین بخش محصولات صادراتی ایران در یک قرن پیش بوده است. در آن زمان ابریشم، برنج، پنبه، توتون و تنباکو از اقلام عمده صادراتی کشور بوده‌اند که امروزه بمنظور وارد کردن اغلب آنها سالانه مبلغ قابل ملاحظه ای ارز از کشور خارج می‌شود. این آمار همچنین نشان می‌دهد که با وجود کسری موازنه تجاری در سال۱۲۶۸ ه ش ، درآمد حاصل از صدور کالاهای کشاورزی به تنهایی قادر به جبران بیش از نیمی از هزینه‌های مربوط به واردات کشور بوده است ولی تا سال ۱۳۲۰ ه ش سهم صادرات غیر نفتی به تدیریج تقلیل می‌یابد چنانکه سهم صادرات غیر نفتی از کل مبادلات بازرگانی خارجی به یک سوم می‌رسد و تا سال ۱۳۳۰ ه ش این نسبت به حدود یک چهارم تنزل پیدا می‌کند. روند گسترش واردات در پی افزایش درآمد‌های ناشی از فروش نفت به نحوی شتاب می‌گیرد که تولید داخلی تحت الشعاع واردات کالا واقع شده و تجارت خارجی به اهرم فشار بر اقتصاد ملی بدل می‌شود. بنابراین از حدود یکصد سال پیش رابطه تحویل نفت در مقابل دریافت کالای ساخته شده، هسته اصلی بازرگانی خارجی کشور گردیده و وابستگی اقتصادی در نتیجه وجود این بافت ناسالم ایجاد و تحکیم شده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی بمنظور تغییر روند بازرگانی خارجی با توجه به نیازهای واقعی کشور، تلاشهایی بعمل آمد. اما از هم گسیختگی اقتصاد کشور بدلیل اعتصابات گسترده مردم در سال ۱۳۵۷ و عدم وجود برنامه مشخص و نیز بروز عوامل متعدد سیاسی موجب گردید که سهم واردات مصرفی همچنان به روند صعودی خود ادامه دهد. بعدها نیز تحریم اقتصادی و جنگ تحمیلی، میزان صادرات را بشدت کاهش داد. بطوریکه در حال حاضر تجارت خارجی ایران با صادرات تک محصولی (نفت) و وابستگی شدید به ارز حاصل از آن مشخص می‌باشد. در سالهای اخیر دولت تلاشهای بسیاری به منظور افزودن بر سهم صادرات غیر نفتی بعمل آورده است. در این راستا صادرات سنگهای قیمتی و بخصوص فیروزه نیشابور می‌تواند مثمر ثمر واقع گردد، چراکه فیروزه نیشابور بعنوان بهترین فیروزه جهان، دارای شهرت بین المللی است و در صورت توجه بیشتر به صادرات آن می‌تواند ارز آوری مناسبی ایجاد نماید.
فهرست مطالب:
فصل اول
طرح تحقیق
۱- مقدمه
۲- بیان مسئله
۳- ضرورت انجام تحقیق
۴- فرضیه‌های تحقیق
۵- اهداف مورد نظر برای انجام تحقیق
۶- روش تحقیق
۱- جامعه آماری
۲- نمونه گیری
۳- محدودیت‌ها و مشکلات انجام تحقیق
۴- پیشینه تحقیق
۵- تعریف واژه‌های تخصصی مورد استفاده در تحقیق

فصل دوم
پیشینه تحقیق
بخش اول: مبانی نظری مرتبط به «فیروزه»
۲-۱-۱- مختصری در مورد تاریخچه جواهرات
۲-۱-۲- قدمت استخراج فیروزه
۲-۱-۳- علم شناخت سنگهای قیمتی و اهمیت آن در جهان
۲-۱-۴- انواع فیروزه
۲-۱-۵- نحوه ساخته شدن فیروزه
۲-۱-۶- فضیلت فیروزه در اسلام
۲-۱-۷- معادن فیروزه
۲-۱-۸- کلیاتی در مورد برش و جلای کانی‌ها و سنگهای جواهر رنگی
۲-۱-۹- تراش فیروزه
۲-۱-۱۰- مشخصات بهترین نوع فیروزه تراشیده
۲-۱-۱۱- صادرات فیروزه
بخش دوم: مبانی نظری مرتبط با «آمیخته بازاریابی»
۲-۲-۱- تعریف بازاریابی
۲-۲-۲- فلسفه مدیریت بازاریابی
۲-۲-۳- عوامل مؤثر در تغییر تقاضا
۲-۲-۴- عوامل مؤثر در اقدام به خرید
۲-۲-۵- فرآیند تصمیم خرید 
2-2-6- مفهوم مدرن بازاریابی
۲-۲-۷- آمیخته بازاریابی (Marketing Mix)
2-2-8- جایگاه یابی در بازار

فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱ نوع تحقیق: به طور کلی تحقیقات علمی را به دو دسته تعرفه تقسیم می‌نمایند:
۳-۲ روش تحقیق
منابع وماخذ

فصل چهارم
جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده‌ها 
4-1- ویژگیهای پاسخگویان 
4-1-1- ویژگیهای صادر کنندگان مصنوعات فیرزوه ای
۴-۱-۲-ویژگیهای فیروزه تراشان
۲-۴- آزمون فرضیه‌ها

فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱- مقدمه
۵-۲- نتیجه گیری در مورد ویژگی‌های پاسخگویان
۵-۲-۱- نتیجه گیری در مورد ویژگی‌های «صادرکنندگان مصنوعات فیروزه ای»
۵-۲-۲- نتیجه گیری در مورد ویژگی‌های «فیروزه تراشان»
۵-۳- نتیجه گیری در مورد فرضیه‌های تحقیق
۵-۳-۱- نتیجه گیری در مورد فرضیه اول 
5-3-2- نتیجه گیری در مورد فرضیه دوم 
5-3-3- نتیجه گیری در مورد فرضیه سوم 
5-3-4- نتیجه گیری در مورد فرضیه چهارم
۵-۳-۵- نتیجه گیری در مورد فرضیه پنجم 
5-5- موضوعات پیشنهادی برای تحقیقات تکمیلی
منابع

لینک دانلود

قسمتی از متن :

در سال های اخیر شاهد
پیشرفت های قابل توجهی در سخت افزار کامپوتر بوده ایم.ظرفیت سرعت و ذخیره
pcs هر هجده ماه دو برابر می شود و این در حالی است که هزینه آن کاهش می
یابد.
بسته های نرم افزاری آماری با ویندوزهای کاربر نقش مهمی را در
عصرclik-and-point ایفا می کنند.سالیان متوالی داده ها حاصل بررسی های
گوناگون بودند امروزه در انبار داده ها انبوهی از اطلاعات ذخیره شده است به
گونه ای که می توان اطلاعات ارزشمندی راجع به مشتریان و کارکنان کسب
نمود.تعدادی از این اطلاعات را می توان به وسیله روش های آماری ساده تجزیه و
تحلیل نمود.اما در اکثر مواقع نیازمند تکنیک های پیچیده تری هستیم.امروزه
اکثر محققان علاقمند به استفاده از بیش از متغیر ه هستند و بنابراین وجود
تکنیک های چند متغیره آماری ضروری میباشد.
علاوه براین، تصمیم گیر ندگان
تجاری و مصرف کنندگان به منظور اتحاذ تصمیم و انتخاب تمایل دارند از
اطلاعات زیادی استفاده کنند.در نتیجه تاثیرات بالقوه بر رفتار مصرف کننده و
واکنش  های تجاری فراوان می باشد. تکنیک های چند متغیره ناشی از نیاز تجار
به توجه نمودن به برخی پیچیدگی ها است.
فهرست مطالب :
مقدمه
تجزیه چند متغیره
طبقه بندی شیوه های چند متغیره
شیوه های وابسته یا بر همبستگی
استفاده از تحلیل فاکتوری با رگرسیون چندگانه
تحلیل خوشه ای
شیوه های آماری در تحلیل خوشه ای
کاربردهای تحلیل خوشه ای در تحقیق بازاریابی
انجام پژوهش ها درباره محصولات جدید
کاربردهای تحلیل مبین در تحقیق بازاریابی
ترکیب تحلیل مبین با تحلیل خوشه ای
کاربردهای تحلیل همبسته در تحقیق بازاریابی
توسعه محصولات جدید

توضیحات بیشتر

مدیریت منابع انسانی

بدون دیدگاه

لینک دانلود

مقدمه:
با یک نگرش سیستمی به سازمان و مدیریت در می یاببم که موفقیت هر گروه سازمان در گرو تلفیق “منابع وارده“ به یک سازمان یعنی نیروی انسانی،سرمایه،تکنولوژی،مواد اولیه و اطلاعات در جهت نیل به اهداف سازمانی است.


