شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فریمان

بدون دیدگاه

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فریمان (واقع در استان خراسان رضوی) در قالب یک پروژه شیپ فایل با فرمت Shp کاملا قابل ویرایش آماده دانلود و مشاهده در نرم افزار ArcGIS می باشد .

توضیحات شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فریمان

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فریمان (واقع در استان خراسان رضوی) را نشان می دهد برای تهیه ی نقشه محدوده سیاسی منطقه مورد مطالعه تان، با داشتن مرز منطقه مورد مطالعه به صورت پولیگونی می توانید آن را از نقشه استان برش دهید برای این منظور از دستور Clip در GIS استفاده کنید

پروژه شیپ فایل ساخته شده حاوی فایل های زیر می باشد .

shp : اطلاعات مکانی عوارض
prj : برای ذخیره اطلاعات مربوط به سیستم مختصات
dbf : توصیفات مربوط به عوارض
shx : ایندکس شدن برای تشکیل عوارض در حقیقت ایجاد ارتباط بین shp و dbf
sbx , sbn : ایندکس فضایی عوارض
fbx , fbn : ایندکس فضایی عوارض بدون امکان ویرایش
و …

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فردوس

بدون دیدگاه

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فردوس (واقع در استان خراسان رضوی) در قالب یک پروژه شیپ فایل با فرمت Shp کاملا قابل ویرایش آماده دانلود و مشاهده در نرم افزار ArcGIS می باشد .

توضیحات شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فردوس

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فردوس (واقع در استان خراسان رضوی) را نشان می دهد برای تهیه ی نقشه محدوده سیاسی منطقه مورد مطالعه تان، با داشتن مرز منطقه مورد مطالعه به صورت پولیگونی می توانید آن را از نقشه استان برش دهید برای این منظور از دستور Clip در GIS استفاده کنید

پروژه شیپ فایل ساخته شده حاوی فایل های زیر می باشد .

shp : اطلاعات مکانی عوارض
prj : برای ذخیره اطلاعات مربوط به سیستم مختصات
dbf : توصیفات مربوط به عوارض
shx : ایندکس شدن برای تشکیل عوارض در حقیقت ایجاد ارتباط بین shp و dbf
sbx , sbn : ایندکس فضایی عوارض
fbx , fbn : ایندکس فضایی عوارض بدون امکان ویرایش
و …

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قوچان

بدون دیدگاه

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قوچان (واقع در استان خراسان رضوی) در قالب یک پروژه شیپ فایل با فرمت Shp کاملا قابل ویرایش آماده دانلود و مشاهده در نرم افزار ArcGIS می باشد .

توضیحات شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قوچان

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قوچان (واقع در استان خراسان رضوی) را نشان می دهد برای تهیه ی نقشه محدوده سیاسی منطقه مورد مطالعه تان، با داشتن مرز منطقه مورد مطالعه به صورت پولیگونی می توانید آن را از نقشه استان برش دهید برای این منظور از دستور Clip در GIS استفاده کنید

پروژه شیپ فایل ساخته شده حاوی فایل های زیر می باشد .

shp : اطلاعات مکانی عوارض
prj : برای ذخیره اطلاعات مربوط به سیستم مختصات
dbf : توصیفات مربوط به عوارض
shx : ایندکس شدن برای تشکیل عوارض در حقیقت ایجاد ارتباط بین shp و dbf
sbx , sbn : ایندکس فضایی عوارض
fbx , fbn : ایندکس فضایی عوارض بدون امکان ویرایش
و …

حوضه آبریز اصلی مرزی شرق، شامل ۳ حوضه ی فرعی می باشد که عبارتند از:

·   حوزه آبریز هیرمند

·   حوضه آبریز هامون مشکیل

·   حوضه آبریز دق پترگان – نمکزار خواف

پاورپوینت ماشینکاری با ماشینهای مخصوص

بدون دیدگاه

فهرست مطالب:
۱) ماشینهای کنترل عددی NC و CNC ،
۲) ماشینکاری باجت آب ساینده WJM ،
۳) ماشینکاری با ماشینهای تخلیه الکتریکی EDM ،
۴) ماشینکاری با انرژی فراصوتی USM
و…..

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان گناباد

بدون دیدگاه

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان گناباد (واقع در استان خراسان رضوی) در قالب یک پروژه شیپ فایل با فرمت Shp کاملا قابل ویرایش آماده دانلود و مشاهده در نرم افزار ArcGIS می باشد .

توضیحات شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان گناباد

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان گناباد (واقع در استان خراسان رضوی) را نشان می دهد برای تهیه ی نقشه محدوده سیاسی منطقه مورد مطالعه تان، با داشتن مرز منطقه مورد مطالعه به صورت پولیگونی می توانید آن را از نقشه استان برش دهید برای این منظور از دستور Clip در GIS استفاده کنید

پروژه شیپ فایل ساخته شده حاوی فایل های زیر می باشد .

shp : اطلاعات مکانی عوارض
prj : برای ذخیره اطلاعات مربوط به سیستم مختصات
dbf : توصیفات مربوط به عوارض
shx : ایندکس شدن برای تشکیل عوارض در حقیقت ایجاد ارتباط بین shp و dbf
sbx , sbn : ایندکس فضایی عوارض
fbx , fbn : ایندکس فضایی عوارض بدون امکان ویرایش
و …

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کلات

بدون دیدگاه

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کلات (واقع در استان خراسان رضوی) در قالب یک پروژه شیپ فایل با فرمت Shp کاملا قابل ویرایش آماده دانلود و مشاهده در نرم افزار ArcGIS می باشد .

