تحقیق توسعه اقتصادی

بدون دیدگاه

چکیده:

از سالیان بسیار دور, با افزایش سطح دانش و فهم بشر, کیفیت و وضعیت زندگی
او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی-اجتماعی
اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی, موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای
غربی آغاز گردید. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن‌های نوزده و
اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه گردید کشور ژاپن بود. بعد از رنسانس که
انقلابی فکری در اروپا رخ داد, پتانسیل‌های فراوان این ملل, شکوفا و متجلی
گردید اما متاسفانه در همین دوران, کشورهای شرقی روند روبه‌رشدی را تجربه
نکرده و بعضاً سیری نزولی طی نمودند. البته بعضاً حرکت‌های مقطعی و موردی
در این کشورها صورت گرفت اما از آنجاییکه با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی
تناسب کافی را نداشت و مورد حمایت واقع نگردید, به سرعت مزمحل گردید.
محمدتقی‌خان امیرکبیر در ایران, نمونه‌ای از این دست است.
مباحث توسعه
اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح گردید. فشار
صنعتی‌شدن و رشد فناوری در این کشورها توام با تصاحب بازار کشورهای ضعیف
مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه, شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب‌مانده
عمیق شده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته (یا
توسعه‌یافته) و کشورهای عقب‌مانده (یا توسعه‌نیافته).
با خاموش‌شدن آتش
جنگ جهانی دوم و شکل‌گیری نظمی عمومی در جهان (در کنار به استقلال رسیدن
بسیاری از کشورهای مستعمره‌ای), این شکاف به‌خوبی نمایان شد و ملل مختلف
جهان را با این سوال اساسی مواجه ساخت که ”چرا بعضی از مردم جهان در فقر و
گرسنگی مطلق به سر می‌برند و بعضی در رفاه کامل؟“. از همین دوران اندیشه‌ها
و نظریه‌های توسعه در جهان شکل گرفت. پس در واقع نظریات ”توسعه“ بعد از
نظریات ”توسعه اقتصادی“ متولد گردید.
در این دوران, بسیاری از مردم و
اندیشمندان, چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای جهان سوم, تقصیر را به
گردن کشورهای قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضی نیز مدرن‌نشدن (حاکم نشدن
تفکر مدرنیته بر تمامی ارکان زندگی جوامع سنتی) را علت اصلی می‌دانستند و
”مدرن‌شدن به سبک غرب“ را تنها راهکار می‌دانستند. بعضی دیگر نیز وجود
حکومت‌های فاسد و دیکتاتوری در کشورهای توسعه‌نیافته و ضعف‌های فرهنگی و
اجتماعی این ملل را مسبب اصلی معرفی می‌نمودند. عده‌ای هم ”دین“ یا حتی
”ثروت‌های ملی“‌ را علت رخوت و عدم‌حرکت مثبت این ملل تلقی می‌نمودند.

مقدمه
بشر از دیرباز برای رفع نیازهای خود اقدام به مبادله کالا و خدمات نمود، با مرور زمان و با پیشرفت علم،نحوه ی تبادل کالاها و خدمات از روش خود کفایی به مبادله پایاپای تبدیل شد، با اختراع پول روزنه ی جدیدی، در جهت پیشرفت انسان به سوی راحتی بیشتر گشوده شد. با وارد شدن علم به این چرخه، و ظهور علم اقتصاد و روش‌های مختلف تبادل کالاها وخدمات، تجارت جهانی پای به عرصه ای گذاشت که هر روز پیشرفت آن قابل ملاحظه بوده و امروزه با جهانی شدن وتبدیل دنیا به دهکده ی جهانی، راهی جز یافتن راههای سریع، موثر و کم هزینه وجود ندارد.
با ظهور اینترنت، این گام اساسی برداشته شد، و عمل تبادل الکترونیکی داده‌ها یا  EDI  به عنوان سر منشا تجارت الکترونیکی، دوره ی جدیدی از اقتصاد و تجارت را رقم زده است. امروزه تمامی‌کشورها و سازمان‌ها برای بقا باید در تجارت الکترونیکی وارد شده امور خود را به صورت اینترنتی و با استفاده از خدمات شبکه انجام دهند.
در این پژوهش سعی شده با بررسی عملکرد یکی از پیشتازان این امر در ایران چگونگی ورود به این بازار را بررسی نماییم. امید است این پژوهش راه گشایی باشد برای کسانی که تمایل به ورود به این عرصه را دارند.