فهرست:
فصل اول:
ماهیت مدیریت منابع انسانی
فصل دوم: تجزیه،طراحی و طبقه بندی مشاغل
فصل سوم: نیرویابی،جذب و گزینش
فصل چهارم: آموزش و توسعۀ منابع انسانی
فصل پنجم: حقوق و دستمزد
فصل ششم: ارزشیابی مشاغل
فصل هفتم: انظباط و رسیدگی به شکایات
فصل هشتم: ارزشیابی شایستگی کارکنان
فصل نهم: برنامه ریزی نیروی انسانی
فصل دهم: سلامتی ، ایمنی و رفاه

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

قسمتی از متن:
رشد و بقای هر شرکت، سازمان و فروشگاه در گرو ارائه خدمات و یا فروش محصولات آنست. بازار تجارت و کسب امروزی بسیار رقابتی تر از گذشته شده است هر روز شاهد رشد و شکل گیری فروشگاه ها و بازارهای جدید هستیم. این امر در کنار تنوع محصولات و وجود کالاهای فراوان علاوه بر ایجاد قدرت انتخاب بیشتر برای مشتریان، فروش را برای فروشندگان بسیار سخت تر کرده است .امروزه مشتریان با اندک بی توجهی از سوی فروشندگان دیگر از آنان خرید نخواهند کرد.حفظ ونگهداری مشتریان فعلی وجلب وجذب مشتریان جدید مستلزم انجام فرایندهاواتخاذ تدابیر خاصی است. مسئله مشتری مداری و توجه به مشتریان یکی از ضروریات امر فروش است . فروشندگان امروزی دیگر  به راحتی قادر نخواهند بود که با روش های سنتی و قدیمی و تنها با اتکا به تجربیات خود به فروش مناسب دست یابند . در این راستا لازم است ضمن بکارگیری از تجربیات موفق فروش ،علم و دانش فروش را نیز کسب کرده و با اصول علمی مشتری مداری  و فروش تا حد ممکن آشنا گردند. در این کتاب که هدف اصلی آن افزایش دانش فروش فروشندگان در حوزه های مختلف می باشد سعی شده است اصول علمی فروش و مشتری مداری به زبانی ساده و قابل فهم تشریح گردد. از آنجا که مخاطب اصلی این کتاب فروشندگان کالا و ارائه کنندگان خدمات در صنوف مختلف از قبیل مواد غذایی، پوشاک و کیف و کفش، لوازم خانگی، بهداشتی و آرایشی، خدمات فنی اتومبیل، بیمه، رستوران ها و غیره می باشند ، ساختار این کتاب به گونه ای طراحی شده است که ضمن توجه به غنای علمی مباحث و کاربردی بودن مطالب از کلی گویی و طولانی شدن مباحث پرهیز گردد تا خوانندگان دچار خستگی و دلزدگی نگردند و راغب به ادامه مطالعه کتاب باشند  فلذا طراحی فصول این کتاب  با عنایت به این نکات انجام گرفته است.
 در طول مطالعه این کتاب خوانندگان ضمن آشنایی با تاریخچه مختصری از بازار تجارت با اصول مشتری مداری و جلب رضایت مشتریان و تیپ های مختلف مشتریان آشنا شده و در ادامه با تکنیک های حرفه ای فروش نظیر دوست داشتن مشتریان، فنون برخورد اولیه با مشتریان، چگونگی معرفی کالا به مشتریان و ارائه خدماتی برتر و بهتر آشنا می گردند در انتهای هر فصل نیز نکات مهم هرفصل یادآوری گردیده اند. در بخش پایانی کتاب نیز آداب کسب و تجارت اسلامی به اختصار آورده شده است. انتظار می رود خوانندگان پس از مطالعه این کتاب و آشنایی با اصول دانش فروش و مشتری مداری و بکار بستن تکنیک های کاربردی معرفی شده در امر فروش به فروشندگان حرفه ای تبدیل شوند…

فهرست مطالب:
پیشگفتار
فصل اول : تاریخچه بازار وتجارت
تعریف بازار
تعریف تجارت
تاریخچه بازار و تجارت
بازار از دوران کهن تا دوره ی ماد
بازار از دوران ماد تا آغاز دوره ی اسلامی
بازار در دوران اسلامی
فصل دوم : سیر تکاملی فروش
دوران محصول
دورهی تبلیغات
دوران بازار
دوران مشتری
فصل سوم : ضرورت یادگیری علم فروش
فرصت های مطالعه
علم درکنار تجربه
ارتقا، دانش
نکات مهم فصل
فصل چهارم : رضایت مشتری
اهمیت رضایت مشتری
سطوح مختلف رضایت
نکات مهم فصل
فصل پنجم : اصول مشتری مداری
مقدمه ای برمشتری مداری
خواسته ها وانتظارات مشتریان
انواع مشتریان
نکات مهم فصل
فصل ششم :تیپ های مختلف مشتریان
انواع مشریان براساس رفتار آنان
تیپهای دیگر شخصیتی
چگونه با تمام نوع ها برخورد کنیم
نکات مهم فصل
فصل هفتم : دوست داشتن مشتریان وصداقت
مقدمه بحث
دوست داشتن مشتریان وافزایش رزق
دوست داشتن وارتباط آن با صداقت
تغییر نگرش
نکات مهم فصل
فصل هشتم : قدرت زبان وبیان
زبان ابزار ارتباطی
زبان ابزار اولیه فروش
خوب سخن گفتن وسخن خوب گفتن
نکات مهم فصل
فصل نهم : فنون برخورد اولیه بامشتریان
آمادگی قبل از ورود مشتریان
فنون برخورد با مشتری هنگام ورود
نکا ت مهم فصل
فصل دهم : معرفی کالا به مشتریان
داشتن اطلاعات کافی درباره کالا
نیاز شناسی مشتریان
پیشنهاد دادن کالا به مشتری
ویژگی محصول را به سودمندی آن ارتباط دهید
نکات مهم فصل
فصل یازدهم : گام های پایانی فروش
ایرادات مشتریان
قیمت کالا وتخفیف
پایان دادن فرایند فروش
نکات مهم فصل
فصل دوازدهم : ارائه خدمات برتر وبهتر
مقدمه
فروشگاه مواد غذایی
فروشگاه پوشاک وکیف وکفش
تعمیرات فنی و اتومبیل
بیمه های اتومبیل واشخاص
بنگاه داران اتومبیل واملاک
صاحبان رستوران ها
نکات مهم فصل
فصل سیزدهم  : آداب کسب وتجارت اسلامی
لزوم یادگیری احکام تجارت وکسب
دعای ورود به بازار
پس گرفتن کالای فروخته شده
پرهیز از کسب حرام
پرهیز ازسوگند خوردن
رعایت انصاف
منابع

