چکیده:

مقدمه: روزبروز دولتهای جهان جهت فراهم کردن خدمات بهداشت-درمان
بطور مؤثر، کارا و کافی با فشارهای زیادی روبرو می شوند. تحولات و کوشش های
توانمندسازی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه روشهای مشابهی را برای
رسیدن به نظامهای بهداشت-درمان با عملکرد بهتر می پذیرند. همه این روشها
بر پاسخگو بودن بعنوان یک عنصر اساسی در اجرای تحولات بهداشت-درمان و بهبود
عملکرد سیستم تاکید می کنند. لذا این پژوهش بمنظور بررسی نظام پاسخگوئی
عملکرد در بیمارستان حضرت رسول صورت گرفته است.
روش پژوهش: این پژوهش به
صورت مقطعی انجام گردید. پس از جستجوی موضوعی در کتب و مقالات کتابخانه ای
و اینترنتی بر اساس اصول استخراج شده از چارچوبهای کشورهای امریکا و
کانادا، نظام پاسخگوئی عملکرد را به سه بخش، شامل؛ ‘ملزومات نظام پاسخگوئی
عملکرد’، ‘اجزاء نظام پاسخگوئی عملکرد’ و ‘فرهنگ پاسخگوئی عملکرد و میزان
آمادگی کارکنان برای استقرار نظام پاسخگوئی عملکرد’ تقسیم کرده و به منظور
اندازه گیری آنها پرسشنامه و چک¬لیست تهیه گردید. پس از تعیین اعتبار و
ثبات بین ۳۰ نفر از کارکنان که در بخشهای مختلف بیمارستان مورد مطالعه
بودند، توزیع گردید. در نهایت بر اساس اطلاعات جمع آوری شده چارچوبی برای
نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد پیشنهاد گردید.
یافته ها: یافته های
پژوهش در ۱۷ جدول ارائه گردیده است. این یافته ها نشان داد که از مجموع
آیتمهای مربوط به ملزومات و اجزاء نظام پاسخگوئی عملکرد ۵۰% (۲۹ آیتم از
۵۷) موجود بود. بر اساس امتیازدهی انجام شده؛ فرهنگ و نگرش کارکنان نسبت به
پاسخگوئی، امتیاز ۷۴% را کسب نمود. در نهایت بر اساس یافته¬های مذکور و
چارچوبهای پاسخگوئی عملکرد دو کشور امریکا و کانادا یک جدول مقایسه¬ای
ارائه گردید.

مشخصات

دانـــــلود

برچسب ها

مطالب پیشنهادی ما

دیدگاه های شما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دسته‌ها