عنوان کامل پژوهش
بررسی عملکرد سایت بازار بیز  در جذب مشتریان و ارائه راهکارهای اقتصادی

هدف پژوهش
هدف از این تحقیق بررسی عملکرد سایت BazaarBiz در جذب مشتریان ارائه راهکارهای اقتصادی و نگهداری آنها و اجرای CRM ونیز بررسی موفقیت این سایت در امر e- marketing می‌باشد.

بیان مسئله
با توجه به این که در کشور ما هنوز تجارت الکترونیک به طور کامل انجام نمی‌شود ونیز به دلیل عدم شناخت مردم از این روش تجاری ونیز با تاکید بر این موضوع که دنیای امروز بر پایه استفاده از EDI,IT پیش می‌رود، وارد نشدن به این عرصه، می‌تواند موجبات عقب ماندگی بیشتری اقتصاد کشوری را فراهم آورد لذا وارد شدن e-business , e- commerae یکی از واجبات هر سازمان با شرکتی می‌باشد.

اهمیت مساله (نظری –عملی)
با توجه به گسترش IT در دنیای امروز والکترونیکی شدن امور، ائم از تجارت آموزش، انتقال اطلاعات، تبلیغات واینکه امروزه کوچکترین و پیش پا افتاده ترین کارها نیز از طریق اینترنت صورت می‌گیرد، و با فراگیر شدن استفاده از اینترنت در پیش رفتن به سمت الکترونیکی کارها از جمله تجارت، که سابقه ای طولانی در سطح جهان دارد در کشور ما امری ضروری است.


فهرست مطالب
:

مقدمه 

فصل اول- طرح تحقیق 

عنوان کامل پژوهش 
هدف پژوهش 
بیان مسئله 
اهمیت مساله (نظری –عملی) 
سوال (ها) یا فرضیه‌ها (های) پژوهش 
تعریف علمی‌و متغیرهای مورد بررس 
مشخص کردن مقیاس اندازه گیری متغیرها 
مشخص کردن نقش متغیرها (باز خور) 
طرح پژوهش 
جامعه و گروه نمونه مورد بررسی 
روش نمونه برداری 
ابزارگر آوری داده‌ها 
روش گرد آوری داده‌ها 
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 