توضیحات بیشتر

ارسال گروهی ایمیل

بدون دیدگاه

لینک دانلود

 

ابزاری بسیار کاربردی در زمینه ارسال
ایمیل گروهی و ایجاد تبلیغات رایگان برای وبسایت شما و در نتیجه بالا رفتن ترافیک
سایت می باشد که بیشتر برای بازاریابی اینترنتی کاربرد دارد ، این نرم افزار با
ارسال صدها هزار ایمیل تنها در چند کلیک ماوس و در قالب و فرمت
HTML ابزاری مناسب
برای بازاریابی پیشرو از طریق اینترنت می باشد که با طراحی عالی و ویژگی های
قدرتمند شما می توانید بهترین نتایج را در مقابل رقبای خود داشته باشید


ویژگی های نرم افزار BulkSender :

  • ارسال ایمیل با بالاترین کیفیت
  • استفاده آسان و محیط کاربر پسند
  • مدیریت SMTPs های بیشتر
  • پیوست فایل و مطالب بیشتر به
    ایمیل
  • سرعت بالا برای ارسال ایمیل
  • امکان خروجی گرفتن از ایمیل های
    فرستاده

مشاهده ارسال های موفق
و ناموفق

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

·   
 

·   
توجه :

این بانک ایمیل در وب سایت های دیگر با قیمت چند برابر به
فروش میرسد گران نخرید

 

بانک ایمیل اصلی و کامل سایت که شامل بیش از ۱۰
میلیون ایمیل فعال ایرانی سال ۹۴ این بانک ایمیل کاملا تفکیک شده بهترین بسته های
ایمیلی در اینترنت می باشد. بانک ایمیل شامل اقشار مختلف کاربران اینترنتی ایرانی
می باشد.می توان به جرات گفت این بسته بانک ایمیل یکی از بهترین و فعال ترین آرشیو
بانک ایمیل ایرانی می باشد ، بانک ایمیل سایت کاملا تست شده و ولید شده  با
بازدهی بالا و جوابدهی فوق العاده.این آرشیو بسته بانک ایمیل شامل کامل ترین آرشیو
بانک ایمیل مشاغل است که نسبت به فعالیت آنها تفکیک شده اند. امروزه تقریبا همه
شرکتها و موسسه ها به تجارت اینترنت روی آورده اند.تنها راه دیده شدن در این فضای
شلوغ و گسترده مجازی تبلیغات مداوم و موثر می باشد.از انواع تبلیغات در فضای
اینترنت،ایمیل تبلیغاتی کم هزینه و با بازدهی بالا یکی از بهترین گزینه ها می
باشد.به لطف خدا و با سعی و تلاش و با جلب رضایت مشتری توانسته ایم جزو یکی از
بهترین ها در امر تبلیغات ایمیلی باشیم.و در ضمینه فروش بانک ایمیل تلاش نموده ایم
بهترین و متفاوت ترین باشیم.

تاریخ تهیه و جمع آوری: سال ۹۳ – ۹۴(ایمیل های جدید هر ماه
به آرشیو ایمیل ها به آرشیو اضافه می شوند)

•این فایل حاوی پوشه ها و بسته های ایمیلی سایت می باشد که
فقط برای مشاهده تبلیغچی های محترم قرار داده شده است!

با دریافت فایل بالا با نحوه دسته بندی بانک ایمیل آشنا
خواهید شد.