توضیحات شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کلات

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کلات (واقع در استان خراسان رضوی) را نشان می دهد برای تهیه ی نقشه محدوده سیاسی منطقه مورد مطالعه تان، با داشتن مرز منطقه مورد مطالعه به صورت پولیگونی می توانید آن را از نقشه استان برش دهید برای این منظور از دستور Clip در GIS استفاده کنید

پروژه شیپ فایل ساخته شده حاوی فایل های زیر می باشد .

shp : اطلاعات مکانی عوارض
prj : برای ذخیره اطلاعات مربوط به سیستم مختصات
dbf : توصیفات مربوط به عوارض
shx : ایندکس شدن برای تشکیل عوارض در حقیقت ایجاد ارتباط بین shp و dbf
sbx , sbn : ایندکس فضایی عوارض
fbx , fbn : ایندکس فضایی عوارض بدون امکان ویرایش
و …

مقدمه:
مهندس برنامه‌ ریز نگهداری و تعمیرات می‌تواند یا بصورت
تمام وقت و یا بصورت قراردادی (از طریق یکی از مهندسان مشاور) با کارخانه
همکاری نماید. در هر حال او باید قادر به انجام امور زیر باشد:
۱٫استخراج برنامه‌های زمانبندی نگهداری از دفترچه‌های راهنمای ارائه شده توسط فروشنده جهت پایه‌گذاری برنامه‌های زمانبندی اصلی.
۲٫تهیه سایر اطلاعات فنی لازم، جهت تکمیل برنامه زمانبندی.
۳٫
تعیین فعالیت‌های روزانه، هفتگی و سایر فعالیت‌های لازم جهت نگهداری و
تعمیرات ماشین، مبتنی بر تجربیات شخصی و نیز براساس مطالعه ماشین و بررسی
مشخصات و نقشه‌های فنی مربوطه.
مهندسان برنامه‌ریز اغلب از مهندسان با سابقه کارخانه می‌باشند که به همین منظور نیز آموزش داده شده‌اند.
در
این بخش پیرامون روش‌های مناسب برنامه‌ریزی و مطالعه کار برای نگهداری و
تعمیرات بحث خواهد شد. به دنبال آن نیز راه‌هایی جهت بهبود شرایط و نگهداری
و تعمیرات پیشنهاد می‌شود.
بهبود نگهداری و تعمیرات
با توجه به بالا
رفتن هزینه‌ها و لزوم افزایش بودجه سالیانه با یک نرخ منظم (۱۰% یا بیشتر)
مدیر نگهداری و تعمیرات باید به فکر یافتن روش‌های مناسبتر انجام کار،
برنامه‌ریزی دقیق‌تر، استفاده مؤثرتر از نیروی انسانی و مواد باشد. از آنجا
که در ابتدا ممکن است با مبلغ پیشنهادی جهت تعیین بودجه آتی مخالفت شود،
بهتر است اینگونه درخواست‌ها از سوی مدیران رده پائین به بالاتر صورت
پذیرد. زیرا در غیر این صورت ممکن است بودجه‌ای که بدین منظور در نظر گرفته
می‌شود بصورت تخمینی و بدون بررسی بوده و یا حداکثر در مقایسه با بودجه در
نظر گرفته برای بهبود سایر بخش‌ها تعیین گردد. در ضمن مدیر نگهداری و
تعمیرات می‌تواند با استفاده از بودجه‌های جذب نشده و جابجائی آنها (از
بودجه‌ای به بودجه دیگر) ”پروژه‌های بهبود“ متعددی را امتحان کند و به این
وسیله با کسب تجربه برای بودجه‌بندی آینده ارقام مناسبتری را درخواست
نماید.

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کاشمر

بدون دیدگاه

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کاشمر (واقع در استان خراسان رضوی) در قالب یک پروژه شیپ فایل با فرمت Shp کاملا قابل ویرایش آماده دانلود و مشاهده در نرم افزار ArcGIS می باشد .

توضیحات شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کاشمر

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کاشمر (واقع در استان خراسان رضوی) را نشان می دهد برای تهیه ی نقشه محدوده سیاسی منطقه مورد مطالعه تان، با داشتن مرز منطقه مورد مطالعه به صورت پولیگونی می توانید آن را از نقشه استان برش دهید برای این منظور از دستور Clip در GIS استفاده کنید

پروژه شیپ فایل ساخته شده حاوی فایل های زیر می باشد .

shp : اطلاعات مکانی عوارض
prj : برای ذخیره اطلاعات مربوط به سیستم مختصات
dbf : توصیفات مربوط به عوارض
shx : ایندکس شدن برای تشکیل عوارض در حقیقت ایجاد ارتباط بین shp و dbf
sbx , sbn : ایندکس فضایی عوارض
fbx , fbn : ایندکس فضایی عوارض بدون امکان ویرایش
و …

شیپ فایل حوضه آبریز اصلی دریاچه ارومیه

بدون دیدگاه

حوضه آبریز اصلی دریاچه ارومیه، شامل یک حوضه آبریز فرعی با همین نام می باشد.

    Sorry. No data so far.

دسته‌ها