فصل دوم- ادبیات تحقیق 

تعریف تجارت الکترونیکی (E Business) 
سیستم‌های اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی (ECS) 
مفاهیم BPR برای تجارت الکترونیکی 
زمینه‌های BPR برای تجارت الکترونیکی 
CRM و بازاریابی الکترونیکی 
چرا به CRM نیاز است؟ 
سازگاری ERP با تجارت الکترونیکی 
کاربردهای ERP 
یکپارچه سازی سیستم‌های نرم افزاری معروف به EAI 
ارتباط مدیریت حلقه تامین (SCM) با تجارت الکترونیکی 
یکپارچگی اطلاعات الکترونیکی 
هم زمانی الکترونیکی 
همکاری جریان کار الکترونیکی 
مدلهای جدید تجاری 
استفاده از فن آوری اطلاعات IT در حلقه تامین 
تبلیغات بازاریابی از طریق اینترنت 
تشخیص مشتریهای بالقوه 
تشخیص نیاز مشتریهای بالقوه 
جمع آوری اطلاعات نیاز مشتری با استفاده از اینترنت 
جمع آوری اطلاعات نیاز مشتری با استفاده از فروشگاه الکترونیکی 
اطلاعات رسانی به مشتری‌های بالقوه 
فرایند فروش 
جمع آوری سفارش 
دریافت پول 
دریافت پول در فروشگاههای الکترونیکی 
دریافت پول از طریق کارتهای اعتباری 
توزیع محصول 
مدل فروش تاجربه تاجر (B2B) 
۱- کاهش هزینه‌های منابع و ابزار عملیاتی 
۲- بهبود کنترل و مدیریت منابع 
۳- کاهش سیکل زمان عملیات 
فرآیند خرید و انبارداری 
خرید با استفاده از اینترنت 
تعریف مبادله الکترونیک داده‌ها 
مستندات مورد انتقال 
تفاوت باانتقال الکترونیک وجوه و پست الکترونیک 
فناوریهای مرتبط با مبادلـه الکترونیک داده‌ها 
استانداردهای مبادله الکترونیک داده‌ها 
مزایای مبادله الکترونیک داده‌ها 
محدودیتهای اجرای مبادله الکترونیک داده‌ها 
بازاریابی الکترونیک چیست ؟ 
عوامل موفقیت در بازاریابی الکترونیک(BONI)
بانکداری الکترونیک 
موانع موجود برای گسترش سیستم‌های بانکداری الکترونیک در ایران 
خلاصه ای از تاریخچه بانکداری اینترنتی 
مروری بر ویژگی‌های بانکداری اینترنتی 
مزایای بانک‌های صددرصد اینترنتی 
دستیابی در هر مکان و هر زمان 
عدم هرگونه دردسر برای گشایش حساب 
سهولت در پرداخت قبوض 
معیب بانک‌های صددرصد اینترنتی 
ملاقات حضوری در بانک را فراموش نکنید 
واریز نمودن پول نقد در حساب‌ها را فراموش کنید. 
نبودن بعضی از خدمات ویژه 
مشاور مالی 
مواظب هیولای کارمزد باشید! 
ضرورت آشنایی با فناوری 
انتظار چه کارمزدهایی را باید داشته باشید؟ 
کاربری بانکداری اینترنتی 
معامله کنندگان اینترنتی 
پس انداز کنندگان 
خریداران فوری 
پرداخت قبوض 
وام گیرندگان 
کارمزد دستگاه‌های خودپرداز 
کشیدن چک و درخواست دسته چک 
کارت‌های اعتباری 
سایر خدمات بانکی 
سایر کارمزدها 
راه حلی برای برتری در بانکداری: شعبه اینترنتی 
چهار اصل اساسی در ایجاد یک شعبه اینترنتی 
شناخت اقتصاد اینترنتی 
کاربری شعبه اینترنتی 
ارائه یک برنامه سازگارتر با تحولات فناوری اینترنت 
حسابگرهای بهنگام اینترنتی: روشی ساده و عالی برای جذب مشتری 
راهبرد الکترونیک، در بانکداری اسلامی 
۱- وجود حجم قابل قبول نهادها و مبادلات اسلامی 
۲- هماهنگی با جریان علمی مبادلات الکترونیک 
۳- کشش پذیری راهبردی، در مجامع اسلامی 
۴- وحدت رویه فقهی نسبت به تنوع عملیات 
دولت الکترونیکى، فرصت‌ها، چالش‌ها و روند آینده 
تعریف دولت الکترونیکى 
مزایاى دولت الکترونیکى 
دولت الکترونیکى در سرتاسر جهان 
چالش‌هاى آینده فراروى دولت الکترونیکى 
آشنایى شهروندان با ارزش‌هاى دولت الکترونیکى 
اطمینان از دسترسى به اطلاعات و خدمات مفید 
هماهنگ سازى طرح‌هاى دولت الکترونیکى بومى، منطقه اى و ملى 
فراهم کردن دسترسى به اینترنت و مخابرات مطمئن و با ثبات 
مدیریت مسائل مربوط به زبان و ارتباطات 
تحت پوشش قرار دادن معلولان در دولت الکترونیکى 
دولت الکترونیکى در ایالات متحده آمریکا 
حفظ حریم شخصى 
امنیت اطلاعات کامپیوترى 
کلینگر، کوهن 
مدیریت تکنولوژى اطلاعات فدرال 
قانون توانبخشى 
قانون حفاظت حریم شخصى کودکان در فضاى آنلاین 
قانون تجارت الکترونیکى 

فصل سوم- روش تحقیق 

روش تحقیق 
مصاحبه با مدیران سایت 
جامعه آماری 
منابع اطلاعات 

فصل چهارم- جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده‌ها 

جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها 
اطلاعات راجع به سایت بازاربیز 
بررسی فرضیه ها 
فرضیه ۱ 
فرضیه ۲ 
فرضیه ۳ 
فرضیه ۴ 
تحلیل یافته های مصاحبه ای 
مدیران 
طراحان 
برنامه نویسان 
تبلیغات 

فصل پنجم-  نتیجه‌گیری و پیشنهادات 

نتیجه گیری 
نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه ۱ 
نتایج به دست آمده در ارتباط با فرضیه ۲ 
نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه ۳ 
نتایج به دست آمده در رابطه با فرضیه ۴
پیشنهادات 
پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۱
پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۲ 
پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۳ 
پیشنهاد در رابطه با فرضیه ۴
سایر پیشنهادات 
منابع وماخذ 
ضمائم و نمودارها 