بانک ایمیل سایت :

ویژگی های بسته بانک ایمیل سایت :

۱٫

آرشیو بانک ایمیل سایت کاملا ایرانی می باشد.

۲٫

ایمیل ها فعال و جدید می باشند.

۳٫

ایمیل ها سایت نسبت به موضوع فعالیت کاملا تفکیک شده اند.

۴٫

بانک ایمیل بدون ایمیل تکراری و زائد.

۵٫

تمام آرشیو ولید شده و کاملا تست شده با بازدهی بالا

با خرید این بانک ایمیل در هر زمانی شما فعال ترین و
جدیدترین ایمیل های ایرانی را خریداری کرده اید.

بانک اطلاعات ایمیل به ۳ دسته اصلی تقسیم شده اند:

۱- ایمیل کاربران فعال اینترنت

۲- بانک مشاغل

۳- بانک فروشگاههای فعال ایرانی

در زیر توضیحات مختصری درباره هریک از از دسته های ایمیلی
داده شده است.

بانک ایمیل کاربران عمومی اینترنت

۱- ایمیل وبلاگ نویسان: آرشیوی از لیست ایمیل وبلاگ نویسان
فعال ایرانی که از بلاگ های همچون بلاگفا،میهن بلاگ،پرشین بلاگ، و … جمع آوری شده
و کاملا فعال می باشند(آرشیو به صورت ماهانه به روز می شود) ۲- دانشجویان ایرانی:
آرشیوی از ایمیل دانشجویان ایرانی که کاربر اینترنتی می باشند.این ایمیل ها از
سایتهای دانشجوی و صفحات دانشجویان تهیه شده و کاملا به روز می باشد. (آرشیو بانک
ایمیل دانشجویان ایرانی به صورت ماهانه به روز می شود) ۳- ایمیل جیمیل: آرشیو از ایمیل
های جیمیل فعال ایرانی،این آرشیو بزرگترین و فعال ترین آرشیو جیمیل می باشد (آرشیو
ایمیل جیمیل به صورت ماهانه به روز می شود) ۴- ایمیل خریداران اینترنتی: آرشیوی از
ایمیل خریداران اینترنتی سال ۹۲-۹۳ که مناسب افرادیست که می خواهند بازاریابی
اینترنتی انجام بدهند.این ایمیل ها بدست آمده از پنل چند فروشگاه پر فروش ایرانی
می باشد. (آرشیو ایمیل خریداران اینترنتی و مجازی به صورت ماهانه به روز می شود)
۵-ایمیل ماههای سال: آرشیو ایمیل های جدید هر ماه می باشد که در طول ماه مربوط جمع
آوری شده و آخر هر ماه در سایت قرار می دهیم.مناسب برای افرادیست که می خواهند به
افراد جدیدی ایمیل تبلیغاتی انبوه بفرستند و یا امکان ارسال انبوه ایمیل تبلیغاتی
را ندارند.میانگین تعداد ایمیل های موجود در هر بسته بین ۵۰ تا ۲۰۰ هزار ایمیل می
باشد.(هر ماه آرشیو ایمیل های جدید مربوط به آن ماه در سایت و در بسته های ایمیلی
سایت قرار میگیرد) ۶- ایمیل نمایشگاه نفت و کتاب: آرشیو ایمیل های غرفه های فعال
در نمایشگاه نفت و کتاب سال ۹۳- آرشیو ایمیل ۹۴ بعد از برپا شدن نمایشگاهها در سال
۹۴ در سایت قرار میگیرد. (آرشیو بعد از برگزاری نمایشگاههای جدید به روز و بسته
ایمیلی آن تهیه می شود) ۷- ایمیل گروههای یاهو: آرشیو از ایمیل های گروههای مختلف
و فعال برای ارسال تبلیغات به مدیران گروهها (آرشیو بانک ایمیل گروههای یاهو به
صورت ماهانه به روز می شود) ۸- ایمیل شرکت های سازنده بازی و کارگاههای بازی سازی
ایرانی : آرشیو ایمیل سازندهای بازی های کامپیوتری و گیم ایرانی فعال (آرشیو ایمیل
مربوطه به صورت ماهانه به روز می شود) ۹- ایمیل کاربران سایت های اجتماعی : لیست
ایمیل کاربران سایت های اجتماعی مانند: فیس بوک ، فیس نما و … که شامل ۷۰ هزار
ایمیل فعال و بدون تکراری می باشد ( بروز رسانی ایمیل کاربران سایت های اجتماعی
ماهانه می باشد ) ۱۰ – ایمیل عضوهای گروههای یاهو : آرشیوی بسیار کمیاب از ایمیل
های کاربران عضو در گروههای یاهو که تمام این ایمیل در این گروهها فعالیت میکنند و
مناسب افزایش عضو گیری گروه می ب اشد. ۱۱- ایمیل ورزشی : رایانامه افراد که در سطح
درجه ۲ و ۳ ورزش های پر طرفدار هستند و طرفداران تیم های مختلف از کلوب های
هواداری بهمراه رایانامه طرفداران ۲ تیم استقلال و پرسپولیس