پروژه بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشک

بدون دیدگاه

چکیده:
تحقیق‌ برای‌ افزایش‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ که‌ در کشور ما امری‌ الزامی‌است‌. دراین‌ مورد گرچه‌ در مقاطع‌مختلف‌ زمانی‌ چه‌ قبل‌ و چه‌ بعد از انقلاب‌ تحقیقاتی‌ انجام‌ شده‌ است‌ اما اقدامات‌ مؤثری‌ آنچنانکه‌ باید و شایدهنوز صورت‌ نگرفته‌ است‌. تجربه‌ کشورهای‌ موفق‌ در امر توسعه‌ اقتصادی‌ نشان‌ داده‌ که‌ تجارت‌ خارجی‌ نقش‌بسیار مهم‌ و تعیین‌ کننده‌ای‌ در فرایند توسعه‌ این‌ کشورها ایفا کرده‌ و به‌ طور قطع‌ می‌توان‌ گفت‌ که‌ هیچ‌کشورتوسعه‌ یافته‌ و تازه‌ صنعتی‌ شده‌ای‌ را نمی‌توان‌ یافت‌ که‌ بدو توسعه‌ تجارت‌ و تکیه‌ بر صادرات‌ خود به‌ این‌امر نایل‌ شده‌ باشد. الگوی‌ توسعه‌ متکی‌ به‌ صادرات‌ امروزه‌ تقریباً در میان‌ اکثر کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ به‌صورت‌ مدل‌ غالبی‌ درآمد است‌ و از این‌ رو مشاهده‌ می‌کنیم‌ که‌ طی‌ ۱۹۸۰ بسیاری‌ از این‌ کشورها بسوی‌خصوصی‌ سازی‌ و کاهش‌ دخالت‌های‌ دولت‌ در اقتصاد، مقررات‌ زدایی‌، آزادسازی‌ تجاری‌، تلاش‌ در جهت‌جلب‌ سرمایه‌های‌ خارجی‌ و به‌ طور کلی‌ در جهت‌ حاکمیت‌ عناصر اقتصاد بازار اهتمام‌ کرده‌اند. نظریه‌ تجارت‌به‌ عنوان‌ متور رشد اقتصادی‌ دارای‌ مخالفین‌ و موافقین‌ زیادی‌ است‌. پر بیش‌ و سنیگر از جمع‌ مخالفان‌ این‌نظریه‌ بویژه‌ در کشورهای‌ درحال‌ توسعه‌ بوده‌اند و دلیل‌ این‌ امر را تخریب‌ رابطه‌ مبادله‌ تجاری‌ این‌ کشورهامی‌دانند زیرا این‌ کشورها صادر کننده‌ مواد خام‌ و وارد کننده‌ محصولات‌ نهایی‌ می‌باشند و قیمت‌ مواد خام‌نسبت‌ به‌ محصولات‌ نهایی‌ روز به‌ روز در حال‌ کاهش‌ است‌ برخی‌ دیگر از نظریه‌پردازان‌ اقتصادی‌ همانندریکاردو، هگچر اهلین‌ و کروگمن‌ از موافقین‌ رابطه‌ مثبت‌ بین‌ رشد اقتصادی‌ و تجارت‌ خارجی‌ بوده‌ و دلیل‌ این‌امر را عمدتاً در مزیت‌های‌ نسبی‌ و فراوانی‌ نسبی‌ عوامل‌ تولید در بین‌ کشورهای‌ مختلف‌ می‌دانند اما نکته‌ این‌است‌ که‌ به‌ مرور زمان‌ و بویژه‌ پس‌ از جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ از تعداد مخالفین‌ کاسته‌ شده‌ و بر تعداد موافقین‌ افزوده‌شده‌ است‌ به‌ دیگر سخن‌ دیدگاه‌ صاحبنظران‌ در مورد نقش‌ مثبت‌ و مؤثر تجارت‌ خارجی‌ در رشد اقتصادی‌روز به‌ روز خوشبینانه‌تر شده‌ و آنرا به‌ یک‌ اصل‌ تبدیل‌ می‌نمایند.