بانک ایمیل مشاغل

۱- ایمیل مشاغل آموزشی: آرشیو ایمیل های شرکتها و مشاغل
مرتبط با بخش آموزش کشور (آرشیو بانک آموزشی به صورت ماهانه به روز می شود) ۲-
ایمیل مشاغل ارتباطات: آرشیو ایمیل های موسسه های ارتباطی همچون ایرانسل و همراه
اول و شرکتهای مخابراتی (آرشیو بانک مشاغل ارتباطات به صورت ماهانه به روز می شود)
۳- ایمیل مشاغل املاک: آرشیو ایمیل های مشاغل و شرکتها و بنگاههای املاک در کشور (
بانک املاک بصورت ماهانه آپدیت می شود) ۴- ایمیل مشاغل بازار کار: آرشیو ایمیل
شرکتها و سایتهای مرتبط با بازار کار کشوری (آرشیو بانک مشاغل بازار کار به صورت
ماهانه به روز می شود) ۵- ایمیل مشاغل خدماتی: آرشیو و لیست ایمیل شرکتهای خدماتی
فعال در کشور( بانک مشاغل خدماتی آپدیت ماهیانه  ) 6- ایمیل مشاغل خودرو:
آرشیو و لیست ایمیل شرکتها و سایتهای مرتبط با خودرو در کشور(به روز رسانی ماهانه
بانک مشاغل خودرو) ۷- ایمیل مشاغل سیر و سفر: لیست ایمیل شرکتهای توریستی و
مسافرتی و مشاغل مرتبط با موضوع سیر و سفر(این آرشیو بانک به صورت ماهانه به روز
می شود) ۸-ایمیل مشاغل صنعت: لیست ایمیل شرکتهای صنعتی و دیگر شرکتهای مرتبط با
صنعت(به روز رسانی ماهانه بانک صنعت ) ۹- ایمیل مشاغل لوازم: لیست ایمیل شرکتها و
موسسه های مرتبط با موضوع لوازم خانگی،اداری، پزشکی و … و شرکتهای صادر کننده و
وارد کننده لوازم( بانک ماهانه به روز رسانی می شود) ۱۰- ایمیل مشاغل کامپیوتر:
لیست ایمیل شرکتها مرتبط با موضوع کامپیوتر(آپدیت ماهانه بانک )

بانک ایمیل فروشگاههای فعال اینترنتی

۱- ایمیل فروشگاههای اینترنتی دوربین: لیست ایمیل فروشگاههای
فعال اینترنتی که در ضمینه خرید و فروش انواع دوربین های عکاسی فعالیت دارند( بانک
فروشگاههای اینترنتی دوربین ماهانه به روز رسانی می شود) ۲- ایمیل فروشگاههای
فرهنگی: لیست ایمیل فروشگاههای فعال اینترنتی که محصولات فرهنگی مانند فیلم سریال
و… فعالیت دارند( بانک فروشگاههای فرهنگی ماهانه به روز رسانی می شود) ۳- ایمیل
فروشگاههای عرضه کننده لوازم اداری:لیست ایمیل فروشگاههای اینترنتی تمام لوازم
اداری و فروشندههای مجازی لوازم اداری( بانک فروشگاههای عرضه کننده لوازم اداری
ماهانه به روز رسانی می شود) ۴- ایمیل فروشگاههای لوازم بهداشتی: لیست ایمیل
فروشگاههای فعال اینترنتی فعال در ضمینه فروش لوازم بهداشتی و آرایشی در ایران(
بانک فروشگاههای لوازم بهداشتی ماهانه به روز رسانی می شود) ۵- ایمیل فروشگاههای
لوازم خانگی: لیست ایمیل فروشگاههای فعال اینترنتی فعال در ضمینه ارائه محصولات
خانگی در ایران( بانک فروشگاههای لوازم خانگی ماهانه به روز رسانی می شود) ۶-
ایمیل فروشگاههای لوازم ورزشی: لیست ایمیل فروشگاههای فعال اینترنتی ارائه کننده
لوازم ورزشی و اسپرت(ماهانه به روز رسانی می شود) ۷- ایمیل فروشگاههای لوازم
پزشکی: لیست ایمیل فروشگاههای اینترنتی فروشنده لوازم پزشکی(ماهانه به روز رسانی
می شود) ۸- ایمیل فروشگاههای موبایل: لیست ایمیل فروشگاههای اینترنتی لوازم موبایل
و فروش گوشی همراه( بانک فروشگاههای موبایل ماهانه به روز رسانی می شود) ۹- ایمیل
فروشگاههای نرم افزار و آموزش نرم افزار: لیست ایمیل فروشگاههای اینترنتی فعال در
ضمینه آموزش نرم افزار های کامپیوتری و فروش نرم افزار( بانک فروشگاههای نرم افزار
و آموزش نرم افزار ماهانه به روز رسانی می شود) ۱۰- لیست ایمیل فروشگاههای
کامپیوتر:لیست ایمیل فروشگاههای فعال اینترنتی فعال در ضمینه خدمات کامپیوتری و
خرید و فروش کامپیوتر( بانک ایمیل فروشگاههای کامپیوتر ماهانه به روز رسانی می
شود) ۱۱- ایمیل فروشگاههای کودکانه: لیست ایمیل فروشگاههای فعال اینترنتی ارائه
کننده محصولات و لوازم کودکانه( بانک فروشگاههای کودکانه ماهانه به روز رسانی می
شود)