فهرست:
مقدمه
ضرورت‌ و اهمیت‌ مسئله‌
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
کاربردهای انجام تحقیق
پیشینه تحقیق
تحقیقات انجام شده در زمینه بازاریابی و بازار رسانی محصولات کشاورزی
فصل اول
بخش اول
مقدمه‌
تاریخچه‌
خصوصیات‌ گیاهشناسی‌ زیره‌ سبز
ویژگیهای‌ عمومی‌
ارقام‌ زیره‌ سبز
زیستگاه‌ و پراکنش‌
مصارف خوراکی و ارزش غذایی
اهمیت‌ دارویی‌
سایر کاربردهای‌ زیره‌ سبز
ویژگیها وروشهای‌ کشت‌ زیره‌ سبز
کاشت‌
داشت‌
برداشت‌
آفات‌ و امراض‌
خصوصیات‌ زرشگ‌
تاریخچه‌ زرشک‌
خصوصیات‌ گیاهشناسی‌ و پراکنش‌ جنس‌ زرشک‌
ویژگیهای‌ عمومی‌
گونه‌های‌ زرشگ‌
زیستگاه‌ و پراکنش‌
مصارف‌ خوراکی‌، ارزش‌ غذایی‌ و اهیمت‌ دارویی‌ زرشک‌
مصارف‌ خوراکی‌ و ارزش‌ غذایی‌
اهمیت‌ دارویی‌
سایر کابردهای‌ زرشک‌
ویژگیها و روشهای‌ پرورش‌ زرشک‌ بیدانه‌
کاشت‌ و تکثیر
داشت‌
برداشت‌
آفات‌ و امراض‌ زرشک‌
فصل دوم
تعریف بازار
طبقه بندی بازارهای مختلف
طبقه بندی بازار بر اساس موضوع مبادلات:
بازارها بر اساس وضعیت مکانی
تعریف بازاریابی
ابعاد مختلف بازاریابی
بازاری گرائی
بازار شناسی
بازاریابی
بازار رسانی
بازار گردی
بازار سنجی
بازار داری
بازار گرمی
بازار گردانی
عناصر قابل کنترل و موثر بر بازاریابی
تاریخچه بازاریابی
مفاهیم اساسی بازاریابی
عوامل موثر در بازاریابی
فروشندگان اولیه
واسطه‌های بازاریابی
دلالان
واحدهای توزیع فیزیکی
آژانسهای خدمات بازاریابی
واسطه‌های مالی
مشتریان
رقبا
جوامع
مفهوم جدید بازاریابی
تئوریهای رفتار خریدار
تئوری اقتصاد خرد (Microevonmic theory)
تئوری روان شناسی (psychogical)
مراحل تصمیم گیری خریدار
شناخت اشکال
جستجو برای اطلاعات
ارزیابی کردن خط مشی‌های مختلف (عمل تصمیم گیری)
مفهوم بازاریابی محصولات کشاورزی
اهمیت بازاریابی محصولات کشاورزی
عملیات بازاریای
فعالیت‌های مبادله ای
فعالیت‌های فیزیکی
سازمان بازاریابی
فعالیتها و وظایف بازاریابی محصولات کشاورزی
جمع آوری اطلاعات
حمل و نقل
درجه بندی و استاندارد نمودن محصولات
بسته بندی و تبدیل محصولات
انبارداری
تبلیغات
اعتبار
قیمت گذاری
شبکه‌های بازاریابی
خرده فروشان
عمده فروشان
سلف خران
میدان داران
سایر موارد
اهداف بازاریابی محصولات کشاورزی
آنچه به عهده دولت می‌باشد
آنچه بر عهده تولید کننده می‌باشد
نقش شرکتهای تعاونی در بازاریابی
مسیر بازاریابی
هزینه‌های بازاریابی
حاشیه بازاریابی
کارایی بازاریابی
مدل‌های حاشیه بازاریابی
الگوی مارک آپ (Mark up Model)
الگوی حاشیه نسبی (Relative Model)
الگوی هزینه بازاریابی (Marketing Cost. Model)
الگوی انتظارات عقلایی (Ration Expectation Model)
شفافیت بازار
برخی مشکلات اساسی موجود در بازاریابی محصولات کشاورزی
فصل سوم
مقدمه
روش تحقیق
روش جمع آوری اطلاعات
منابع اطلاعات ثانویه
منابع اطلاعات اولیه
جامعه آماری
نمونه آماری
فصل چهارم
مقدمه
اهمیت اقتصادی زیره
کشورهای وارد کننده و صادر کننده زیره
روند تولید و صادرات زیره
مشخصات جامعه مورد بررسی و مشخصات تحقیق
ویژگی‌های نمونه مورد بررسی تولید کنندگان زیره
ویژگی‌های سنی
سطح تحصیلات
وضعیت مالکیت اراضی
ویژگی‌های نمونه مورد بررسی عمده فروشان زیره
ویژگی‌های سنی
سطح تحصیلات
ویژگیهای سنی
سطح تحصیلات
انواع بازارهای زیره
بازار سر مزرعه
بازار عمده فروشی
بازار خرده فروشی
سازمان بازاریابی زیره
عمده فروشان
خریدران محلی
نمایندگان عمده فروش
میدان داران
دلالان
خرده فروشان
عملیات بازاریابی زیره
حمل و نقل
درجه بندی
استاندارد
مواد خارجی موجود در زیره
ویژگی‌های زیره استاندارد شده باید به شرح زیر باشد:
بسته بندی
اطلاعات زیر باید بر روی هر بسته یا بر چسب شود:
انبارداری
اعتبار
مسیر بازاریابی زیره
مسیرهای اصلی بازاریابی زیره
قیمت گذاری
حاشیه بازاریابی
هزینه بازاریابی
سود بازاریابی
ضریب هزینه بازاریابی
ضایعات
عدم کارایی بازاریابی
شفافیت بازار
ویژگی‌های نمونه مورد بررسی تولید کنندگان زرشک
ویژگی‌های سنی
سطح تحصیلات
وضعیت مالکیت اراضی
ویژگیهای نمونه مورد بررسی عمده فروشان زرشک
ویژگیهای سنی
سطح تحصیلات
ویژگی‌های نمونه مورد برری خرده فروشان زرشک
ویژگی‌های سنی
سطح تحصیلات
انواع بازارهای زرشک
بازار سر مزرعه
بازار خرده فروشی
سازمان بازاریابی
عمده فروشان
خریداران محلی
نمایندگان عمده فروش
میدان داران
دلالان
خرده فروشان
عملیات بازاریابی زرشک
حمل و نقل
درجه بندی
استاندارد
بسته بندی
انبارداری
اعتبار
مسیر بازاریابی زرشک
قیمت گذاری
حاشیه بازاریابی
هزینه‌های بازاریابی
سود بازاریابی
ضریب هزینه بازاریابی
ضایعات
عدم کارایی بازاریابی
شفافیت بازار
مشکلات بازاریابی و صادرات زیره و زرشک
فصل پنجم
مقدمه
نتایج و بحث
پیشنهادات جهت بهبود بازاریابی زیره و زرشک
منابع