بانک ایمیل متخصصین ایرانی

۱- ایمیل پزشکان ایرانی: آرشیو تخصصی ایمیل پزشکان ایرانی
کاملا تفکیک شده به دسته های ایمیل جراحان زیبایی ،دندانپزشکان ، دکتران عمومی و
تخصصی ( آرشیو بانک پزشکان ایرانی ماهانه آپدیت می شود) ۲- ایمیل مهندسین کامپیوتر
: آرشیو ایمیل تخصصی مهندسین کامپیوتر فعال ایرانی شامل : ایمیل مهندسین نرم افزار
، ایمیل مهندسین سخت افزار ، ایمیل مهندسین گرافیک ، ایمیل مهندسین شبکه و امنیت
شبکه (آرشیو بانک مهندسین کامپیوتر ماهانه به روز می شود)  

بانک ایمیل به تفکیک شهرهای ایران

۱- ایمیل مشاغل به تفکیک شهرهای ایران : لیست ایمیل مشاغل
۱۹ شهر و مرکز استان ایران که شامل شرکتها و فروشگاهها و … می باشند ۲- ایمیل
شهرهای ایران : بانک هر شهر به صورت جداگانه برای تبلیغات بسیار هدفمند و دقیق
تفکیک بندی شده که شامل ایمیل دانشجویان ، ایمیل کاربران هر شهر ، ایمیل مشاغل و
شرکتها و اغشار مختلف آن شهر می باشد.

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

در این مقاله پژوهشی بررسی تحلیلی وضعیت تأمین مالی در آشورهای مختلف جهان و نیز بررسی تحلیلی آن در ایران در بخش صنعت صورت گرفته است.

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

چکیده:

روابط عمومی هر روزه به دنبال ایجاد روابطی موثر با مخاطبان کلیدی مانند تحلیلگران رسانه ها، سیاست گذاران و تاثیرگذاران بر سیاست ها، مشتریان و سهامدارانی می باشد که بر نتایج کسب و کار اثر می گذارند. روابط عمومی یک عامل حیاتی در حمایت از قدرت و ارزش برند های یک سازمان در برابر تمامی ذینفعان است. تمام اجزای برند سازمان های بزرگ از قبیل لحن و شخصیت، مزایای عملکردی و عاطفی، پیام اصلی و هدف نهایی و به شهرت رسیدن، اگر به طور کامل به مخاطبان داخلی و خارجی متصل گردند، می توانند به افزایش عملکرد و اعتبار آن ها کمک نمایند. افزایش درک آگاهی مشتریان و تعهد به یک برند از طریق فعالیت های روابط عمومی، معمولا بخش مهمی از استراتژی کلی هر سازمان برای حفظ و ارتقای استانداردهای عملکرد و اعتباریش می باشد.
فهرست:
چکیده
مقدمه
برند
پیوند با عملکرد و شهرت
برند سازی در مقابل بازاریابی
نقش روابط عمومی در برندسازی
داستان سرایی
رسانه های اجتماعی
نام تجاری و شهرت: کوکا کولا
کوکا کولا: در جشن یک قول
نتیجه گیری