تحقیق مدل قیمت گذاری آربیتراژ

بدون دیدگاه

لینک دانلود

مقدمه:
تمام مدل هایی که در قبل مورد بررسی قرار گرفت, بر مبنای
تجزیه و تحلیل میانگین ـ واریانس بود و فرض بر این بود که برای سرمایه
گذاران, مطلوب آن است که سرمایه گذاریها را بر مبنای بازده مورد انتظار و
واریانس انتخاب نماید.
همچنان که بیان شد موانع و شبهات عمده ای در
آزمون نظریه های تعادلی (CAPM) وجود دارد. در این بحث مفروضات تئوری قیمت
گذاری آربیتراژ و چگونگی استخراج مدلهای تعادلی چند عاملی مورد بحث قرار
خواهد گرفت.

فهرست مطالب:
مقدمه
نظریه قیمت گذاری آربیتراژ
مفروضات APT
استخراج مدل
۱)عامل بازار
۲)عامل نقدشوندگی
تعیین همزمان عاملها و ویژگیها
تعیین ویژگیهای اوراق بهادار
تعیین پدیده های تأثیرگذار بر فرآیند ایجاد عایدی
تورم
ساختار دوره ای (زمانی) نرخهای بهره
صرف ریسک
تولید صنعتی
تعیین یک مجموعه از پرتفویهای تأثیرگذار بر فراگرد ایجاد عایدی
آزمونهای تجربی APT
APT  و CAPM
APT و بازار سرمایه ایران 
APT و اثر ژانویه
APT و اثر تورم
تکنیک های آزمون بدیل

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

بخشی از مقدمه:
انواع منابع مختلف در توسعه اقتصادی یک کشور موثر
عبارتند از: منابع طبیعی، منابع معدنی، منابع انسانی و منابع تکنولوژی.
باید توجه داشت که این منابع توسعه اقتصادی با یکدیگر در ارتباط بوده و می
توانند برهم اثر بگذارند. این منابع در هر عصر ودوره ای و در هر ناحیه
جغرافیایی نقش خاص خود را داشته اند اما در دنیایی مدرن امروز منابع
تکنولوژی برای توسعه اقتصادی و در پی ان توسعه اجتماعی بسیار حیاتی شد واین
امر هم برای کشورهای توسعه یافته وهم کشورهای در حال توسعه، هردو به یک
نسبت مهم است ، در عین حالی که ماهیت و ترکیب مشارکت منابع تکنولوژی در
برنامه های توسعه از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.
مرکز تکنولوژی آسیا و اقیانوسیه APCTT، تکنولوژی را متشکل از چهار عنصریا چهار جز می داند (۱۹۸۶). ….

فهرست مطالب:
مقدمه (پیشگفتار)
فصل اول
عدالت و فن آوری اطلاعات 
مفهوم عدالت 
رشد وتوسعه
جایگاه IT  در تحقق عدالت
فصل دوم
انرژی، توسعه اقتصادی و IT 
بهره وری انرژی طراحی أینده انرژی نفت در wpc
بررسی توسعه و تنوع، بخش ساماندهی انرژی مجمع آمستردام
نقش IT در توسعه کاربرد انرژی های تجدید پذیر در کشور
فصل سوم
خلاقیت، توسعه و IT 
نوآوری و توسعه
ابداعات کاربردی 
ویپو wipo 
یونیدو unido 
ا. پی. سی. تی. تی A.P.C.T.T
کامستک COMSTECH 
 
این فایل شامل: صفحه نخست، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت (word) در اختیار شما قرار می گیرد. (فایل قابل ویرایش است)

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

پاورپوینت بانکها و نقش آن در بازار پول و سرمایه

فهرست مطالب:
تعریف بانک
پیدایش بانک
دلایل لزوم پرداخت بهره
اهمیت سپرده گذاری نزد بانکها از دیدگاه بانک
انواع بانکها
 بانک تجاری
بررسی زمینه فعالیت و فرایند کاری بانکها
بازار های مالی
بانکهای خارجی و نقش آن ها در بازار پول و سرمایه
بانکداری اسلامی و نقش آنها در بازار پول و سرمایه
ابزارهای بازار سرمایه در کشورهای اسلامی
بانک مرکزی
سیاست پولی ابزارها و اهداف
اهداف سیاست پولی

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

مقدمه:

در تجارت بین الملی دادوستد کالا طبق عرف و عادلت انجام می پذیرد. عرف و عادت ملل مختلف متفاوت وموجب بروز مشکلات در معاملات بین المللی است. این مشکلات در جنبه های مختلف اجرای قرار داد می تواند ظاهر شود، طرفین قرارداد از عرف و عادت کشورهای یکدیگر اطلاعی ندارندو پس از انعقاد قرارداد، در اجرای آن مواجه با سئوالاتی هستندکه هر یک جواب متفاوتی برای آن دارند: چگونه کالا را باید تهیه کرد؟ تهیه پروانه ها، مجوزها وانجام تشریفات گمرکی که از ضروریات عبور کالا از مرز است ، به عهده کیست ؟خطراتی که در جریان حمل متوجه کالاست بر کدامیک از متعاملین تحمیل است ، هزینه ها به عهده کیست ؟ قرارداد حمل کالا وبیمه را بایع یامشتری و به هزینه کدامیک منعقد خواهد شد؟ محل دقیق تحویل کالاکجاست ؟ انتقال ضمان چگونه است ؟ بایع در چه شرایطی قیمت کالاهای فروخته شده را دریافت خواهد کرد؟ بسته بندی به چه صورت انجام خواهدشد و مخارج آن به عهده کیست ؟ بازرسی کالا و انطباق و عدم انطباق آن با کالاهای موعود به چه نحوی و به هزینه چه شخصی صورت می پذیرد؟ و چه عواقبی را بدنبال دارد؟

توضیحات بیشتر

تحقیق اهمیت بودجه برای دولت اصلاح شده

بدون دیدگاه

لینک دانلود

مقدمه :