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

مقدمه:
به منظور بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک، لازم است مروری تئوریک به مباحث مطروحه در این معقوله صورت گیرد. لذا در این فصل ابتدا مفهوم تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا تجارت الکترنیک را تعریف کرده و انواع، مراحل، اجزا، مدل های کسب و کاری و مزایای آن ، مورد توجه قرار می گیرد.
سپس بازاریابی الکترونیکی را تعریف کرده و ضمن بررسی اجزا و اهداف بازاریابی اینترنتی توضیحاتی راجع به عناصر آمیخته بازاریابی اینترنتی ارایه خواهد شد. در بخش بعدی از این فصل به خرید و فروش الکترونیکی اشاره شده وچگونگی خرید و فروش بهنگام محصولات، مورد توجه قرار خواهد گرفت. در انتهای این فصل نیز ضمن بیان و مفهوم اعتماد در تجارت الکترونیک مروری جامع بر تحقیقات صورت گرفته در این حوزه،خواهد شد.
فهرست مطالب:
-۱) مقدمه
۲-۲) تجارت الکترونیک
۲-۲-۱) تعریف تجارت الکترونیک
۲-۲-۲) انواع تجارت الکترونیکی
۲-۲-۳) مراحل تجارت الکترونیکی
۲-۲-۴) اجزاء تجارت الکترونیکی
۲-۲-۵) مدلهای کسب و کاری در تجارت الکترونیکی
۲-۲-۶) مزایای تجارت الکترونیکی
۲-۳) بازاریابی الکترنیکی
۲-۳-۱) تعریف و تکامل بازاریابی الکترونیکی
۲-۳-۲) اجزاء بازاریابی اینترنتی
۱-۳-۳) اهداف بازاریابی اینترنتی
۲-۳-۴)آمیخته بازاریابی اینترنتی
۲-۳-۴-۱) تاثیر اینترنت و بازاریابی بر محصول
۲-۳-۴-۲) تاثیر اینترنت و بازاریابی بر توزیع
۲-۳-۴-۳) تاثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر قیمت
۲-۳-۴-۴) تاثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر ترفیع
۲-۴) خریدو فروش الکترونیکی
۲-۴-۱) از تجارت الکترونیکی تا خرید و فروش الکترونیکی 
 2-4-2) فروش بهنگام محصولات
۲-۴-۳) عوامل موفقیت در فروش اینترنتی
۲-۴-۴) ایجاد یک فروشگاه مجازی
۲-۴-۵) سیستم خرید از طریق اینترنت
۲-۵) اعتماد در تجارت الکترونیک
۲-۵-۱) ماهیت و مفهوم اعتماد
۲-۵-۲)دیدگاه جامع به اعتماد
۲-۵-۲-۱) فلسفه
۲-۵-۲-۲) روانشناسی
۲-۵-۲-۳) مدیریت
۲-۵-۲-۴) بازاریابی
۲-۵-۳) ویژگی های اعتماد
۲-۵-۴) نقش ریسک و آسیب پذیری در مفهوم اعتماد
۲-۵-۵) مشخصات اعتماد بهنگام
۲-۵-۶) ابعاد اعتماد
۲-۵-۷) مطالعات صورت گرفته در حوزه اعتماد در تجارت الکترونیک
۲-۵-۷-۱) مطالعات گیفن
۲-۵-۷-۲) مطالعات آنگ، دوبلار و لی
۲-۵-۷-۴) مطالعات چسکین و ساپینت
۲-۵-۷-۵) مطالعات همفیل
۲-۵-۷-۷) مدل وانگ و امورین
۲-۵-۷-۸) مدل فرآیند محور چند بعدی ایجاد اعتماد
۲-۵-۷-۹) تحقیقات شانکر و همکاران
۲-۵-۷-۱۱) تحقیقات دایل و همکاران
۲-۵-۷-۱۲) تحقیقات هافمن و همکاران
۲-۵-۷-۱۳) تحقیقات تراکتینسکی و همکاران
۲-۵-۷-۱۴) تحقیقات سولتان و همکاران
۲-۵-۷-۱۵) تحقیقات یون
۲-۵-۷-۱۶) مطالعات اسمیت و همکاران
۲-۵-۷-۱۷)مطالعات شایندرمن
۲-۵-۷-۱۸) مطالعات پالمر و همکاران
۲-۵-۷-۱۹) مطالعات ماتئو و همکاران
۲-۵-۷-۲۰) مدل اعتماد،اعتماد رسمی و اعتماد غیز رسمی 
2-5-7-21) مدل چرخه زندگی تسعه اعتماد در تجارت الکترونیک 
2-5-7-22) مدل چند بعدی در تجارت الکترونیک…
۲-۵-۷-۲۳) مدل اعتماد ادراک شده در تجارت C 2B
2-5-8) فناوری حمایت کننده از اعتماد در تجارت الکترونیک
۲-۵-۸-۱) مهر و امضای تایید
۲-۵-۸-۲) سیستم های شهرت
۲-۵-۸-۳) دفاتر ارائه عنوان 
2-5-8-4-1) منوی کلیدی امنیتی 
2-5-8-4-2) سیستم زیر ساخت عمومی 
2-5-8-5) واسطه های مالی و آژانس های تضمین کننده  
2 -5-8-6) سیستم های حقوق و قانونی
۲-۵-۸-۶-۲) رویکرد دوگانه
۲-۵-۸-۶-۱) رویکرد دستوری یا تجویزی
۲-۵-۸-۶-۳) رویکرد حداقل
۲-۶) نتیجه گیری

توضیحات بیشتر

دسته‌ها