بیشتر سازمانهای دولتی , تجاری یا غیر انتفاعی از بودجه بندی جهت اطمینان نسبت به اینکه منابع آنها طبق مقاصد و اهداف مدیریت به مصرف می رسد, و همچنین جهت سهولت در نتیجه گیری از علمیات طبق طرحهای مدیریت, استفاده می کنند. در سازمانهای دولتی بودجه بندی از اهمیت زیادی برخوردار است , چونکه بودجه, جهت مصرف منابع عمومی , چارچوب و برنامه ارایه می کند. از دیدگاه گزارشگری مالی و حسابداری , بودجه در سازمانهای دولتی جزء اصلی سازمان در رسیدن به اهداف حسابداهی که در فصل(۲) دوم توضیح داده شد, می باشد. بودجه در سازمانهای دولتی عموماً , نشاندهنده قوانین اتخاذ شده می باشد. که اهمیت بیشتری از ابزارهای برنامه ریزی مالی دارد. چونکه بسیاری از سازمانهای دولتی از GAAP جهت تهیه بودجه پیروی نمی کنند. دولت, با مقایسه بودجه ای که بر اساس GAAP تهیه نشده با بودجه ای که مبتنی بر GAAP تهیه شده است به اهداف پاسخگویی خود می رسد.

توضیحات بیشتر

لینک دانلود

مقدمه:

تجارت الکترونیکی در برابر تجارت سنتی (Traditional commerce & e – commerce) : هر فن آوری پیشرفته ، ایجاد تهدیدها وفرصتهای جدیدی برای سازمانها میشود . تغییر در فن آوری ، موجب تغییر در قانونمندی های بازرگانی شرکتها و متحول ساختن سیستمهای سازمانی و اجتماعی میگردد . تکنولوژی اطلاعات به عنئان لبه پیشرو تکنولوژیهای جدید در سه پارامتر سرعت ، دقت و هزینه فعالیتها می تواند تاثیرگذار باشد . تکنولوژی اطلاعات میتواند پنج مزیت عمده ایجاد کند: ارزانتر (تولید خرجی های مشابه با هزینه کمتر ) ، بیشتر (تولید خروجی هابیشترو با هزینه مشابه ) ، سریعتر (تولید خروجیهای مشابه با همان هزینه در زمان کمتر ) ، بهتر (تولید خروجی های مشابه با همان هزینه وهمان زمان ولی با تجارت الکترونیک ، موانع جغرافیای و تفاوت روز و شب در مناطق مختلف را از میان بر میدارد و باعث ارتقای ارتباطات و گشودگی اقتصادی در سطح ملی وبین المللی میشود . تجارت الکترونیک طریق هدایت کسب و کار راتغییر میدهد و بدین ترتیب باعث تبدیل بازارهای سنتی به شکلهای جدیدتر میشود .

توضیحات بیشتر

دانلود مقاله کامل اجاره اهرمی

بدون دیدگاه

لینک دانلود

قسمتی از متن:
اجاره اهرمی در واقع شکل نسبتاً پیچیده ای از اجاره سرمایه ای می باشد که در آن علاوه بر موجر و مستاجر طرف سومی نیز وجود دارد که مسوولیت تامین مالی مالک را بعهده می گیرد و بعبارت دیگر یک اجاره اهرمی شامل سه طرف یعنی موجر ، مستاجر و وام دهنده می باشد در این حالت موجر در زمان خرید ۴۰٪ بهای تمام تمام شده درایی را پرداخت می کند و بقیه را وام دهنده تامین می نماید در اجاره اهرمی ، موجر از یک طرف از مزایای مالیاتی استفاده نماید . در این اجاره وام دهنده برای اینکه تضمین برای وصول وام خود داشته باشد حق تصرف دارایی را برای خود محفوظ نگه می دارد. بدین معنی اگر موجر به عللی در پرداخت بدهی خود کوتاهی و قصورد ورزد وام دهنده می توان دارایی مورد اجاره را تملک کند . اجاره اهرمی از نظر مستاجر بعنوان اجاره سرمایه ای طبقه بندی و در حسابها منعکس می گردد . اما از نظر موجر اجاره اهرمی همانند ، اجاره با ماهیت تامین مالی مستقیم طبقه بندی می گردد . بر طبق بیانیه شماره FASB 13 حسابداری برای اجاره ها ، موجر سرمایه گذاری در اجاره اهرمی را به خالص بدهی بدون حق مراجعه ثبت می کند .

توضیحات بیشتر

دسته‌ها